Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Tanakan tbl.obd.90x40mg

Přípravek se užívá při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě u starších osob, zvláště na podkladě chronické mozkové cévní nedostatečnosti. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 3582182990630
ATC skupina: N06DX02
Farmakoterapeutická skupina: Ostatní léčiva proti demenci - Jinanový list (Ginkgo biloba)
Výrobce:
Kód SUKL:
0047224
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
337 Kč
Cena s DPH:
257 Kč
Ušetříte
80 Kč (24%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
TANAKAN

potahované tablety

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761)

TANAKAN
perorální roztok Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANAKAN musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit slékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek TANAKAN a kčemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANAKAN užívat

3. Jak se přípravek TANAKAN užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek TANAKAN uchovávat

6. Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK TANAKAN A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek TANAKAN obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 zlistů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). Má především účinky: vazodilatační voblastí malých tepen (rozšiřuje je), rheologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destiček a červených krvinek, podporuje žilní tonus (napětí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím působí protiedémově, zlepšuje nitrobuněčné využití glukózy a působí též proti přítomnosti tzv. volných radikálů. Přípravek zvyšuje syntézu auvolňování působku jménem acetylcholin, jehož množství je ve stáří sníženo.

Přípravek je určen pouze pro dospělé osoby.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá:
−kléčbě  příznaků  kognitivních  poruch  (např.  poruchy  paměti,  pozornosti,  snížená  schopnost soustředění, emoční labilita) u starších osob, zvláště při poruchách prokrvení mozku.
Přípravek není určen kléčbě kognitivních poruch u Parkinsonovy choroby, a kognitivních poruch při depresi
nebo metabolických onemocněních.

Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá:

−přiléčbě  příznaků kognitivních  poruch spojených  s mírným  až  středním  stupněm demence(tj. primární  degenerativní  demence

–demence  Alzheimerova  typu,  vaskulární  demence,  demence smíšeného typu),

−při  podpůrné  léčbě  závratí  způsobených  poruchou  vnitřního  ucha,  spolu  srehabilitační  léčbou
závratí,

−při léčbě tinitu(ušních šelestů).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANAKAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek TANAKAN

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (potahovaných tablet, roztoku)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TANAKAN je zapotřebí

Vzhledem  k tomu, že není dostatek klinických zkušeností spodáváním dětem, přípravek není určen pro použití u dětí. Přípravek se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech.
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku a nelze jím tuto léčbu nahradit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení nebývá uváděno, je však vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů.Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku TANAKAN se svým lékařem.

Užívání přípravku TANAKAN s jídlem a pitím

Přípravek se užívá s jídlem.

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku TANAKAN vdobě těhotenství a kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nesnižuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku TANAKAN

TANAKAN roztok obsahuje 59 objemových % alkoholu, tj. 0,45 g alkoholu v1 dávce (1 ml), což
odpovídá 11,3 ml piva nebo 4,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti sjaterním onemocněním nebo epilepsií.
Pro tyto uvedené skupiny jsou vhodnější formou potahované tablety.

TANAKAN potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se sním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANAKAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek TANAKAN přesně podle pokynů uvedených vtéto příbalové informaci nebo
podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Obvyklé dávkování:

Potahované tablety:

Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob:

Při léčbě bez porady s lékařem užívají dospělé osoby jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence:

Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1-2 tablety 3x denně (ráno, v poledne, večer).

Při léčbě závratí a tinitu:

Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby užívají jednu tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer).
Tablety  užívejte během  jídla.  Tablety  se  polykají  celé,  nerozkousané,  zapijí  se  malým  množstvím vody.

Roztok:
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u starších osob:

Při  léčbě  bez  porady  s lékařem  užívají  dospělé  osoby  jednu  dávku  (tj.  1  ml)  3x  denně  (ráno,
v poledne, večer).
Při léčbě příznaků kognitivních poruch u pacientů s mírným až středním stupněm demence:

Pokud lékař neurčí jinak, dospělé osoby obvykle užívají 1 ml roztoku 3x denně nebo 3 ml roztoku 2x denně.

Při léčbě závratí a tinitu:

Pokud  lékař  neurčí  jinak,  dospělé  osoby  obvykle  užívají jednu  dávku  (tj.  1  ml)  3x  denně  (ráno, v poledne, večer).

K odměření dávky použijte přiložený kalibrovaný dávkovač, kterým natáhnete roztok až ke značce 1
dávky  (1  ml).  Dávkovač  nelze  užít  pro  jiný  lék.  Každá  dávka  roztoku  se  poté rozředív  polovině
sklenice vody a takto naředěný roztok se vypije.

Přípravek užívejte během jídla.

Účinek léčby se projeví zpravidla po 2 –4 týdnech užívání přípravku. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek TANAKAN déle než 3 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TANAKAN, než jste měl(a)

Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TANAKAN

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TANAKAN

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TANAKAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Přípravek bývá při obvyklém dávkování dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací  poruchy  jako  nevolnost,  průjem  apod.,  alergické  kožní  reakce,  bolest  hlavy,
nebo pocity návalů.  Dále  se  vzácněji  vyskytují:  palpitace  (bušení  srdce), pokles  krevního tlaku,   arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu), případně bolest za hrudní kostí.

5. JAK PŘÍPRAVEK TANAKAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek TANAKAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.  Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek Tanakan,potahované tablety,
uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlema vlhkostí.

Přípravek Tanakan, perorální roztok:tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

Co přípravek TANAKAN obsahuje

Léčivou látkou je Ginkgo  bilobae  extractum  siccum  normatum (35 -67 : 1) extrahováno acetonem
60% (m/m) - standardizovaný extrakt Ginkgo bilobae (EGb 761) obsahující 24% Ginkgo - heterosidů a
6% ginkgolidů a bilobalidu vmnožství 40 mg v 1 potahované tabletě nebo v 1 ml roztoku. Pomocnými látkami jsoupotahované tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, koloidníbezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium - stearát, makrogol 400, makrogol 6000,
hydroxypropylmethylcelulóza, oxid titaničitý, červený oxid železitý(E 172). perorální roztok: ethanol  9
6%  (V/V), sodná sůl sacharinu, pomerančová a citrónová esence, čištěná voda.

Jak přípravek TANAKAN vypadá a co obsahuje toto balení

Jedno balení obsahuje:30 nebo 90 potahovaných tablet
30 nebo 90 ml roztoku (lahvička + kalibrovaný dávkovač)

Držitel rozhodnutí o registraci

Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

Výrobce
Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie

Překlad případných anglických údajů na vnitřním obalu:

EXP = použitelné do
LOT = číslo šarže

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

17.9.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků