Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Strepsils Pomeranč s vitamin.C orm.pas.24

Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Strepsils Pomeranč s vitamin.C orm.pas.24
Kód zboží: 5000167014211
ATC skupina: R02AA03
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Dichlorobenzenmethanol
Výrobce:
Kód SUKL:
0062549
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Běžná cena:
162 Kč
Cena s DPH:
99 Kč (90 Kč bez DPH)
Ušetříte
63 Kč (39%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníStrepsils Pomeranč s vitaminem C

1,2/0,6/100

pastilky

alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolumm, acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 3 dnů u dětí nebo 5 dnů u dospělých nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:


1.Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C užívat
3.Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahují léčivé látky, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie a viry způsobující bolest v krku a záněty a v ústní dutině.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní, nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitida, soor – bílý kvasinkový povlak v ústech, afty), při zánětech dásní (gingivitida) a jako podpůrná léčba u angíny.

Pokud se do 3 dnů u dětí nebo 5 dnů u dospělých nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, nebo vyskytne-li se horečka musíte se poradit s lékařem.
   
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C UŽÍVAT

Neužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C:

-jetliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol, natrium-askorbát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-přípravek není určen dětem do 5 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření:

Před užitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem:

-jestliže máte cukrovku; o vhodnosti užívání přípravku je potřeba se poradit s Vaším lékařem;

-Strepsils Pomeranč s vitaminem C je určen ke krátkodobé léčbě; léčba by neměla trvat déle než 2 – 3 týdny (při delším užívání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);

-přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C:


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím:

Nedoporučuje se užívat pastilky během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nedoporučuje se během kojení a v průběhu těhotenství Strepsils Pomeranč s vitaminem C užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Strepsils Pomeranč s Vitaminem C nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje prostý sirup 67 % (sacharosa) a usušenou tekutou

glukosu:

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Prípravek obsahuje 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce (jedné pastilce). Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3.JAK SE STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C jsou určeny dospělým a dětem starším 5 let.

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.

Děti od 8 do 15 let: Užívá se 4 x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: Užívá se 3 x denně 1 pastilka.

Jestliže jste užil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitaminem C, než jste měl(a):

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se může objevit přecitlivělost (pocit pálení v ústech, kožní vyrážky, horečka nebo průjem.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE     

Co Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje:    
 

Léčivé látky:

alcohol dichlorobenzylicus                                   1,2 mg

amylmetacresolum                                             0,6 mg     

acidum ascorbicum (ve formě natrii ascorbas)       100,0 mg

Pomocné látky:

levomenthol, pomerančové aroma, propylenglykol, kyselina vinná, usušená tekutá glukosa, prostý sirup 67%.

Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C vypadá a co obsahuje toto balení:

Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky charakteristické kyselé, pomerančové a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička.

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel. č.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků