Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Myfungar crm.1x30g (CZ)

Přípravek se užívá k léčbě oplísňových a kvasinkových onemocnění kůže. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Myfungar crm.1x30g (CZ)
Kód zboží: 8594739035430
ATC skupina: D01AC11
Farmakoterapeutická skupina: Imidazolové a triazolové deriváty - Oxikonazol
Výrobce:
Kód SUKL:
0099248
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 26.04.2018
Běžná cena:
139 Kč
Cena s DPH:
114 Kč (104 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Myfungar krém
oxiconazoli nitras

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů (u zánětu zevních pohlavních orgánů) nebo do 14 dnů (u plísňových onemocnění kůže) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Myfungar a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myfungar používat
3.Jak se přípravek Myfungar používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Myfungar uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Myfungar a k čemu se používá
Přípravek Myfungar obsahuje léčivou látku oxikonazol, která tlumí růst a zastavuje množení nižších hub (kvasinek a plísní) a některých bakterií.
Myfungar se používá k léčbě plísňových a kvasinkových onemocnění kůže a zevních pohlavních orgánů, a na doporučení lékaře jako doplněk léčby plísňového onemocnění nehtů.

Jedná se o tato onemocnění:
-plísňové onemocnění kůže (dermatomykózy) - vyskytují se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedis), v oblasti třísel (tinea cruris), na trupu (tinea corporis), ve vlasaté části hlavy (tinea capitis). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.
-pityriasis versicolor - projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny.
-zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel.
-zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

Pokud se do 7 dnů (u zánětu zevních pohlavních orgánů) nebo do 14 dnů (u plísňových onemocnění kůže) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myfungar používat

Nepoužívejte přípravek Myfungar:

-jestliže jste alergický(á) na oxikonazol, na látky chemicky příbuzné imidazolu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Myfungar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
-Přípravek Myfungar se nesmí používat v okolí očí a je třeba zamezit kontaktu krému s očima.
-Přípravek Myfungar se používá pouze na kůži, neaplikujte do pochvy.

Pokud přípravek Myfungar používáte k léčbě zánětu zevních pohlavních orgánů:
-před použitím přípravku nejprve navštivte lékaře, pokud jste prodělala více než dvě poševní infekce (např. kandidózy) za posledních 6 měsíců.
-léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.
-pokud přípravek používáte k léčbě zánětu zevních pohlavních orgánů, je nutné, aby přípravek současně používal i Váš sexuální partner, neboť jinak by mohlo dojít k Vaší opětovné nákaze a návratu obtíží.
-při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera.

Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte tento přípravek, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:
-zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici;
-bolest v podbřišku;
-bolesti zad;
-zapáchající vaginální (poševní) výtok;
-nevolnost;
-vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech;
-pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem.

Děti a dospívající
Přípravek Myfungar není určen k použití u dětí mladších než 8 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Myfungar
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přestože vzájemné ovlivnění účinku přípravku Myfungar a jiných současně používaných léků není známo, nepoužívejte bez porady s lékařem současně s přípravkem Myfungar žádné volně prodejné léky pro místní léčbu Vašeho onemocnění.

Přípravek Myfungar s jídlem, pitím a alkoholem
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat. O použití přípravku u těhotných a kojících žen musí vždy rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Myfungar obsahuje kyselinu benzoovou, stearylalkohol, propylenglykol a cetylalkohol
Přípravek Myfungar obsahuje kyselinu benzoovou, stearylalkohol, propylenglykol a cetylalkohol, které mohou způsobit podráždění kůže a kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3.Jak se přípravek Myfungar používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.

Plísňová onemocnění kůže:
Pokud neurčí lékař jinak, nanáší se přípravek Myfungar na postižená místa 1krát denně, nejlépe na noc.
U plísňových onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je třeba pokračovat v léčbě ještě asi 2 týdny po vymizení všech známek onemocnění. Obvyklá délka léčby u plísňových onemocnění kůže je 2-4 týdny.
Pokud nedojde k zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, nebo pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Zánět zevních rodidel u žen (vulvitida), zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida):

Krém aplikuje na postižená místa1krát denně, nejlépe na noc. U žen se nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži předkožky a žaludu.
Obvyklá délka léčby je 1-2 týdny.
Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 7 dnech léčby, nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny.

Použití u dětí a dospívajících

O použití u dětí a dospívajících rozhoduje lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Myfungar než jste měl(a)
Při náhodném požití krému může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Myfungar
Pokud zapomenete použít přípravek Myfungar, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Myfungar
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Myfungar se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené podle frekvence výskytu:
Časté (postihují 1 až 10 léčených ze 100):
-mírné pálení, svědění

Méně časté (postihují 1 až 10 léčených z 1000):
-zarudnutí (zvláště u ekzému – proto se doporučuje léčit ekzém před aplikací přípravku nMyfungar)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Myfungar uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Myfungar obsahuje

-Léčivou látkou je oxiconazoli nitras 11,47 mg, což odpovídá oxiconazolum 10 mg v 1 g krému.
-Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, stearylalkohol, propylenglykol, polysorbát 60, cetylalkohol, kyselina benzoová, čištěná voda.

Jak přípravek Myfungar vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílý nebo téměř bílý, homogenní, hydrofilní hladký, neprůhledný krém typu emulse O/V, téměř bez vůně.
Velikost balení: 30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
4.2.2015Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků