Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Lymphomyosot Heel gtt.1x30ml

Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 9003568000179
ATC skupina: V12
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Homeopatika (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0067094
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 26.04.2019
Běžná cena:
186 Kč
Cena s DPH:
147 Kč
Ušetříte
39 Kč (21%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Lymphomyosot
perorální kapky, roztok
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky: Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, SarsaparillaD6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g,Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D 35,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g,Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot užívat
3.Jak se přípravek Lymphomyosot užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Užívejte podle rady odborníka na homeopatii.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lymphomyosot:
-Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po konzultaci s lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lymphomyosot nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Lymphomyosot obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), t.j.276 mg v jedné maximální dávce (20 kapek), což odpovídá do 3 ml vína, 7 ml piva.
Je škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Je nutno vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot UŽÍVÁ
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut po dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců).

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím
Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 10041, Praha 10,
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy

5. JAK PŘÍPRAVEK Lymphomyosot UCHOVÁVAT
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lymphomyosot obsahuje

-Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou:
Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.

-Pomocnou látkou je ethanol (alkohol) 29% (m/m) (odpovídá 35% (V/V).

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení
Lymphomyosot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v kapací lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s proužkem originality.
Velikost balení: 30, 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků