Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Nicorette Invisipatch 25mg-16h náplast 7x25mg

Přípravek je určen pro léčbu závislosti na tabáku, zmírnění touhy po nikotinu a zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadněji přestat kouřit. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2252931
ATC skupina: N07BA01
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii závislosti na nikotinu - Nikotin
Výrobce:
Kód SUKL:
0136126
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 21.03.2019
Běžná cena:
486 Kč
Cena s DPH:
395 Kč (326 Kč bez DPH)
Ušetříte
91 Kč (19%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Nicorette invisipatch 25 mg/16 h
ransdermální náplast
(nicotinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette invisipatch musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 12 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je Nicorette invisipatch a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette invisipatch používat
3.Jak se Nicorette invisipatch používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nicorette invisipatch uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE NICORETTE INVISIPATCH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Nicorette invisipatch patří do skupiny léků používaných k odvykání kouření.
Přípravek Nicorette invisipatch je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit.
Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette invisipatch můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu náplastmi Nicorette invisipatch dodávat malá množství nikotinu, který je v náplastech obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením.
Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.
Je-li to možné, používejte přípravek jako součást programu na odvykání kouření.
Pokud používáte náplasti Nicorette invisipatch dle doporučeného dávkování, pomáhají Vám kontrolovat případné zvýšení tělesné hmotnosti po ukončení kouření.
Přípravek Nicorette invisipatch není určen nekuřákům.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NICORETTE INVISIPATCH POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nicorette invisipatch
-jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nikotin nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Upozornění a opatření
Přípravek Nicorette invisipatch používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech:
-pokud jste v minulosti prodělal(a) závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl(a) léčen(a) v nemocnici z důvodu srdečního onemocnění (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris)
-pokud jste podstoupil(a) transplantaci srdečně-cévního bypassu (cévního přemostění) nebo angioplastiku (operaci tepen)
-trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem
-trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin
-máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu
-trpíte-li hypertyreózou (nadměrná produkce hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem (typ nádoru nadledvin)
-máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

Děti a dospívající
Přípravek Nicorette invisipatch nemá být používán bez doporučení lékaře osobami do 18 let.
Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. I použité náplasti obsahují dostatečné zbytkové množství nikotinu, které je pro děti škodlivé. Náplasti proto uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, a to i náplasti použité.

Další léčivé přípravky a Nicorette invisipatch
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li theofylin, takrin, klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, klomipramin, fluvoxamin, kofein, fenacetin, furosemid, paracetamol, benzodiazepiny, haloperidol, cimetidin, flekainid nebo pentazocin.

Používání přípravku Nicorette invisipatch s jídlem a pitím

Účinek přípravku není ovlivněn příjmem potravy nebo pitím nápojů.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo v období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin.
Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množstvích, která mohou být škodlivá pro kojence. V období kojení náplasti Nicorette invisipatch nepoužívejte.
Nedokážete-li přestat kouřit bez použití přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3.JAK SE NICORETTE INVISIPATCH POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette invisipatch používejte vždy dle pokynů uvedených v této příbalové informaci, pokud Váš lékař nestanoví jinak. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během léčby přípravkem Nicorette invisipatch vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) úplně kouřit.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících kuřáků nebyla posuzována. Přípravek Nicorette invisipatch nesmí být používán dětmi a dospívajícími do 18 let bez doporučení lékaře.

Dospělí (včetně starších osob)
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch trvá obvykle 12 týdnů. Většinou je zahájena náplastmi s vyšším obsahem nikotinu a postupně přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolné snižování až definitivní ukončení kouření.
Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch napodobuje kolísání hladiny nikotinu v krevní plazmě, jaké pozorujeme u kuřáků, u kterých nedochází k žádnému dodání nikotinu během spánku. Nikotin uvolňovaný v průběhu léčby z náplastí Nicorette invisipatch, které se nalepují pouze během aktivní části dne (působí po dobu 16 hodin), nevyvolává poruchy spánku, které lze pozorovat při dodání nikotinu během spánku.

Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (Fagerströmův test nikotinové závislosti rovnající se nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 25 mg/16 h viz schéma v tabulce č.1 (jedna náplast jednou denně).
Doporučená délka počáteční léčby je 8 týdnů. Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech, proto se další 2 týdny používá Nicorette invisipatch 15 mg/16 h a následující 2 týdny Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně).
Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (Fagerströmův test nikotinové závislosti nižší než 6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 15 mg/16 h(jedna náplast jednou denně). Doporučená délka počáteční léčby je 8 týdnů. Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech, proto se další 4 týdny používá Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně).

Používání náplastí po dobu delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat přípravek déle, než je doporučeno, abyste se vyvaroval(a) návratu ke kouření, poraďte se s lékařem.

Způsob podání:
Nalepujte denně pouze jednu náplast na čistou a suchou pokožku bez ochlupení (např. oblast kyčle, rameno, hruď atp.) tak, aby bylo možné každý den místo aplikace obměnit a předejít tak možnému podráždění kůže. Aby náplast dokonale přilnula, zvolenou oblast není vhodné ošetřovat kosmetickými přípravky, tělovými mléky, zasypávat atp. Náplast je nejvhodnější přilepit ihned ráno po probuzení a sejmout večer před spaním tak, aby bylo umožněno působení l6 hodin, což vystihuje potřeby kuřáka a zachovává jeho nerušený spánek.

1. Před nalepením náplasti si umyjte ruce.
2. K otevření sáčku použijte nůžky a sáček prostřihněte v místě označení. Náplast nalepte na čistou a suchou neporušenou pokožku bez ochlupení (např. oblasti kyčle, rameno nebo hruď).
3.Jeden díl stříbrné hliníkové vrstvy náplasti oddělte, jak nejvíce to bude možné. Nedotýkejte se však pokud možno lepící části náplasti prsty!
4.Přitiskněte náplast lepící stranou na pokožku a odstraňte zbývající část stříbrné hliníkové vrstvy.
5.Přitlačte náplast pevně na pokožku dlaní nebo prsty.
6.Uhlaďte celou plochu náplasti konečky prstů. Tím se zároveň ujistíte o jejím dokonalém přilnutí.

Při chybném přiložení nebo odlepení náplasti použijte novou náplast. Náplast nenechávejte působit přes noc, resp. déle než 16 hodin! Použitou náplast po odlepení bezpečně zlikvidujte.
V případě, že nedopatřením zapomenete na noc náplast odlepit, můžete ráno po odlepení zapomenuté náplasti pokračovat v léčbě s novou odpovídající náplastí bez přestávky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette invisipatch, než jste měl(a)
Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li přípravek Nicorette invisipatch a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud jste kuřák s nízkým stupněm závislosti na nikotinu.
Pokud jste si nalepil(a) více náplastí, nebo si náplasti nedopatřením nalepilo, nebo je požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost.
K příznakům předávkování patří nevolnost, zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu a křeče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette invisipatch nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Nicorette invisipatch může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky.

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených pacientů):
-Svědění kůže

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených pacientů):
-závratě, bolesti hlavy, bolest břicha, zvracení, nevolnost, zarudnutí kůže.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených pacientů):
-bušení srdce, kopřivka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) včetně samostatných hlášení:
-dočasná nepravidelná srdeční činnost.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinencea souvisí s nízkým přísunem nikotinu.     
V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s použitím nikotinuje však nejasná.   
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE INVISIPATCH UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek Nicorette invisipatch nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette invisipatch obsahuje

-Léčivou látkou je nicotinum. Jedna 10mg náplast o ploše 9,0 cm2 obsahuje nicotinum 15,75 mg, jedna
15mg náplast o ploše 13,5 cm2 obsahuje nicotinum 23,62 mg, jedna 25mg náplast o ploše 22,5 cm2 obsahuje nicotinum 39,37 mg .
-Obsah nikotinu v jedné náplasti je 1,75 mg/cm2.
-Pomocnými látkami jsou:
Vrstva obsahující nikotin: střední nasycené triacylglyceroly, základní butylovaný methakrylátový kopolymer, pegoterátová fólie (PET).
Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový kopolymer 387-2516, hydroxid draselný, sodná sůl kroskarmelózy, aluminium-acetylacetonát.

Jak přípravek Nicorette invisipatch vypadá a co obsahuje toto balení

Béžová, poloprůhledná, obdélníková náplast s kulatými rohy potištěná světle hnědým inkoustem „Nicorette“ a umístěná na lehce odstranitelné vrstvě potažené hliníkem a silikonem. Náplast se skládá z vrstvy obsahující nikotin a z adhezivní (akrylátové) vrstvy.
Náplast je zatavena ve vícevrstevném sáčku z papíru, vrstvy PET, hliníku a polyakrylnitril kopolymeru. Sáčky jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení
Nicorette invisipatch 25 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h: 7, 14 náplastí

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil AB
251 09 Helsingborg
Švédsko

Výrobce
LTS LOHMANN
THERAPIE-SYSTEME AG
ANDERNACH,
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
24.7.2013


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků