Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Omeprazol Teva Pharma 20mg por.cps.etd.14x20mg

Výdej přípravku bez lékařského předpisu je možný při příznacích refluxu (tj.pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Omeprazol Teva Pharma 20mg por.cps.etd.14x20mg
Kód zboží: 8592387014074
ATC skupina: A02BC01
Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory protonové pumpy - Omeprazol
Výrobce:
Kód SUKL:
0164967
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 24.05.2018
Běžná cena:
80 Kč
Cena s DPH:
65 Kč (59 Kč bez DPH)
Ušetříte
15 Kč (19%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg


Enterosolventní tvrdé tobolky

(omeprazolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:


1.Co je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat
3.Jak se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL TEVA PHARMA A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA účinkuje:

Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Bez porady s lékařem:

se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, kde může způsobit zánět a bolest. To může být příčinou příznaků, jako je např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace).

Může být potřebné užívat tobolky po 2 až 3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat jen dospělí pacienti.

Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře:

se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:


•refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

•vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

•vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

•vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAIDs). OMEPRAZOL TEVA PHARMA lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.

•nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison syndrom).

U dětí:

Děti od 1 roku věku a s hmotností vyšší než 10 kg

•refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let věku a dospívající

•vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OMEPRAZOL TEVA PHARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na omeprazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku(viz bod 6)

jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)

jestliže užíváte antibiotikum klarithromycin a současně trpíte onemocněním jater jestliže užíváte atazanavir, např. Reyataz (k léčbě HIV infekce).

jestliže užíváte nelfinavir (k léčbě HIV infekce)

Upozornění a opatření:

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě nebo zaznamenáte zhoršení příznaků, obraťte se na svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA je zapotřebí:


Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také Vás, informujte o tom ihned lékaře ještě předtím, než začnete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a nebo v průběhu léčby:

jestliže jste bez známých příčin více zhubl(a) a máte potíže s polykáním. máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.

začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. máte černou stolici (stolici s příměsí krve).

máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu.

měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal(a) operaci zažívacího traktu. léčíte se po dobu 4 a více týdnů pro příznaky poruchy trávení nebo pálení žáhy. máte žloutenku nebo závažné problémy s játry.

je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou nové nebo se nedávno změnily.

jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (které také mohou zvyšovat riziko osteoporózy).

Jestliže užíváte OMEPRAZOL TEVA PHARMA dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv lékaře navštívíte.

Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, neužívejte omeprazol k prevenci onemocnění. Neužívejte přípravek Omeprazol Teva Pharma po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.

Omeprazol se může křížit s některými testy (chromogranin A). Aby se tomuto rušení zabránilo, léčba omeprazolem by měla být dočasně přerušena pět dní před testováním.

Další léčivé přípravky a přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To proto, že přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku

OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

-ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

-erlotinib (k léčbě určitého druhu rakoviny)

-digoxin (k léčbě problémů se srdcem).

-diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).

-fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

-léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

-rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

-atazanavir a nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

-tacrolimus (v případech transplantace orgánů).

-methotrexát (užívaný u případů revmatoidní artritidy a některých druhů rakoviny)

-Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).

-cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).

-sachinavir (k léčbě infekce HIV).

-klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval(a) o všech lécích, které užíváte.

Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA s jídlem a pitím

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Předtím než začnete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat přípravek

OMEPRAZOL TEVA PHARMA.

Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA v průběhu kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje sacharózu

Tento přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL TEVA PHARMA UŽÍVÁ.


Léčba bez porady s lékařem:

Vždy užívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA jsou dvě 10 mg tobolky jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte Vašeho lékaře, pokud během této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků.

Léčba pouze na doporučení a pod vedením lékaře:

Vždy užívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku:

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. Tobolky se musí užívat vcelku. Nesmí se žvýkat nebo drtit.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:


Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů.

pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.

pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:

obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):

obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

obvyklá dávka přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.

lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison syndrom):

obvyklá dávka je 60 mg denně.

lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Použití u dětí:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

děti starší než 4 roky mohou užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Užívání tohoto přípravku


Doporučuje se užívat tobolky ráno.

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek.


Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

tobolku otevřete a vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečným, pomerančovým nebo ananasovým) nebo jablečnou šťávou.

před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do

30 minut.

abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou polovinou sklenice vody a obsah vypijte. NESMÍ SE používat mléko nebo voda sycená oxidem uhličitým. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA než Vám předepsal lékař, obraťte se okamžitě na lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA:


Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, mohou mít i tobolky přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání léku a okamžitě to sdělte svému lékaři, nebo jděte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:

náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce).

zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Výše uvedené nežádoucí účinky, které jsou závažné a vyžadují pozornost lékaře, jsou vzácné.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy.

Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.

Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)


Otoky chodidel a kotníků.

Poruchy spánku (nespavost).

Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.

Pocit závratě (vertigo).

Změny krevních testů při kontrole funkce jater.

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.

Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (zvracení) a křeče.

Neklid, zmatenosti nebo deprese. Poruchy chuti.

Problémy s viděním, např. rozmazané vidění.

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). Sucho v ústech.

Zánět dutiny ústní.

Infekce označovaná jako moučnivka, která může postihovat střevo a je způsobena houbami. Chronický vodnatý průjem

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. Ztráta vlasů (plešatost).

Kožní vyrážka po oslunění.

Bolesti kloubů (arthralgia) nebo svalů (myalgia). Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)


Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).

Agresivita.

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

Svalová slabost. Zvětšení prsů u mužů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)


Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršený stav s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.

Pokud užíváte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.

Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL TEVA PHARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje


-Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg nebo 20 mg.

-Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), sodná sůl karboxymethylškrobu Typ A, natrium-lauryl-sulfát, Povidon K30, –dodekahydrát fosforečnanu sodného, hydroxid sodný, hypromelóza, kopolymer MA/EA 1:1, trietyl citrát, oxid titaničitý ( E171), mastek, Erythrosin (E127), Chinolinová žluť (E104), Želatina, Červený oxid železitý (E172, OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg) nebo Indigokarmín (E132, OMEPRAZOL

TEVA PHARMA 20 mg)

Potisk

Šelak, bezvodý etanol, isopropyl alkohol, propylene glykol, N-butyl alkohol, polyvinylpirolidon, hydroxid sodný, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg - tvrdé želatinové tobolky velikosti 3, víčko červené neprůhledné a tělo oranžové neprůhledné s potiskem „O10“, obsahující bílé až béžové granule.

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg - tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2, víčko modré neprůhledné a tělo oranžové neprůhledné s potiskem „O20“, obsahující bílé až béžové granule.

Bílá HDPE lahvička, PP uzávěr s vloženým vysoušedlem obsahující silikagel.

Al-Al blistr.

Lahvičky a blistry o velikosti balení

5, 7, 14, 15, 20, 21, 28 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg, 5, 7, 14 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


TEVA Pharma B. V.,

Utrecht, Nizozemsko

Výrobce:


OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg a 20 mg:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Malpica c/C no. 4, 50016 Zaragoza, Španělsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβe 3, 89143 Blaubeuren, Německo

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg:

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska Str. 80, 31-546 Krakow, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.10.2013

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků