Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Nasivin Sensitive 0.01 % nas.gtt.sol.1x5ml

Nasivin Sensitive 0, 01% kapky s odměřeným dávkováním je lék určený pro novorozence a kojence pro podání do nosu. Vyvolává snížení překrvení sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé účinky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 8594059860712
ATC skupina: R01AA05
Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetika samotná - Oxymetazolin
Výrobce:
Kód SUKL:
0141762
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 25.03.2019
Běžná cena:
99 Kč
Cena s DPH:
79 Kč (72 Kč bez DPH)
Ušetříte
20 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Nasivin Sensitive 0,01%
Oxymetazolini hydrochloridum 0,01 %
Nosní podání
kapky s odměřeným dávkováním pro novorozence a kojence

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité informace.
Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním pro novorozence a kojence je dostupný také bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.
-Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Pokud budete potřebovat více informací, zeptejte se svého lékárníka.
-Pokud se příznaky zhorší a nedojde k jejich zlepšení po 3 dnech, musíte navštívit svého lékaře.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním a k čemu se používá.
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním používat.
3.Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním používá.
4.Možné nežádoucí účinky.
5.Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním uchovávat.
6.Další informace

1. CO JE NASIVIN SENSITIVE 0,01% KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika
Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Indikace
Tento lék se v samoléčení používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.
Nasivin Sensitive 0,01% kapky je určen pro novorozence, kojence a malé děti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NASIVIN SENSITIVE 0,01% KAPKY POUŽÍVAT

Kontraindikace

Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky
-pokud má dítě určitou formu chronické rýmy (rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí spojenou s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust,
-pokud je dítě alergické (přecitlivělé) na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na jakoukoli složku přípravku,
-po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu (transfenoidální hypofysektomie) nebo jiných chirurgických zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen (dura mater).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je zapotřebí
u novorozenců a malých dětí. V izolovaných případech byly po použití tohoto léku v doporučeném dávkování v této věkové skupině hlášeny závažné vedlejší účinky, zvláště respirační zástava (úplná zástava dechu). V žádném případě nesmí dojít k překročení doporučené dávky.
Nasivin Sensitive 0,01% kapky může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících onemocnění a stavů:
-u novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců,
-zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
-závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak (hypertenze),
-pokud je dítě léčeno inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,
-nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
-metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes (cukrovka),
-zvětšení prostaty,
-porfyrie, metabolické onemocnění.
- trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a v konečné fázi k porušení nosní sliznice.

Těhotenství a kojení
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.

Co je zvláště nutné sledovat u dětí a starších lidí?
Neuplatňuje se

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky
Neuplatňuje se

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jaké jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky?
Současné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky a některých léků stimulujících náladu (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin Sensitive 0,01% používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.
Uvědomte si, prosím, že se to týká také léků, které dítě užívalo v nedávné době.

3. JAK SE NASIVIN SENSITIVE 0,01% KAPKY S ODMĚŘENÝM DÁVKOVÁNÍM POUŽÍVÁ
Podávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky přesně podle instrukcí v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob a cesta podání

Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku dítěte pro aplikaci do nosu.
Aplikujte roztok do každé nosní dírky. Protože lahvička s kapátkem pro odměřené dávkování se musí při aplikaci držet dnem vzhůru, může být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním podáván pouze, pokud je hlava dítěte zakloněna.

Dávkování

Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se novorozencům do 4 týdnů 1 kapka roztoku do každé nosní dírky 2 - 3 krát denně. Od 5. týdne věku do 1 roku se aplikují 1 - 2 kapky do každé nosní dírky 2 - 3 krát denně.
Účinek může nastat 20 minut po aplikaci.
U novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců se musí lékař rozhodnout, jakou odpovídající dávku zvolí.

Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky používá

Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak. Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky, než jste měl/a

Informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin Sensitive 0,01% kapky může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu.
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může následovat snížení krevního tlaku.
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, halucinace a křeče.
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice (mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi (cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep.
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle instrukcí.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jako ostatní léky může přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky

Při používání přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Nervový systém
Velmi vzácné: Neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zvláště u dětí). Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.
Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.
Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí). Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NASIVIN SENSITIVE 0,01% KAPKY S ODMĚŘENÝM DÁVKOVÁNÍM UCHOVÁVAT
Uchovávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky mimo dosah a dohled dětí.
Jak dlouho zůstane přípravek Nasivin Sensitive 0,01% použitelný?
Doba použitelnosti tohoto balení přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je uvedena na krabičce a štítku lahvičky. Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Použitelnost po otevření lahvičky:
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky používán déle než 6 měsíců.
V jakém případě nesmí být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky pro novorozence a kojence použit, i když ještě neuplynula doba použitelnosti?
Neuplatňuje se.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolin hydrochloridu.
1 ml přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním pro novorozence a kojence obsahuje 0,1 mg oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka obsahující 28 mikrolitrů roztoku obsahuje 2,8 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85 %, čištěná voda.

Jak přípravek Nasivin Sensitive% 0,01% kapky s odměřeným dávkováním vypadá a co obsahuje toto balení

Plastová lahvička obsahující 5 ml roztoku (N1)

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Selbstmedikation GmbH
Darmstadt
Německo

Výrobce:
Merck KGaA & Co
Spittal/Drau
Rakousko

Datum poslední revize textu:
6.6.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků