Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Prostamol Uno cps.60x320mg

Prostamol uno je určen k léčbě obtíží spojených se zvětšenou prostatou. Je určen všem mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty (benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stadiu tohoto onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Prostamol Uno cps.60x320mg
Kód zboží: 4013054002346
ATC skupina: G04CX02
Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty - Serenový plod
Výrobce:
Kód SUKL:
0059711
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
585 Kč
Cena s DPH:
451 Kč
Ušetříte
134 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Prostamol UNO
320 mg, měkké tobolky
Serenoae extractum (serenoový extrakt)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Prostamol UNO a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat
3.Jak se Prostamol UNO užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Prostamol UNO uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je Prostamol UNO a k čemu se používá

Prostamol UNO obsahuje Serenoae extractum 320 mg (serenoový extrakt). Prostamol UNO je rostlinný přípravek určený k léčbě potíží s prostatou (urologikum).
Prostamol UNO je určen mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty (benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stádiu tohoto onemocnění.

Klasifikace stadií benigní hyperplazie prostaty:

Stádium dráždění
(iritace)
-Obtížné a bolestivé močení (bolest za stydkou sponou)   
-Zpomalené zahájení močení    
-Prodloužené a přerušované močení
-Slabý proud moči    
-Časté močení (zejména během noci)
-Únik moči (inkontinence)    
-Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře.

Stádium zbytkové
(reziduální) moči
-Obtíže s močením přetrvávají    
-Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a zůstává v něm i po vymočení tzv. zbytková (residuální) moč         
-Pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře.   

Stádium
dekompenzace   
-"Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání moči způsobené přeplněným močovým měchýřem)          
- Kompletní zadržení moči (neschopnost vymočit se)

Pokud zpozorujete příznaky stádia III, neprodleně vyhledejte lékaře. Uvedené příznaky jsou spojeny s rozvojem poškození močových cest a ledvin způsobeného nahromaděním moči (hydronefrotická ledvina, selhání ledviny), které správně rozpozná jedině lékař.
Pokud zpozorujete krev v moči nebo spermatu, pociťujete bolesti kostí, nebo k výše uvedeným příznakům I. nebo II. stádia benigní hyperplazie prostaty ještě trpíte nechutenstvím, hubnete nebo máte horečku, navštivte lékaře, protože uvedené příznaky mohou doprovázet nádorové onemocnění prostaty nebo močového měchýře.
Před zahájením léčby doporučujeme vyhledat lékaře také v případě, že trpíte výše popsanými obtížemi s močením a zároveň trpíte častými infekcemi močových cest, urolitiázou (tvorba a přítomnost kamenů v močových cestách) nebo jste-li silný kuřák. U kuřáků existuje vyšší riziko nádorového onemocnění močových cest.
Prostamol UNO zlepšuje pouze obtíže spojené se zbytněním prostaty, aniž by upravoval samotné zbytnění. Proto prosím navštěvujte svého lékaře v pravidelných intervalech. Lékaře je třeba vyhledat ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání močit doprovázené neschopností vymočit se (akutní retence moči).
Pokud máte rodinnou zátěž zhoubnými nádory či tzv. familiárním karcinomem prostaty, před zahájením léčby navštivte nejdříve svého lékaře.

Co je to benigní hyperplazie prostaty?
Benigní hyperplazie prostaty znamená nezhoubné zbytnění prostaty. Jedná se o přirozený proces stárnutí prostaty; při zbytnění utlačuje prostata močovou trubici, což způsobuje obtíže při vyprazdňování močového měchýře. První příznaky se mohou objevit již ve 40 letech, ve věku 65 let se vyskytují u 70 % mužů.

Jaké příznaky můžete pociťovat, jestliže trpíte benigní hyperplazií prostaty?
-Častější potřeba močení, zvláště v noci
-Slabý nebo přerušovaný proud moči
-Únik moči a pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře Bolest při močení
-Narušení sexuálního života

Jak je možné zmírnit tyto příznaky a léčit benigní hyperplazii prostaty?
U léčivých přípravků obsahujících serenoový extrakt, jako např. Prostamol UNO, bylo prokázáno zlepšování močových obtíží spojených se zbytněním prostaty.

Jak Vám užívání Prostamol UNO může pomoci?

Prostamol UNO je rostlinným přípravkem. Obsahuje skupinu látek, které působí různými mechanismy na zbytnělou prostatu a zlepšují močové obtíže.
Přípravky se serenoovým extraktem nenarušují sexuální funkce.

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat

Neužívejte Prostamol UNO:

-jestliže jste alergický na serenoový extrakt nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím Prostamolu UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Prostamol UNO zlepšuje pouze obtíže spojené se zbytněním prostaty, aniž by upravoval samotné zbytnění. Proto prosím navštěvujte svého lékaře v pravidelných intervalech.
Existuje mnoho jiných onemocnění způsobujících poruchy močení, u kterých může být nezbytný jiný druh léčby. I když je Prostamol UNO vhodný k léčbě lehkých až středně těžkých močových obtíží, velmi doporučujeme pravidelné kontroly u lékaře, aby se vyloučily maligní (zhoubné) změny prostaty. Lékaře je třeba vyhledat ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání močit doprovázené neschopností vymočit se (akutní retence moči).
Pokud se Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a Prostamol UNO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo.

Prostamol UNO je určen pouze pro muže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prostamol UNO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se Prostamol UNO užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte 1 tobolku Prostamolu UNO denně po jídle, a to vždy ve stejnou denní dobu. Tobolky polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. Správné užívání přípravku je velmi důležitou podmínkou jeho účinnosti.
Pro úspěšnou léčbu je obzvláště důležitý pravidelný denní příjem. Příznivý účinek lze očekávat přibližně po 4 týdnech. Může trvat až 3 měsíce, než se účinek Prostamolu UNO plně dostaví. Pokud se Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO nezlepší po 4 týdnech užívání přípravku, nebo pokud se neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se Vaše obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem.

Trvání léčby
Benigní hyperplazie prostaty je dlouhotrvající onemocnění.
Délka léčby je stanovena povahou, závažností a průběhem onemocnění a není limitována. Bez porady s lékařem však neužívejte déle než 3 měsíce. V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého lékaře.

Jestliže jste užil více Prostamolu UNO, než jste měl
Dosud nejsou známy žádné případy předávkování Prostamolem UNO.

Jestliže jste zapomněl užít Prostamol UNO
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal užívat Prostamol UNO
Jestliže přestanete Prostamol UNO užívat, obtíže se mohou opět objevit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- žaludeční a střevní poruchy: žaludeční obtíže (např. slabé říhání, nevolnost, tlak v nadbřišku, pálení žáhy)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Prostamol UNO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Prostamol UNO obsahuje

-Léčivou látkou je Serenoae extractum (9 – 11:1) (serenoový extrakt), extrahováno ethanolem 96 % (V/V), 320,0 mg v 1 měkké tobolce
-Pomocnými látkami jsou sukcinylovaná želatina, glycerol 85%, čištěná voda, barvivo oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), karmín (E 120)

Jak Prostamol UNO vypadá a co obsahuje toto balení
Oválné dvoubarevné červeno-černé měkké želatinové tobolky obsahující hnědou až žlutavě hnědou nebo zelenohnědou (olejovitou) tekutinu.
Tobolky jsou baleny v krabičce s Al/PVC/PVDC blistrem.
Velikost balení: 15, 30, 60 nebo 90 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Výrobce:
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.4.2014.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků