Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Sedalia sirup por.sir.1x200ml

Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Sedalia sirup por.sir.1x200ml
Kód zboží: 3352712002931
ATC skupina: V12
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Homeopatika (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0047750
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 23.05.2018
Běžná cena:
179 Kč
Cena s DPH:
147 Kč (134 Kč bez DPH)
Ušetříte
32 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

SEDALIA
sirup
homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však sirup SEDALIA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je sirup SEDALIA a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete sirup SEDALIA užívat
3.Jak se sirup SEDALIA užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak sirup SEDALIA uchovávat
6.Další informace

1.CO JE SIRUP SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sirup SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIRUP SEDALIA UŽÍVAT

Neužívejte sirup SEDALIA

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku sirupu SEDALIA.

Zvláštní opatrnosti při užití sirupu SEDALIA je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem. Tento přípravek obsahuje pouze malé množství ethanolu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sirup SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách SIRUPU SEDALIA
Sirup SEDALIA obsahuje sacharózu a ethanol.

3. JAK SE SIRUP SEDALIA UŽÍVÁ
Perorální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování přípravku je 1 dávka 5 ml ráno a večer.
Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i sirup SEDALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK SIRUP SEDALIA UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Sirup SEDALIA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co SIRUP SEDALIA obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:   
CHAMOMILLA RECUTITA 9CH .................................................................................1,5g
GELSEMIUM 9CH..........................................................................................................1,5g
HYOSCYAMUS NIGER 9CH ........................................................................................1,5 g
KALIUM BROMATUM 9CH .........................................................................................1,5 g
PASSIFLORA INCARNATA 3DH.................................................................................1,5 g
DATURA STRAMONIUM 9CH ....................................................................................1,5 g

Pomocnými látkami jsou sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.
Obsah ethanolu 0,4 % (V/V)

Jak sirup SEDALIA vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup.
Balení 200 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 19.12.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků