Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Strepsils Plus spray orm.spr.1x20ml

Anestetikum pro úlevu od bolesti v krku. Přípravek obsahuje dvě antibakteriální látky proti infekci. Užívá se k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Strepsils Plus spray orm.spr.1x20ml
Kód zboží: 5000167075922
ATC skupina: R02AA03
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Dichlorobenzenmethanol
Výrobce:
Kód SUKL:
0065926
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 24.05.2018
Cena s DPH:
115 Kč (105 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Strepsils Plus Spray
orální sprej
dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, lidocainum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Strepsils Plus Spray a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Plus Spray používat
3.Jak se Strepsils Plus Spray používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Strepsils Plus Spray uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE STREPSILS PLUS SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Strepsils Plus Spray je kombinovaný léčivý přípravek. Obsahuje dichlorbenzenmetanol a amylmetakrezol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, způsobující bolest v krku a záněty dutiny ústní. Dále obsahuje lidokain, který mírní bolest místním tlumivým působením na nervová zakončení ve tkáních.
Strepsils Plus Spray se používá k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu, u zánětu hltanu, zánětu dásní a bolesti v krku, po operaci mandlí a popřípadě po zubním ošetření.
Strepsils Plus Spray se může používat jako pomocný lék při léčbě angíny ke zmírnění bolesti v krku.
Strepsils Plus Spray je určen pro dospělé a také pro děti a dospívající od 12 do 18 let.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPSILS PLUS SPRAY POUŽÍVAT

Nepoužívejte Strepsils Plus Spray:

-jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzenmetanol, amylmetakrezol či lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
-jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Přípravek není určen dětem do 12 let věku.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Strepsils Plus Spray se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Astmatici se musí o možnosti používání tohoto přípravku poradit se svým lékařem.
Lék má místně anestetický (znecitlivující) účinek. Strepsils Plus Spray může způsobit znecitlivění jazyka a zvýšit tak nebezpečí poruchy polykání nebo vést k přechodné změně vnímání v dutině ústní. Při konzumaci horkého jídla a nápojů je proto zapotřebí opatrnosti.
Přípravek není určen pro dlouhodobou léčbu; neměl by být používán déle než 5 dnů po sobě. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo se objevuje vyšší teplota, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení, poraďte se se svým lékařem.
Vyvarujte se přímého styku spreje s okem.

Další léčivé přípravky a Strepsils Plus Spray:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Strepsils Plus Spray a účinky dalších léků používaných k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. O vhodnosti užívání přípravku s těmito léky se poraďte s lékařem.

Strepsils Plus Spray s jídlem a pitím:
Při konzumaci horkého jídla a nápojů je zapotřebí opatrnosti. Viz bod Upozornění a opatření.
Přípravek můžete používat nezávisle na jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Tento lék nesmí být používán v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Strepsils Plus Spray obsahuje alkohol a azobarvivo azorubin:
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
Azobarviva mohou způsobit alergické reakce.

3.JAK SE STREPSILS PLUS SPRAY POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a dospívající nad 12 let: Pokud lékař nedoporučí jinak, aplikujte dva vstřiky na postiženou oblast dvakrát po sobě. V případě potřeby opakujte každé 2 hodiny, maximálně šestkrát denně.
Děti do 12 let: Přípravek není určen dětem do 12 let věku.
Starší pacienti: Není nutné upravovat dávkování.

Způsob podávání:
K orálnímu podání.
Uveďte náustek do vodorovné polohy, vložte jej do úst a ukazováčkem stiskněte hlavu rozprašovače. Udržujte lahvičku neustále ve svislé poloze.
Při používání spreje se nenadechujte.
Nepřekračujte doporučenou dávku, max. 6 dávek denně (1 dávka = 2 vstřiky).
Vyvarujte se přímého styku spreje s okem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Strepsils Plus Spray, než jste měl(a):
Nebylo hlášeno žádné předávkování.
Příznaky: Při nadměrném nebo špatném používání se mohou vyskytnout tyto příznaky: Zzívání, neklid, vzrušení, nervozita, závratě, nystagmus (trhavé pohyby očí), tinnitus (zvonění v uších), rozostřené vidění, nevolnost, zvracení, svalové záškuby, třes a křeče.
Opatření při předávkování: Léčbu okamžitě přerušte a vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, v některých ojedinělých případech se vyskytly bolestivé projevy na jazyku. Výjimečně se mohou vyskytnout alergické reakce, které se mohou projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka, průjem.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék používat a o dalším postupu se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK STREPSILS PLUS SPRAY UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Strepsils Plus Spray obsahuje:

Jeden vstřik obsahuje:   
Léčivé látky:
amylmetacresolum   0,286 mg
dichlorobenzenmethanolum   0,585 mg    
lidocainum   0,78 mg.
Pomocné látky:
ethanol 96 % (V/V), monohydrát kyseliny citronové, glycerol, sorbitol 70 % nekrystalizující, sacharin, levomenthol, aroma máty peprné, anýzové aroma, azorubin (E 122), roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, kyselina chlorovodíková 25 %, čištěná voda.

Jak Strepsils Plus Spray vypadá a co obsahuje toto balení:
Strepsils Plus Spray je čirý červený roztok charakteristického zápachu.
Orální sprej ve skleněné lahvičce o obsahu 20 ml (140 vstřiků = 70 dávek).

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce:
Famar Netherland B.V.
AD Bladel, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.2.2014
Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků