Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Traumeel tbl.50

Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Traumeel tbl.50
Kód zboží: 9003568000322
ATC skupina: V12
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Homeopatika (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0066902
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Běžná cena:
154 Kč
Cena s DPH:
109 Kč (99 Kč bez DPH)
Ušetříte
45 Kč (29%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Traumeel,
tablety
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky: Arnica montana D4 15,0 mg, Calendula officinalis D4 15,0 mg, Hamamelis virginiana D4 15,0 mg, Achillea millefolium D4 15,0 mg, Atropa belladonna D4 75,0 mg, Aconitum napellus D4 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Calcii sulfidum D8 30,0 mg, Chamomilla recutita D4 24,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D4 6,0 mg, Echinacea angustifolia D4 6,0 mg, Echinacea purpurea D4 6,0 mg, Hypericum perforatum D4 3,0 mg.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Traumeel a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel užívat
3.Jak se přípravek Traumeel užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Traumeel uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Traumeel je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Traumeel UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Traumeel:

-Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
-Přípravek Traumeel neužívejte v případě známé přecitlivělosti na: prhu arniku (Arnica montana), měsíček lékařský (Calendula officinalis), řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánek pravý (Chamomilla recutita).
-Na základě obecných znalostí o působení složky Echinacea nesmí být Echinacea užívána u progresivního systémového onemocnění, jako je tuberkulóza, leukémie nebo onemocnění podobné leukémii, zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (kolagen), autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza, příznaky související s AIDS, infekce HIV nebo jiné virové onemocnění.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Traumeel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Traumeel nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Traumeel obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK Traumeel UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití.
Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin, poté 3x3 tablety denně. Tablety se užívají před jídlem a nechají se rozpustit v ústech.
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti.
U léků obsahujících heřmánek (Chamomilla), měsíček (Calendula) a Třapatku (Echinacea) se mohou ojediněle vyskytnout alergické kožní reakce (zarudnutí, otok a svědění), vzácně otoky obličeje, dušnost, závratě a hypotenze (snížení krevního tlaku).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím
Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 10041, Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK PŘÍPRAVEK Traumeel UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Traumeel obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Arnica montana D4 15,0 mg, Calendula officinalis D4 15,0 mg, Hamamelis virginiana D4 15,0 mg, Achillea millefolium D4 15,0 mg, Atropa belladonna D4 75,0 mg, Aconitum napellus D4 30,0 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30,0 mg, Calcii sulfidum D8 30,0 mg, Chamomilla recutita D4 24,0 mg, Symphytum officinalis D8 24,0 mg, Bellis perennis D4 6,0 mg, Echinacea angustifolia D4 6,0 mg, Echinacea purpurea D4 6,0 mg, Hypericum perforatum D4 3,0 mg.
Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

Jak Traumeel vypadá a co obsahuje toto balení
Traumeel jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.
Velikost balení: 50 ks

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2- 4
76532 Baden-Baden, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.5.2015.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků