Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Loperon cps por.cps.dur. 20x2mg

Přípravek pro symptomatickou terapii akutního a chronického průjmu, pokud není možná kauzální terapie. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2748466
ATC skupina: A07DA03
Farmakoterapeutická skupina: Antipropulziva - Loperamid
Výrobce:
Kód SUKL:
0192853
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
122 Kč
Cena s DPH:
97 Kč
Ušetříte
25 Kč (20%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Loperon cps
2mg tvrdé tobolky
loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je Loperon cps a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat
3.Jak se Loperon cps užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Loperon cps uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je Loperon cps a k čemu se používá
Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách.
Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékařským dohledem.
Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon cps užívat

Neužívejte Loperon cps

-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
-trpíte akutní úplavicí charakterizovanou krvavými průjmy a vysokou horečkou
-trpíte zánětem tlustého střeva (akutní ulcerózní kolitidou)
-trpíte bakteriálním zánětem střeva (enterokolitidou)
-trpíte zánětem střev vzniklým jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky (pseudomembranózní kolitidou)
Přípravek Loperon cps není určen pro děti mladší než 2 roky.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Loperon cps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Loperon cps průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu.
Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí. Loperon cps by neměl být podáván dětem ve věku od 2 do 6 let bez lékařského předpisu a dohledu.
Při náhle vzniklém (akutním) průjmu dochází při léčbě přípravkem Loperon cps ke zlepšení stavu obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.
U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním Loperon cps poradit s lékařem. Pokud by se v průběhu užívání přípravku Loperon cps objevilo nadmutí břicha, je potřeba léčbu neprodleně ukončit.
Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater. Je možné, že bude léčba vyžadovat přísnější lékařský dohled.
Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku, že trpíte zánětem tlustého střeva (ulcerózní kolitidou) anebo zpomalenou střevní činností, že máte krev ve stolici, a také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika.
Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, nadmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě plynů).

Děti
Loperon cps není určen dětem mlaším 2 let. Dětem ve věku 2 - 6 let by neměl být přípravek Loperon cps podáván bez lékařského předpisu a dohledu.

Další léčivé přípravky a Loperon cps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném podávání loperamidu s chinidinem, ritonavirem, itrakonazolem, ketokonazolem nebo gemfibtozilem se významně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout.
Loperamid významně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu v krvi.
Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky loperamidu snížit. Léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, mohou účinek přípravku Loperon cps zvýšit.

Přípravek Loperon cps s jídlem a pitím
Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Loperon cps se nedoporučuje podávat v těhotenství a období kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem o vhodných způsobech léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při silných průjmech, jaké se léčí přípravkem Loperon cps, bývají občas pocity slabosti, ospalosti a závratě. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost.
Přípravek Loperon cps obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem. Než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se Loperon cps užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Doporučená dávka přípravku je:
Dávkování dospělým a dětem ve věku 6 – 17 let:
Akutní průjem:
Zahajovací dávka je pro dospělého jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Následně se užívá 1 tobolka (2mg) po každé neformované stolici.
Chronický průjem:
Zahajovací dávka pro dospělé jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně, pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně. Tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle docíleno udržovací dávkou 1 – 6 tobolek (2 – 12 mg hydrochloridu loperamidu).
Maximální denní dávka pro dospělé při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu). U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

Dávkování pacientům vyššího věku:
U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při poruchách činnosti ledvin:
U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při poškození jaterních funkcí:
Při použití u pacientů s poruchami činnosti jater mohou přípravek LOPERON užívat jen po poradě s lékařem.

Použití u dětí
Děti mladší než 6 let:
Děti ve věku 2 – 6 let by měly Loperon cps užívat jen na doporučení a pod dohledem lékaře. Pro děti mladší 2 let není tento přípravek určen.

Jestliže jste užil(a) více Loperonu cps, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zpomalením činnosti střev, obtížemi při močení, poruchami centrálního nervstva - např. ztuhlostí, poruchami koordinace, spavostí, zúžením zornic, zvýšením svalového napětí a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním).
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon cps
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon cps
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Při chronickém průjmu užívejte LOPERON cps pouze na doporučení lékaře, který určí délku léčby.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě akutního průjmu

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):
Bolesti hlavy, zácpa, nevolnost, plynatost
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000):
Závratě, bolesti v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, bolesti v nadbřišku, zvracení, vyrážka.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10000): Nadmutí břicha (abdominální distenze).
Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě chronického průjmu:
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):
Závratě, zácpa, nevolnost, plynatost.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000):
Bolesti hlavy, bolesti v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, trávicí obtíže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Loperon cps uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Loperon cps obsahuje

-Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum.
-Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, černý oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, patentní modř V (E 131).

Jak Loperon cps vypadá a co obsahuje toto balení

Loperon cps jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek.
Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, Industriestrasse 25,
D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Varšava, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
23. 6. 2014Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků