Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Procto-glyvenol rct.sup.10

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2569672
ATC skupina: C05AD01
Farmakoterapeutická skupina: Lokální anestetika - Lidokain
Výrobce:
Kód SUKL:
0180555
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
150 Kč
Cena s DPH:
123 Kč (112 Kč bez DPH)
Ušetříte
27 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Procto-Glyvenol
čípky
(Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
3.Jak se Procto-Glyvenol používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Procto-Glyvenol uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.
1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat

Nepoužívejte Procto-Glyvenol

- jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Procto-Glyvenol.

Procto-Glyvenol s jídlem a pitím
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství. Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.

Děti
Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Procto-Glyvenol používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jsou příznaky akutní:
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.

Pokud se potíže zmenšily:
Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Použití u dětí
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.

Zabraňte kontaktu s očima.
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu.

Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým lékařem.

Jestiže jste použil(a) více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a)
Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Procto-Glyvenol
Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Dávku za účelem vyrovnání zapomenuté dávky nezdvojujte.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Procto-Glyvenol je většinou dobře tolerován. Nicméně ve vzácných případech může způsobit kožní reakce jako pálení, svědění nebo červenání v místě aplikace nebo dokonce mimo tuto oblast.
Ve velmi vzácných případech může tento přípravek způsobit vážnou alergickou reakci (anafylaktickou reakci), jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (což může způsobit potíže při polykání), potíže s dýcháním, vážné svědění kůže nebo nepravidelnosti srdečního tepu. Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE používat tento přípravek.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje

Léčivé látky: Tribenosidum 400 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.

Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
25.6.2014Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků