Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Paramax Rapid 1g por.tbl.nob.15x1000mg

Paramax patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. Léčivá látka je 1g paracetamol. Tlumí bolest a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Paramax Rapid 1g por.tbl.nob.15x1000mg
Kód zboží: 2865948
ATC skupina: N02BE01
Farmakoterapeutická skupina: Anilidy - Paracetamol
Výrobce:
Kód SUKL:
0201323
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.08.2017
Běžná cena:
66 Kč
Cena s DPH:
59 Kč (54 Kč bez DPH)
Ušetříte
7 Kč (11%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

PARAMAX Rapid 1 g

Paracetamolum

tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však PARAMAX Rapid 1 g musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, nebo se vyskytnou neobvyklé reakce,neprodleně navštivte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat

3.Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

6.Další informace

1.Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1g tlumí bolest a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. PARAMAX Rapid 1 g nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k rychlé úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty.

PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející chřipku a nachlazení.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti a dospívající do 15 let.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1g užívat

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g:

- jestliže jste přecitlivělý na léčivou látku paracetamol nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku

-pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou

-jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař.

Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.

Pacienti s deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním přípravku PARAMAX Rapid 1 g může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.

Během užívání přípravku nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

V případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g s lékařem nebo lékárníkem a bez porady s ním ho neužívejte. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte PARAMAX Rapid 1 g.

Současné užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g a přípravků užívaných k léčbě nespavosti, epilepsie (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.

Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu, domperidonu a probenecidu.

Pokud chcete současně s přípravkem PARAMAX Rapid 1 g užívat jiné léky proti bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem. Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g s kyselinou acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin.

Užívat PARAMAX Rapid 1 g současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod lékařským dohledem.

O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g a cholestyraminu se poraďte s lékařem.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Během užívání přípravku nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá

Vždy užívejte PARAMAX Rapid 1 g přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé:

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500-1000 mg) 1-4krát denně.

Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s hmotností do 60 kg je vhodná dávka ˝ tablety tj. 500mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka je 4 g paracetamolu, tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění:

Pokud nedojde u horečnatých onemocnění do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem proti bolesti nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i PARAMAX Rapid 1 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi ojediněle.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: Vzácně se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (nauzea, zvracení).

Velmi vzácně může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie – snížení počtu krevních destiček, leukopénie – chorobné snížení počtu bílých krvinek,

pancytopénie – současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvi- nek, krevních destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi, agranulocytóza – nedostatek bílých krvinek /granulocytů/ v krvi a kostní dřeni), které jsou však obvykle revezibilního (vratného) charakteru.

Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem.

Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivá látka: Paracetamolum 1 g v jedné tabletě

Pomocné látky: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 1 g tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety z jedné strany s půlicí rýhou. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm.Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:

5 tablet

15 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.6.2015

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vitabalans CZ, s.r.o.

Na sádce 446/2

149 00 Praha 4

Česká republika

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků