Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Panadol pro děti 24mg-ml Jahoda por.sus.1x100ml

Panadol pro děti obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum). Účinek se dostavuje do 30 minut. Je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let, má jahodovou příchuť. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Panadol pro děti 24mg-ml Jahoda por.sus.1x100ml
Kód zboží: 2706852
ATC skupina: N02BE01
Farmakoterapeutická skupina: Anilidy - Paracetamol
Výrobce:
Kód SUKL:
0192087
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 27.02.2017
Cena s DPH:
90 Kč (82 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml
Perorální suspenze
(paracetamolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.
-Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml je v této příbalové informaci uváděn též jako Panadol pro děti.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je Panadol pro děti a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol pro děti užívat
3.Jak se Panadol pro děti užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Panadol pro děti uchovávat
6.Další informace

1. Co je Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml a k čemu se používá
Panadol pro děti obsahuje paracetamol – látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum). Má jahodovou příchuť a neobsahuje alkohol.
Panadol pro děti nedráždí žaludek a snadno se dětem podává. Paracetamol se po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin.
Panadol pro děti je určen ke snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování.
Panadol pro děti je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů a bolesti hlavy.
Panadol pro děti je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let.
Ke snížení horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců.
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol pro děti užívat

Neužívejte přípravek Panadol pro děti
-jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
-při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky)
-při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek)

Panadol pro děti obsahuje paracetamol a proto se nesmí podávat současně s jinými léky, které obsahují paracetamol nebo které poškozují činnost jater.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Panadol pro děti je zapotřebí
-podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater
-podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin
-při nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy

Pokud Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění, musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.
Přípravek není určen dětem do 3 měsíců s výjimkou snížení horečky po očkování, kde může být podán dětem od 2 měsíců.
Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol pro děti

Účinky přípravku Panadol pro děti a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě současně užívá nebo je užívalo v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu vzácné. Současné dlouhodobé užívání přípravku Panadol pro děti s některými léky na spaní, proti epilepsii a některých antibiotik může vést k poškození funkce jater. Metoklopramid nebo domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při pravidelném dlouhodobém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv.
Současné dlouhodobé užívání přípravku Panadol pro děti a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin. Není vhodné kombinovat paracetamol s látkami poškozujícími játra. Některé látky zvyšující činnost oxidačních enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu.

Užívání přípravku Panadol pro děti s jídlem a pitím
Panadol pro děti je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu.
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci:
Panadol pro děti nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Panadol pro děti

Přípravek obsahuje parabeny, v důsledku toho může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Přípravek obsahuje maltitol a sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat.

3. Jak se Panadol pro děti jahoda 24mg/ml užívá

Vždy užívejte Panadol pro děti přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k perorálnímu podání (podání ústy). Před použitím lahev protřepejte.

Doporučené dávkování:
 6-8 kg.....3-6 měsíců.....4,0 ml
8-10 kg.....6-12 měísců....5,0 ml
10-13 kg.....1-2 roky....7,0 ml
13-15 kg....2-3 roky....9,0 ml
15-21 kg.....3-6 let....10,0 ml
21-29 kg.....6-9 let.....14,0 ml

29-42 kg.....10-12 let....20,0 ml

Pokud lékař nedoporučí jinak určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle tělesné hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jistý(á) tělesnou hmotností dítěte, určete dávku podle věku dítěte. Přiložený dávkovací aplikátor vložte do lahve, lahev otočte dnem vzhůru. Natahujte suspenzi do aplikátoru až po značku požadovaného množství suspenze. Potom otočte lahvičku opět dnem dolů a vytáhněte aplikátor ven (viz obrázek).

Aplikátor vložte dítěti do úst, zatlačte na píst a pomalu vstříkněte. Je-li stanovená dávka větší než 10 ml, odměření podle potřeby opakujte.
Po použití aplikátor propláchněte teplou vodou a nechte vyschnout.

Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby s odstupem jednotlivých dávek nejlépe 6 hodin. Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.. Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10-15 mg/kg. Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21-25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26-40 kg.
Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Upozornění:
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepodávejte společně s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.
Bez porady s lékařem nepodávejte tento přípravek dítěti déle než 3 dny. Jestliže příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Děti od 2 do 3 měsíců mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po očkování. Doporučená jednotlivá dávka je 2,5 ml. Podávají se maximálně 2 dávky s odstupem nejméně 6 hodin. Přetrvává-li zvýšená teplota i po druhé dávce přípravku Panadol pro děti. je třeba vyhledat lékaře, který určí další léčbu.
Jestliže se vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve, než Panadol pro děti začnete dítěti podávat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí, nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení, a to i když nepozorujete žádné příznaky. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě 3. výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Panadol pro děti je při dodržování doporučeného dávkování poměrně dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, vzácně zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a krvetvorby.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud:
-se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
-se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech.
-se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobné reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol pro děti.
-u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení.
Tyto reakce jsou vzácné.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Panadol pro děti uchovávat
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem. Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok.
Panadol pro děti nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace


Co Panadol pro děti jahoda 24mg/ml obsahuje

-Léčivou látkou je paracetamolum 24 mg v 1 ml suspenze
-Pomocnými látkami jsou kyselina jablečná L-forma, xanthanová klovatina, jahodové aroma, nekrystalizující sorbitol 70%, roztok maltitolu, směs sodných solí parabenů, karbomer 974 P, dinatrium-edetát, hydroxid sodný, sukralosa, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda

Jak Panadol pro děti vypadá a co obsahuje balení

Panadol pro děti je bezbarvá až bílá nebo nahnědlá průsvitná suspenze s jahodovou příchutí.
Druh obalu:
Hnědá PET lahvička s bílým PP dětským bezpečnostním a pojistným uzávěrem s HDPE vložkou a PE vložkou v hrdle lahvičky pro použití dávkovacího aplikátoru, 10 ml pístový dávkovací aplikátor (bílý PE píst a bezbarvá průhledná PP pipeta dělená modře po 0,5 ml), krabička. Velikost balení 60 ml, 100 ml a 200 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford,
TW8 9GS,Velká Británie

Výrobce
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint Clair, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.12.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků