Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Pharmatex vaginální krém crm.vag.1x72g

Přípravek slouží jako lokální antikoncepce určená k ochraně před početím. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Pharmatex vaginální krém crm.vag.1x72g
Kód zboží: 3400970001040
ATC skupina: G02BB
Farmakoterapeutická skupina: Jiná gynekologika - Kontraceptiva intravaginální
Výrobce:
Kód SUKL:
0012423
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 20.06.2018
Běžná cena:
255 Kč
Cena s DPH:
209 Kč (190 Kč bez DPH)
Ušetříte
46 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


PHARMATEX vaginální krém


Benzalkonii chloridum

Vaginální krém

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pharmatex vaginální krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální krém používat
3.Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat
6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody se zvyšuje správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Použití vaginálního krému Pharmatex se doporučuje zejména v následujících případech:

-dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce

-kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost

-kontracepce v období po porodu nebo potratu, během kojení a v období před menopauzou

-kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.

-příležitostná antikoncepce v případě, že si žena zapomněla vzít antikoncepční tabletu: je nutné používat obě kontracepční metody do konce cyklu

-společně s lokální kontracepcí nitroděložním tělískem, zvláště u žen, které současně užívají nesteroidní antirevmatika.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální krém

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku benzalkoniumchlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku

-současně s touto kontracepcí nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. Jestliže je nutná léčba jiným vaginálním přípravkem, je nutné vyčkat do konce této léčby, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.

-nepoužívejte tento přípravek současně s mýdlem

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pharmatex vaginální krém je zapotřebí


Kontracepční účinek vaginálního krému je okamžitý a přetrvává nejméně po dobu 10 hodin. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody je zlepšena správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Přípravek Pharmatex vaginální krém je lokální (místní) kontraceptivum se spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií).

Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem:

1.Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná pouze bez použití mýdla.

2.S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a současné podávání jiných produktů je zakázáno pro možné nežádoucí interakce.

3.Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem.

Před použitím přípravku se dokonale seznamte s principem tohoto typu kontracepce. Přípravek by neměl být používán bez seznámení se s návodem. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s vaším lékařem.

Při jakémkoliv příznaku onemocnění pohlavních cest (pocit pálení v pochvě, výtok) užívání této kontracepce okamžitě přerušte.

Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální abstinence) je použití latexového kondomu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky


Současně s touto kontracepcí nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek.

Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Pharmatex vaginální krém s jídlem a pitím

Neuplatňuje se.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neuplatňuje se.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Pharmatex vaginální krém přesně podle rady svého lékaře nebo lékárníka. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Vaginální krém Pharmatex používejte systematicky před každým stykem nezávisle na fázi menstruačního cyklu:

1.Připevněte aplikátor na tubu s krémem a naplňte jej až po značku. Naplňujte jej pozorně, aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny.

2.Sejměte aplikátor z tuby s krémem, vsuňte jej co nejhlouběji do pochvy a pomalým stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání krému si usnadníte polohou vleže.

3.Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému.

4.Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem i v minimálním množství. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez použití mýdla.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pharmatex vaginální krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě přecitlivělosti se může vyskytnout alergie projevující se jako pálení, zčervenání, zvýšená dráždivost (také nealergického původu) a svědění.

V případě výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí kontaktujte svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ KRÉM UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Pharmatex vaginální krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Pharmatex vaginální krém obsahuje


Léčivá látka:

Benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 2,40 g

(ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému Pomocné látky:

Kyselina citronová, makrogol-palmitostearát, levandulová silice, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak přípravek Pharmatex vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení


Bílý mastný krém s charakteristickou vůní.

Balení obsahuje tubu se 72 g vaginálního krému a aplikátor.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil, France

Výrobce:

Innothera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

6.10.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků