Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Legalon 140 cps.30x140mg

Silymarin, rostlinná účinná látka Legalonu 140, působí jako stabilizátor buněčné membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Legalon 140 cps.30x140mg
Kód zboží: 4030041000291
ATC skupina: A05BA03
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění jater - Silymarin
Výrobce:
Kód SUKL:
0031340
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 27.06.2017
Běžná cena:
180 Kč
Cena s DPH:
147 Kč (134 Kč bez DPH)
Ušetříte
33 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníLEGALON 140

Silymarinum

Tvrdé tobolky

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Legalon 140 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Legalon 140 a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 140 užívat

3.Jak se Legalon 140 užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Legalon 140 uchovávat

6.Další informace

1.CO JE LEGALON 140 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Legalon 140 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorální podání).

Legalon 140 se používá při toxickém poškození jater, při podpůrné léčbě při chronické hepatitidě (zánětlivé onemocnění jater) nebo při jaterní cirhóze.

Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 140 je silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených jaterních buněk.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEGALON 140 UŽÍVAT

Neužívejte Legalon 140, jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Přípravek nesmí užívat děti mladší 12 let, protože dostatečné údaje týkající se bezpečnosti tohoto léku u dětí nejsou k dispozici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky


Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Legalonu 140 s jídlem a pitím

Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem o užívání Legalonu 140, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. V těhotenství a při kojení se Legalon 140 předepisuje jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení.

Důležité informace o některých složkách Legalonu 140

Nejsou.

Upozornění

Léčba Legalonem 140 je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky vyvolávající poškození jater (např. alkohol).

3.JAK SE LEGALON 140 UŽÍVÁ

Neurčí-li lékař jinak, na počátku léčby se užívá 3x denně 1 tobolka, udržovací dávka je 2x denně 1 tobolka.

Jestliže jste užil(a) více tobolek Legalonu 140 než jste měl(a)

Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Speciální antidotum není známo. Pokud je třeba, doporučuje se symptomatická léčba.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 140

Vezměte si tobolku Legalonu 140 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Legalon 140 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky se dělí do následujících kategorií:


Velmi časté                         Více než 1 z 10 léčených pacientů      

Časté                                 1 až 10 ze 100 léčených pacientů      

Málo časté                           1 až 10 z 1000 léčených pacientů      

Zřídka                                1 až 10 z 10000 léčených pacientů      

Velmi zřídka                         Méně než 1 léčený pacient z 10000     

Zřídka byl zaznamenaný mírný laxativní účinek.

Velmi zřídka se může objevit reakce z přecitlivělosti, zčervenání nebo dušnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK LEGALON 140 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Legalon 140 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co Legalon 140 obsahuje


1 tobolka obsahuje: 173,0 mg-186,7 mg silybi mariani fructus extractum siccum (36-44:1), což odpovídá 140 mg silymarinum.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 140 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.

Balení obsahuje 30, 60 nebo 100 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.11.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků