Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Legalon 70 cps.30x70mg

Silymarin, rostlinná účinná látka Legalonu 70, působí jako stabilizátor buněčné membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Legalon 70 cps.30x70mg
Kód zboží: 4030041000284
ATC skupina: A05BA03
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění jater - Silymarin
Výrobce:
Kód SUKL:
0084138
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 26.04.2018
Běžná cena:
121 Kč
Cena s DPH:
101 Kč (92 Kč bez DPH)
Ušetříte
20 Kč (17%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení
LEGALON 70
Silymarinum
Tvrdé tobolky

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Legalon 70 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Legalon 70 a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 70 užívat
3.Jak se Legalon 70 užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Legalon 70 uchovávat
6.Další informace

1.CO JE LEGALON 70 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Legalon 70 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorálnímu podání).
Legalon 70 se používá při podpůrné léčbě při chronické hepatitidě (zánětlivé onemocnění jater) nebo při jaterní cirhóze.
Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 70 je silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených jaterních buněk.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEGALON 70 UŽÍVAT

Neužívejte Legalon 70,
jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku..
Přípravek nesmí užívat děti mladší 12 let, protože dostatečné údaje týkající se bezpečnosti tohoto léku u dětí nejsou k dispozici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Legalonu 70 s jídlem a pitím
Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem o užívání Legalonu 70, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. V těhotenství a při kojení se Legalon 70 předepisuje jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení.

Důležité informace o některých složkách Legalonu 70
Nejsou.

Upozornění
Léčba Legalonem 70 je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky vyvolávající poškození jater (např. alkohol).

3.JAK SE LEGALON 70 UŽÍVÁ
Neurčí-li lékař jinak, na počátku léčby a u těžkých případů se užívají 3x denně 2 tobolky, udržovací dávka je 3x denně 1 tobolka.

Jestliže jste užila více tobolek Legalonu 70 než jste měl(a)
Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Speciální antidotum není známo. Pokud je třeba, doporučuje se symptomatická léčba.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 70
Vezměte si tobolku Legalonu 70 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Legalon 70 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací obtíže, průjem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK LEGALON 70 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Legalon 70 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co Legalon 70 obsahuje

Léčivou látkou je Cardui mariae fructus extractum siccum (36-44:1) 86,5 -93,35 mg, což odpovídá 70 mg silymarinum
Pomocnými látkami jsou: povidon 40, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 70 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.
Balení obsahuje 30 nebo 60 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 26.9.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků