Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Venitan drm. crm.1x50g

Přípravek se používá jako pomocný lék při obtížích vyvolaných poruchami periferního krevního oběhu. Hlavní léčivou látkou je výtažek z plodů kaštanu koňského (Aesculus hippocastanum). Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Venitan drm. crm.1x50g
Kód zboží: 2594209
ATC skupina: V11
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0066788
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 24.05.2017
Běžná cena:
82 Kč
Cena s DPH:
72 Kč (65 Kč bez DPH)
Ušetříte
10 Kč (12%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníVenitan

krém

hippocastani extractum siccum normatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Venitan musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u pohmožděnin nebo do 14 dnů u žilních oběhových potíží, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Venitan a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Venitan používat

3.Jak se Venitan používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Venitan uchovávat

6.Další informace

1.CO JE VENITAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Venitan je tradiční rostlinný léčivý přípravek k místní léčbě žilních onemocnění.

Hlavní léčivou látkou je výtažek z plodů kaštanu koňského (Aesculus hippocastanum). Plody kaštanu koňského obsahují řadu aktivních látek, jako jsou flavony, glykosidy, kyselý saponin aescin, kumarinové deriváty a katechiny. Tyto látky zesilují napětí cévní stěny žil a kapilár, a snižují tak jejich propustnost a lomivost. Tímto způsobem přípravek snižuje rozvoj otoků, zlepšuje tok krve a metabolismus poškozených tkání.

Venitan je tradiční rostlinný léčivý přípravek, který se používá:

a)k úlevě příznaků vyvolaných městnáním krve v dolních končetinách při mírných žilních oběhových potížích (např. u křečových žil nebo zánětu povrchových žil na dolních končetinách), jako jsou otoky nohou, pocit těžkých nohou a jejich únavnost. Venitan se také používá při otocích a bolestech dolních končetin po dlouhém stání. Venitan je rovněž vhodným doplňkem tlakové léčby (tlakové punčochy, tlakové obvazy).

V této indikaci je přípravek určen pouze pro dospělé.

b)na pohmožděniny (kontuze) a k urychlení vstřebávání krevních výronů (hematomů) různého původu (včetně "modřin" po podání infuzí nebo injekcí).

V této indikaci mohou přípravek používat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VENITAN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Venitan:


-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hippocastani extractum siccum normatum nebo na kteroukoli další složku přípravku

-na zanícenou nebo poraněnou pokožku (např. popáleniny, ekzémy, otevřené rány).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Venitan je zapotřebí

Indikace a)

V případě zánětu kůže, tromboflebitidy (zánět žil způsobený krevní sraženinou), varikózního onemocnění žil (křečové žíly) nebo subkutánní indurace (ztvrdnutí podkožní tkáně v důsledku zmnožení vaziva), silné bolesti, vzniku vředů, náhlého otoku jedné nebo obou nohou, srdeční nebo ledvinové nedostatečnosti se okamžitě poraďte s lékařem, protože to mohou být příznaky vážného onemocnění.

Používání přípravku Venitan nenahrazuje jiná preventivní nebo léčebná opatření, jako je používání studené vody nebo kompresní (tlaková) léčba.

Indikace b)

Nenanášejte přípravek Venitan v oblasti očí a sliznic. Po použití přípravku Venitan si důkladně umyjte ruce.

Nejsou k dispozici dostatečné údaje ohledně používání tohoto léčivého přípravku u dětí. Venitan by se proto neměl v indikaci b) používat u dětí mladších 12 let.

Pokud se příznaky zhoršují či se objeví známky kožní infekce (zarudnutí, otok, bolest nebo přítomnost hnisu) během používání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem.

Je třeba zabránit kontaktu přípravku Venitan s očima a sliznicemi. Po použití přípravku Venitan je třeba si důkladně umýt ruce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Není známo, že by se vzájemně ovlivňovaly účinky krému Venitan a současně užívaných léků; přesto však bez porady s lékařem nepoužívejte na stejná místa současně jiné lokální přípravky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Venitan by neměl být během těhotenství a kojení používán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Venitan

Přípravek Venitan obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, kyselinu sorbovou (E200) a cetylstearylalkohol, které mohou způsobit kožní reakce.

3.JAK SE VENITAN POUŽÍVÁ

Krém se nanáší 1-3x denně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí, které lze překrýt sterilní gázou. V případě křečových žil se doporučuje současná kompresivní (tlaková) léčba (za použití pružné punčochy nebo pružného obinadla).

Indikace a)

Pokud se po 14 dnech léčby přípravkem Venitan Vaše příznaky nezlepší, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek používejte do vymizení příznaků, nejdéle však po dobu 8 týdnů.

V této indikaci je přípravek určen pouze pro dospělé.

Indikace b)

Pokud se do 5 dnů od zahájení léčby přípravkem Venitan Vaše příznaky nezlepší, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

V této indikaci mohou přípravek používat mladiství od 12 let a dospělí.

Při náhodném požití krému Venitan dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Venitan

Pokud si zapomenete nanést krém, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Venitan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku Venitan se mohou vzácně objevit příznaky přecitlivělosti (pocit pálení kůže, zarudnutí, svědění, vyrážka). Pokud se tato reakce objeví, okamžitě přestaňte tento přípravek používat a poraďte se, prosím, s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK VENITAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Po použití tubu dobře uzavřete.

Přípravek Venitan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/tubě za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Venitan obsahuje


Léčivou látkou je Hippocastani extractum siccum normatum, extrahováno ethanolem 60% (V/V) 5,0 g (odpovídá 1,0 g escinu) ve 100 g hydrofilního krému.

Pomocnými látkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina sorbová, glycerol-monostearát, bílá vazelína, tekutý parafín, cetylstearylalkohol, střední nasycené triacylglyceroly, propylenglykol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kationtová forma hyetelosy, simetikonová emulze, polysorbát 40, čištěná voda.

Jak Venitan vypadá a co obsahuje toto balení

Světle hnědý homogenní krém v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 50 g krému

Držitel rozhodnutí o registraci

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.1.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků