Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Vánoční hra
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Thomapyrin por.tbl.nob. 20

THOMAPYRIN tlumí bolesti různého druhu, snižuje horečku a působí protizánětlivě. užívá u mírných až středně těžkých bolestí různého původu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Thomapyrin por.tbl.nob. 20
Kód zboží: 2667120
ATC skupina: N02BE51
Farmakoterapeutická skupina: Anilidy - Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Výrobce:
Kód SUKL:
0191188
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 12.12.2017
Běžná cena:
105 Kč
Cena s DPH:
87 Kč (79 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (17%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

THOMAPYRIN tablety

Acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud nedojde ke zmírnění horečky do 3 dnů a bolesti do 5 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je THOMAPYRIN a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete THOMAPYRIN užívat

3.Jak se THOMAPYRIN užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak THOMAPYRIN uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je THOMAPYRIN a k čemu se používá

THOMAPYRIN patří do skupiny léků tlumících bolest, které nazýváme analgetika. Bolest tlumící účinek kyseliny acetylsalicylové je zvýrazňován kofeinem a paracetamolem.

THOMAPYRIN se užívá u mírných až středně těžkých bolestí různého původu, jako jsou bolesti hlavy, migréna, bolesti zubů, menstruační bolesti, revmatické bolesti a bolesti zánětlivého původu. THOMAPYRIN je také vhodný k užívání při horečce a běžném nachlazení.

THOMAPYRIN je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Děti a dospívající od 12 do 17 let nesmí užívat THOMAPYRIN při horečnatých onemocněních (viz. bod 2).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete THOMAPYRIN užívat

Neužívejte THOMAPYRIN

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

vbodě 6).

jestliže trpíte aktivní vředovou chorobou žaludku či dvanáctníku,

jestliže trpíte poruchami krevní srážlivosti (např. při hemofilii),

během posledních tří měsíců těhotenství,

u dětí do 12 let,

pokud u vás někdy v minulosti došlo k rozvoji příznaků astmatu, nosních polypů, angioedému (otok

vznikající v oblasti obličeje) nebo kopřivky po podání salicylátů nebo jiných léků ze skupiny NSA (nesteroidní léky proti bolesti,

zánětu a horečce),

jestliže trpíte těžkou poruchou jater,

jestliže trpíte těžkou poruchou ledvin,

jestliže trpíte těžkým nekontrolovaným srdečním selháním,

při léčbě methotrexátem v dávkách 15 mg nebo více týdně.

Vzhledem k riziku vzniku život ohrožujícího Reyeova syndromu nesmí být THOMAPYRIN podáván při horečnatém onemocnění (např. varicella – plané neštovice, onemocnění připomínající chřipku) dětem a dospívajícím do 17 let.

V případě horečnatých onemocnění u dospívajících a dětí by měl být THOMAPYRIN užíván jen po poradě s lékařem a jen v případě, že jiná opatření jsou bez účinku.

Reyeův syndrom je charakterizován neinfekčním onemocněním mozku a jaterním selháním. Typicky se objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (např. plané neštovice, onemocnění připomínající chřipku). Mezi projevy patří vytrvalé zvracení, bolesti hlavy, poruchy vědomí.

Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, nesmíte užívat přípravek THOMAPYRIN.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku THOMAPYRIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

O užívání přípravku THOMAPYRIN se poraďte se svým lékařem v případě, že trpíte postižením funkce jater (např. při nadměrné konzumaci alkoholu, při žloutence) či ledvin, při chronických či opakujících se obtížích žaludku a dvanáctníku, při prodělaném vředu žaludku nebo dvanáctníku, pokud u vás někdy došlo ke krvácení do trávicího traktu nebo proděravění vředu žaludku nebo dvanáctníku, při nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, při Gilbertově syndromu (porucha projevující se vylučováním většího množství žlučového barviva), trpíte-li astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy, jste-li přecitlivělí na některý lék s protizánětlivým účinkem, užíváte-li léky snižující srážlivost krve, protidestičkové léky, injekce heparinu nebo léky na rozpouštění krevních sraženin, antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a dále před chirurgickým zákrokem.

Nadměrné užívání analgetik, zvláště ve vysokých dávkách, může vyvolat bolesti hlavy, které nesmí být léčeny zvýšenými dávkami léku. Je třeba se vyhnout současnému podávání jiných léků obsahujících paracetamol, aby se předešlo předávkování.

Náhlé vysazení analgetik po dlouhodobém užívání vysokých dávek může vyvolat abstinenční syndrom s projevy, jako např. bolest hlavy, únava, nervozita, které typicky odezní během několika dní.

K opětovnému užívání analgetik by mělo dojít až po poradě s lékařem a odeznění abstinenčních příznaků.

Mohou být pozorovány závažné akutní reakce přecitlivělosti (např. anafylaktický šok). Při prvních příznacích reakcí přecitlivělosti se musí léčba přerušit.

Kyselina acetylsalicylová může snižovat vylučování kyseliny močové a uspíšit projevy dny

u náchylných pacientů. Při užívání kyseliny acetylsalicylové může dojít k maskování příznaků infekce.

Pacienti, zvlášť ve starším věku, by měli vyhledat lékařskou pomoc v případě neobvyklých příznaků, které se týkají trávicího traktu (např. bolest břicha, tmavě zbarvená stolice s příměsí krve, zvracení

s příměsí krve), zejména v počátečních fázích léčby, protože krvácení do trávicího traktu, tvorba vředů nebo proděravění, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSA. Pokud se objeví krvácení do trávicího ústrojí nebo tvorba vředů, léčba by měla být přerušena (viz bod Nežádoucí účinky).

Bez doporučení lékaře by THOMAPYRIN neměl být užíván ke zmírnění horečky déle než 3 dny a bolesti déle než 5 dnů. Jestliže bolest nebo horečka přetrvává nebo se zhoršuje, objevují-li se nové příznaky nebo zarudnutí v obličeji a otoky, vyhledejte lékaře, protože může jít o známky závažného onemocnění.

Při užívání přípravku THOMAPYRIN je třeba se vyvarovat nadměrného příjmu kofeinu např. v kávě, čaji, potravinách, jiných lécích a nápojích.

Další léčivé přípravky a THOMAPYRIN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné podávání přípravku THOMAPYRIN s protidestičkovými léky, léky snižujícími krevní srážlivost, léky rozpouštějícími krevní sraženiny a antidepresivními léky zvyšuje jejich účinnost a vzniká větší náchylnost ke krvácení. Při současném podávání přípravku THOMAPYRIN a kortikosteroidů a nesteroidních protizánětlivých léků nebo požívání alkoholu se zvyšuje riziko jejich nežádoucích účinků v trávicím ústrojí (např. krvácení v žaludku a střevě).

Je-li THOMAPYRIN užíván současně s digoxinem, lithiem, perorálními antidiabetiky (léky na snížení hladiny cukru v krvi), kyselinou valproovou a methotrexátem, zvyšují se jejich účinky, včetně nežádoucích. Účinky diuretik (spironolaktonu, furosemidu), léků proti dně (probenecid, sulfinpyrazon) a léčiv na snížení krevního tlaku se při souběžném podávání přípravku

THOMAPYRIN snižují.

Probenecid a salicylamid snižují vylučování paracetamolu obsaženého v přípravku THOMAPYRIN a zvyšují tak jeho toxicitu, vstřebávání paracetamolu je snižováno cholestyraminem.

Paracetamol může také ovlivnit některá laboratorní stanovení kyseliny močové a glukózy v krvi. Při užívání přípravku THOMAPYRIN může současné požívání alkoholu nebo užívání léků, které vyvolávají zvýšenou tvorbu jaterních enzymů, např. léky na spaní s obsahem barbiturátů, léky proti epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a rifampicin, vyvolat poškození jater. Současné podávání přípravku THOMAPYRIN s chloramfenikolem může prodloužit vylučování chloramfenikolu a tím zvýšit jeho toxicitu.

Pokud je zpomaleno vyprazdňování žaludku (např. při podávání propanthelinu), může dojít k opoždění nástupu účinku přípravku THOMAPYRIN.

Obsažený kofein může působit proti sedativnímu účinku různých léků (např. barbiturátů, antihistaminik) a může zvýšit účinek jiných léků zvyšujících srdeční činnost (např. beta-mimetik, tyroxinu).

THOMAPYRIN lze spolu se zidovudinem užívat pouze po poradě s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Plánujete-li těhotenství, v průběhu prvních 6 měsíců těhotenství a v období kojení se poraďte

o užívání přípravku THOMAPYRIN s lékařem. V posledních třech měsících těhotenství nesmí být

THOMAPYRIN užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Pacienti by však měli být upozorněni, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je ospalost a poruchy zraku v průběhu léčby. V klinických studiích byly hlášeny příznaky, jako jsou závratě a pocit na omdlení. Proto je nutná opatrnost při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, nesmíte vykonávat potenciálně nebezpečné činnosti, jako je řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku THOMAPYRIN

Jedna tableta obsahuje 16 mg monohydrátu laktózy (odpovídá 15,2 mg laktózy), což je 96 mg monohydrátu laktózy v maximální doporučené denní dávce pro dospělé (6 tablet).

Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku THOMAPYRIN s lékařem.

3.Jak se THOMAPYRIN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají se tyto dávky:

Dospělí a dospívající ve věku 15 let a starší: 1–2 tablety, maximálně 6 tablet za den (maximální denní dávka kyseliny acetylsalicylové je 1500 mg, paracetamolu 1200 mg a kofeinu 300 mg).

Dospívající ve věku 12-14 let: 1/2–1 tableta, maximálně 3 tablety za den (maximální denní dávka kyseliny acetylsalicylové je 750 mg, paracetamolu 600 mg a kofeinu 150 mg).

Mezi podáním jednotlivých dávek musí být časový odstup minimálně 4 hodiny.

THOMAPYRIN se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu horečnatého onemocnění, hrozí vznik Reyova syndromu (viz bod 2).

Tablety se polykají celé, nutno zapít sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku THOMAPYRIN, než jste měl(a)

Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku THOMAPYRIN než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U starších osob, malých dětí, pacientů s jaterními poruchami, chronickým požíváním alkoholu nebo chronickou podvýživou, rovněž jako u pacientů současně užívajících léky indukující enzymy je zvýšené riziko otrav, včetně fatálních případů. Překročení doporučené dávky může vést k poškození jater.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U 1143 pacientů léčených fixní kombinací paracetamolu, kyseliny acetylsalicylové a kofeinu v klinické studii kontrolované placebem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle výskytu za použití následující konvence:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10); časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10); méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100); vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000); velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 osobu z 10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Psychiatrické poruchy

Časté: nervozita Vzácné: vzrušenost

Poruchy nervového systému

Časté: pocit na omdlení Vzácné: třes

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné: závrať

Srdeční poruchy

Méně časté: bušení srdce

Vzácné: zrychlená činnost srdce

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolest v břiše, trávicí potíže, nevolnost Méně časté: zvracení

Vzácné: průjem, zánět jícnu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: nadměrné pocení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: únava

Další nežádoucí účinky k jednotlivým léčivým látkám obsaženým v přípravku THOMAPYRIN, které nebyly uvedeny výše:

Kyselina acetylsalicylová

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

závažné krvácení, např. krvácení do mozku, které může být v určitých případech život ohrožující, zejména u pacientů s nekontrolovaným vysokým krevním tlakem a/nebo současně léčených přípravky snižujícími srážení krve, krvácení z nosu, krvácení z dásní, riziko krvácení může být zvýšené

v důsledku protisrážlivého účinku a může přetrvávat několik dní po ukončení léčby.

Poruchy imunitního systému

Vzácné: reakce přecitlivělosti (včetně nízkého tlaku krve, dušnosti, anafylaktického šoku, angioneurotického edému, zúžení dýchacích cest a kožních reakcí)

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné: snížení hladiny cukru v krvi

Poruchy nervového systému

Není známo: bolest hlavy, spavost, stavy zmatenosti

Poruchy oka

Není známo: zrakové poruchy

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo: zhoršený sluch, hučení v uších

Gastrointestinální poruchy

Vzácné: krvácení v oblasti žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa při dlouhodobém užívání, vředy v oblasti žaludku a střev

Velmi vzácné: proděravění v oblasti žaludku a střev Není známo: zánět v žaludku, obtíže v oblasti nadbřišku

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné: zvýšené transaminázy (jaterní enzymy), poruchy jaterní funkce

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: těžké kožní reakce (včetně erythema multiforme)

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné: poškození ledvin

Paracetamol

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné: pokles počtu bílých krvinek - granulocytů v krvi, snížení počtu všech krevních buněk, snížení počtu bílých krvinek a snížení počtu krevních destiček

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: přecitlivělost (včetně anafylaktického šoku, angioedému, dušnosti, erytému a kopřivky)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: zúžení dýchacích cest u jedinců alergických na léky skupiny NSA

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: zvýšené transaminázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: vyrážka

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Kofein

Poruchy nervového systému

Není známo: neklid, nespavost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak THOMAPYRIN uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.Obsah balení a další informace

Co THOMAPYRIN obsahuje

-Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum 50 mg

-Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, kyselina stearová 50%

Jak THOMAPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety – bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně po obvodu označené THOMAPYRIN. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 10, 20, 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků