Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.20x600mg

Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.20x600mg
Kód zboží: 4024773008311
ATC skupina: R05CB01
Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika - Acetylcystein
Výrobce:
Kód SUKL:
0032858
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 28.05.2018
Běžná cena:
193 Kč
Cena s DPH:
129 Kč (117 Kč bez DPH)
Ušetříte
64 Kč (33%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
NAC AL 600 šumivé tablety
(Acetylcysteinum)
Šumivé tablety

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb – Daimler – Str. 19
D – 89150 Laichingen
Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Složení
Léčivá látka: Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky: Dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, povidon 25, makrogol 6000, citronové aroma

Indikační skupina
Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans

Charakteristika
Acetylcystein zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.

Indikace
Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.

Kontraindikace
Kdy nesmíte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat?
Přípravek nesmíte užívat pokud víte o své přecitlivělosti na acetylcystein nebo na jinou součást přípravku.
Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení?
Zatím nejsou dostatečné zkušenosti s používáním NAC AL 600 šumivé tablety v těhotenství a při kojení. Za těchto podmínek by neměl být přípravek užíván, ledaže lékař rozhodne, že použití léku je naprosto nezbytné.
Co musíte brát v úvahu při léčení dětí?
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek NAC AL 600 šumivé tablety vhodný pro děti do 14 let.

Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 600 šumivé tablety vyvolat?
Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem.
V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy a šumění v uších (tinnitus). Existují ojedinělé zprávy, že po podání acetylcysteinu vznikly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka (utrikaria), kožní vyrážka (exantém, rush), dušnost, spasmus průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o spasmu průdušek se týkaly převážně pacientů s zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu (tzv. hyper-respondeři, zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům).
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to částečně v rámci celkové přecitlivělosti.
Zpozorujete-li u sebe některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jinou neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky?

Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety dále užívat. Informujte svého lékaře, který posoudí závažnost příznaků a podle potřeby rozhodne o vhodných opatřeních.

Interakce
Které jiné léky ovlivňují účinky NAC AL 600 šumivé tablety a jak ovlivňuje tento přípravek působení jiných léků?
Uvědomte si, že následující údaje se mohou vztahovat i k lékům, které jste užívali krátce před užíváním acetylcysteinu.
Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 600 šumivé tablety a přípravků, které kašel tlumí (antitusika), protože může dojít k nebezpečnému městnání hlenu v dýchacích cestách.
Tetracyklin (hydrochloid) lze podávat pouze odděleně, nejméně s 2-hodinovým časovým odstupem od užívání NAC AL 600 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin).
Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zředění krve (zesiluje útlum shlukování krevních destiček).

Návod k správnému dávkování
Uvedené pokyny platí, pokud váš lékař neurčí jinak. Dodržujte prosím následující pokyny, jinak by lék nemohl správně působit.
Jaké množství NAC AL 600 šumivé tablety máte užívat a jak často?
Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 nebo 1 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600 mg acetylcysteinu na den).
Jak a kdy máte NAC AL 600 šumivé tablety užívat?

Tablety NAC AL 600 šumivé tablety se užívají po jídle rozpuštěné ve sklenici vody.
Upozornění: Dostatečný přívod tekutiny zlepšuje účinek přípravku na uvolňování hlenu.
Jak dlouho máte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat?

Bez porady s lékařem smí dospělí a děti starší 14 let užívat přípravek nejdéle 5 dnů. Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší, je nutná porada s lékařem.

Důležitá upozornění a varování

Na co ještě musíte dbát?
U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli, že lék obsahuje aspartamové sladidlo. V jedné šumivé tabletě je 11.22 mg fenylalaninu.
Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze strojů?

Není důvod ke zvláštním opatřením.
Co máte dělat došlo-li k požití velkých dávek NAC AL 600 šumivé tablety (úmyslné nebo náhodné předávkování)?
Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky místního podráždění, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost, zvracení a průjem.
Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky a příznaky intoxikace.
Při pochybnostech se poraďte s lékařem.
Co máte dělat, když jste užili malou dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si některou dávku zapomněli vzít?
Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si vzali příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí!
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za výrazem „použitelné do“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Po vyjmutí tablety, víčko tuby řádně uzavřete !
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a tuba musí být ihned dobře uzavřena.
Po první otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení a druh obalu

NAC AL 600 šumivé tablety:
10 šumivých tablet
20 (2 x 10) šumivých tablet

Na lékařský předpis:
50 (5 x 10) šumivých tablet

Datum poslední revize příbalové informace: 23.10.2013
Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků