Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Neo-angin třešeň pastilky 24

Přípravek se užívá při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině, dásní, zánětu hltanu a jako podpůrná léčba u angíny. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 4008617149316
ATC skupina: R02AA03
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Dichlorobenzenmethanol
Výrobce:
Kód SUKL:
0107831
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
155 Kč
Cena s DPH:
126 Kč (115 Kč bez DPH)
Ušetříte
29 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

NEO-ANGIN TŘEŠEŇ
Pastilky
Dichlorbenzenmethanolum , Amylmetacresolum , Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neo-angin třešeň musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň užívat.
3.Jak se Neo-angin třešeň užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Neo-angin třešeň uchovávat
6.Další informace

1. CO JE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin třešeň je vyráběn ve formě červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek. Jedna pastilka obsahuje dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg. Neo-angin třešeň má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Indikační skupina
Otorinolaryngologikum

Neo-angin pastilky bez cukru třešeň se užívá k:
prevenci a k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Při potížích s polykáním, je vždy třeba navštívit lékaře, kvůli možné angíně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UŽÍVAT

Neužívejte Neo-angin třešeň

Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Neo- angin třešeň.
Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neo-angin třešeň je zapotřebí
Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Neo-angin třešeň s jídlem a pitím

Neo-angin třešeň může být užíván nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Užívání se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů nebo sladidel (např.glukóza, sukróza, isomalt nebo maltitol), poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.
Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.
Neo-angin třešeň obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3. JAK SE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UŽÍVÁ

Vždy užívejte Neo-angin třešeň podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby
Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě akutních onemocnění.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 4-5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo-angin třešeň než jste měl(a)

Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin třešeň
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostné alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev se projevují horečkou, třesavkou a průjmem. Isomalt obsažený v tomto léku může mít mírně projímavý účinek.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).
Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma, silice máty peprné, ponceau 4R, indigokarmín.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Balení
24 a 48 červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek.
Obal
Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.6.2015

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků