Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Preparation H rct.sup.12

Čípky k rektální aplikaci. Přípravek se používá k rychlému, dočasnému zmírnění bolestivého pálení, svědění a dalších nepříjemných potíží při hemoroidech. Zmírňuje bolestivé vyprazdňování. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Preparation H rct.sup.12
Kód zboží: 2425230
ATC skupina: C05AX03
Farmakoterapeutická skupina: Jiné látky k terapii hemoroidů a análních fisur pro lokální - Antihemoroidika pro lokální aplikaci, jiné přípravky, kombin
Výrobce:
Kód SUKL:
0164868
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
154 Kč
Cena s DPH:
144 Kč (131 Kč bez DPH)
Ušetříte
10 Kč (6%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

PREPARATION H 23 mg / 69 mg
čípky
(Faecis extractum fluidum, Squali oleum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je PREPARATION H a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat
3.Jak se PREPARATION H používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak PREPARATION H uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je PREPARATION H a k čemu se používá

PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů.
PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění.

Pomáhá
-zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem.
-usnadnit bolestivé vyprazdňování.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H používat

Nepoužívejte PREPARATION H

-jestliže jste alergický(á) na tekutý kvasnicový extrakt nebo olej ze žraločích jater nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku PREPARATION H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
-jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem.
-pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na pochybách, zda jde o krvácení  z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře.
-pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se poraďte s lékařem.

Děti a dospívající
Preparation H není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a PREPARATION H
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky
není známo.

Těhotenství a kojení
Preparation H byl bez problémů používán velkým počtem těhotných žen během mnoha let bez nežádoucích či škodlivých účinků zaznamenaných u nenarozeného dítěte či novorozence.
Preparation H mohou používat kojící matky.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

3.Jak se PREPARATION H používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k podání do konečníku.

Dospělí: Do konečníku si zaveďte jeden čípek, a to ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Čípek se zavádí do konečníku zaobleným koncem.

Návod k použití:
-V místě perforace oddělte z proužku 1 čípek (obr. 1).
-Obal mírným tahem roztrhněte (obr. 2) a čípek z něj vyjměte.
-Zaobleným koncem napřed jej zaveďte hluboko do konečníku, nejlépe v mírném předklonu.

Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní.
Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem.
PREPARATION H se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Jestliže jste použil(a) více přípravku PREPARATION H, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PREPARATION H
Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Dosud však nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

1. Jak PREPARATION H uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek PREPARATION H obsahuje

- Léčivými látkami jsou:
Faecis extractum fluidum
  1,00 % hmot., t.j. 23 mg
Squali oleum
  3,00 % hmot., t.j. 69 mg v jednom čípku.

- Pomocnými látkami jsou:
Čípkový základ W 35
Ceresin
Makrogol-600-dilaurát
Kakaový olej
Glycerol
   
Jak přípravek PREPARATION H vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé čípky po 2.3 g
a)strip PVC/polyuretan/PE, krabička.
b)strip PVC/copolymer/PE, krabička. Velikost balení: 6, 12, 24 a 48 čípků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

-Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

-Výrobce

Haupt Pharma Livron, 1, rue Comté de Sinard 26250 Livron,
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.12.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků