Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a reklamační řád internetové lékárny www.slevolekarna.cz.

Obsah:

      
Všeobecná ustanoveníProvozovatel internetové lékárny
 Kontakty a pracovní dobaRegistrace
 CenyKupní smlouva a objednávka
 Jak nakupovatDodací podmínky
 Platební podmínkyOdstoupení od smlouvy
 Reklamace Záruka a servis
 Ochrana osobních údajůZávěrečná ustanovení

Všeobecná ustanovení:

 • Provoz internetové lékárny www.slevolekarna.cz (dále jen "internetová lékárna") se řídí platnou legislativou ČR a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami.
 • Tento obchodní a reklamační řád definuje podmínky pro nákup a reklamaci zboží na internetových stránkách internetové lékárny.
 • Realizací objednávky Kupující (objednatel) akceptuje tento obchodní řád. Vztahy Kupujícího a prodávajícího se řídí tímto řádem a podmínkami z něho vyplývajícími. Podmínky jsou pro obě strany závazné.

Provozovatel:

 • Provozovatelem internetové lékárny (dále jen "Prodávající") je:
 Provozovatel:
Medifin Lékárna, poliklinika Opatovská
      
Název společnosti: Medifin - zdravotní služby, a.s.
 Ulice a číslo popisné: Opatovská 1763/11
 Město a PSČ: Praha 11 - Chodov, 149 00
 IČO: 01918028
 DIČ: CZ01918028
 Zapsaná: Městský soud v Praze
 Spisová značka: 22953 oddíl B
 Číslo účtu: 1756862/0800

Registrace:

 • Internetová lékárna umožňuje svým zákazníkům registraci pod vlastním uživatelským jménem a heslem (dále jen "uživatelský účet").
 • Při registraci v internetové lékárně a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Registrace není povinná ani nutná, přesto Vám ji doporučujeme. Je možné nakupovat i bez registrace.
Výhody registrace:
 1. Pohodlnější a rychlejší nákup.
 2. Můžete si prohlédnout historii vašich objednávek a další užitečné informace.

Ceny:

 • Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto veškeré ceny uvedené v nabídce internetové lékárny jsou uváděny včetně DPH.
 • Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Ceny uvedené v potvrzené objednávce jsou ze strany Prodávajícího závazné.
 • Ceny a Akční ceny uvedené na internetové lékárně jsou platné jen a pouze na internetové lékárně a liší se od cen v "kamenných" Medifin Lékárnách.
 • Klientská karta Medifin Lékáren se vztahuje pouze na nákup v "kamenných" Medifin Lékárnách, nelze ji využít pro slevy na www.slevolekarna.cz.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Kupní smlouva a objednávka:

Objednávka:

 • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetové lékárny. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
  1. objednávaném zboží
  2. ceny zboží a způsob uhrazení
  3. údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
  4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil.
 • Před odesláním objednávky musí kupující odsouhlasit tyto obchodní podmínky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Návod, jak nakoupit v internetové lékárně naleznete zde.
 • Zboží nelze vyzvedávat bez objednávky. Kupující musí vytvořit objednávku a počkat na potvrzení její připravenosti k odběru.
Kupní smlouva:
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva (dále jen smouva) vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího potvrzovacím e-mailem.
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě  tj. – potvrzené objednávce.
 • Prodávající předem odmíta jakékoliv dodatky uvedené Kupujícím v objednávce (např. v poznámce), bez jejich konkrétního písemného potvrzení.
 • Prodávající se zavazuje, že dodá zboží Kupujícímu vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR bez vad a s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
 • Prodávající je oprávněn žádat Kupujícího o autorizování objednávky (e-mailem) v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, apod...). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se smlouva v neautorizované části za neuzavřenou.
 • Prodávající garantuje dodání zboží ve Výprodeji a Doprodeji jen, pokud bylo potvrzeno v objednávce na e-mail Kupujícího. Kupující má na objednání zboží ve Výprodeji a Doprodeji pouze 60 minut od vložení do košíku, poté je zboží z košíku odstraněno a vloženo zpět do nabídky. V případě vyprodání všech kusů zboží ve Výprodeji a Doprodeji nemůže Kupující požadovat jeho dodání, pokud ho nemá v potvrzené objednávce.
Stornování objednávky:
 • Stornovat objednávku lze do 24 hodin od odeslání objednávky (pouze pokud si ji Kupující ještě nevyzvedl), a to e-mailem na info@slevolekarna.cz. V předmětu zprávy prosím uveďte vždy STORNO a číslo objednávky.
Změna objednávky:
 • Pokud Kupující již potvrdil objednávku, lze ji změnit do 24 hodin od potvrzení objednávky (pouze pokud si ji kupující ještě nevyzvedl), a to na info@slevolekarna.cz. V předmětu zprávy uveďte prosím vždy ZMĚNA OBJEDNÁVKY a číslo objednávky. Díky změně může dojít k prodloužení dodací lhůty až o 24 hodin.
Zrušení objednávky ze strany provozovatele:
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží již není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že Prodávající nebude schopen Kupujícímu objednané zboží vyexpedovat, neprodleně kontaktuje Kupujícího na jeho e-mail.
 • Objednáka je také zrušena, pokud Kupující objedenávku nevyzvedne ve stanovené době, uvedené v e-mailu zaslaném na adresu Kupujícího.

Dodací podmínky:

 • Na internetové lékárně jsou stručné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeny na stránce Doprava a platba.
 • V nejbližším možném termínu po obdržení objednávky zkontroluje Prodávající dostupnost požadovaného zboží.
 • Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly a to nejpozději do 2 pracovních dnů tak, aby byly dodány do 3 pracovních dnů od objednávky.
 • V případě, že nelze objednávku v této lhůtě dodat, bude Kupující o této skutečnosti ve stejné lhůtě informován.
 • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

Osobní odběr:

 • Kupující si může zboží vyzvednout osobně na odběrných místech Prodávajícího a musí při vyzvednutí uvést číslo objednávky (doplňkově přijmení). Bez čísla objednávky není možné objednávku dohledat a vyzvednout.
 • V případě dodání zboží na jiné odběrné místo než je Medifin Lékárna, poliklinika Opatovská se doba expedice může prodloužit až o 1 pracovní den.

Přeprava Česká pošta:

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu využít pro dodání objednávky v rámci ČR jednu z následujících služeb České pošty - Balík Do ruky a Balík Na poštu.
 • Česká pošta garantuje dodání Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, nebo na poštu následující pracovní den po podání.
 • Při použití služby Balík Na poštu doporučujeme ověřit si zda je Kupujícím zvolená pošta určená k ukládání balíků. Ověřit poštu můžete ZDE. Stačí vyplnit jméno obce a zatrhnou volbu ukládání balíku na poštu. Pokud Kupující vyplní poštu, která není určená k ukládání balíků, bude Prodávající o této situaci Kupujícího informovat. Bez uvedení pošty určené k ukládání balíků není možné objednávku odeslat!
 • Kupujícího informuje Česká pošta o doručování objednávky prostřednictvím SMS a e-mailem již v den podání.
 • Pokud v době doručení zásilky nebude Kupující na doručovací adrese, obdrží do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté Kupující bude moci vyzvednout na nejbližší pobočce České pošty. Doba uložení je 7 dnů.
 • Cena dopravy - Česká pošta:


  Hodnota Vaší objednávky v Kč s DPH

  do 700 Kč 701 - 1.700 Kč od 1.701 Kč
  Balík Do ruky 79 Kč 69 Kč zdarma

  Balík Na poštu

  69 Kč59 Kčzdarma
 • Ceny jsou platné při váze do 25 kg, při větší váze může být zákazníkovi dodatečně naúčtován poplatek za nadměrnou váhu či velikost.

Přeprava Zásilkovna:

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu využít pro dodání objednávky v rámci ČR dále také služeb Zásilkovny.
 • Dodání na odběrné místo uvedné v objednávce Kupujícím probíhá dva pracovní dny.
 • O přijetí zásilky Zásilkovnou i jejím doručení na výdejní místo bude Kupující informován ze strany Zásilkovny. Na vyzvednutí zásilky v zásilkovně má kupující následně 7 dní.
 • Cena dopravy - Zásilkovna:  Hodnota Vaší objednávky v Kč s DPH

  do 700 Kč701 - 1.700 Kčod 1.701 Kč
  Objednávka do 5 kg[1]49 Kč29 Kčzdarma
 • [1] Ceny jsou platné při váze objednávky do 5 kg a maximální součet rozměrů všech tří stran je do 120 cm.
 • Objednávky těžší než 5 kg nebo maximální součet rozměrů všech tří stran větší než 120 cm nelze zasílat zásilkovnou.


Platební podmínky:

 • Kupující může využít pro platbu objednávky jeden ze čtyř níže uvedených způsobů platby. Možnost volby platby při objednávce je ovšen omezena zvolenou dopravou.
 • Platba hotově nebo kartou, pouze při osobním odběru. Cena platby je 0 Kč.
 • Platba dobírkou, při vužití dopravy Českou poštou nebo Zásilkovnou. Cena platby je 39 Kč.
 • Platba pomocí platební brány ThePay, při vužití dopravy Českou poštou nebo Zásilkovnou. Cena platby je 0 Kč. Dokud není platba Kupujícím dokončena, není objednávka Prodávajícím potvrzena.
 • Platba předem převodem na bankovní účet Prodávajícího. Platební údaje obrží Kupující na e-mail po objednání. Cena platby je 0 Kč.
 • V případě, že Kupující zvolí úhradu objednávky předem na bankovní účet Prodávajícího a neuhradí objednávku do 4 dnů, od jejího učinění, je objednávka automaticky stornována.
 • Objednávka je také stornována do 4 dnů, pokud Kupující nevyplní, případně chybně vyplní, variabilní symbol nebo cenu při platbě na bankovní účet Prodávajícího. V takovém případě nedojde ke spárovaní platby s objednávkou, tudíž je objednávka vedena jako neuhrazená.
 • Pokud Kupující provedl platbu s chybným variabilním symbolem případně cenou, neprodleně po zjištění této skutečnosti informuje Prodávajícího, aby mohla být platba Kupujícímu odeslána zpět na bankovní účet ze kterého dorazila.
 • Poukázky k platbě použít nelze.

 

Elektronická evidence tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Odstoupení od smlouvy:

 • Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu oznámeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na email info@slevolekarna.cz.
 • Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu podle občanského zákoníku jako je tomu např. u většiny ostatního spotřebního zboží (obdobně jako je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).
 • V předmětu uvede Odstoupení od smlouvy č. (kde č. smlouvy je číslo objednávky), ve zprávě Kupující uvede: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne datum, číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu kupujícího). Datum a podpis kupujícího"
 • Zboží musí být vráceno Prodávajícímu nepoškozené, nespotřebované a v originálním balení do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající má 14 dní na přezkum, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Ve stejné lhůtě vrátí peníze Kupujícímu a to bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že zboží s hygienickým obalem lze vrátit pouze neporušené (např. pleny, blistr či dóza s léčivem). Teplocitlivé zboží (uchovávané v lednici) nelze po převzetí zboží vrátit.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace:

 • Vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@slevolekarna.cz. Informace o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je Prodávajícímu neprodleně nahlásit.
 • Kupující je povinen zkontrolovat si zboží co nejdříve po jeho převzetí. O reklamaci informuje Kupující Prodávajícího nejlépe e-mailem na info@slevolekarna.cz nebo písemně dopisem na adresu provozovatele. Kupující uvede v předmětu zprávy REKLAMACE a číslo objednávky. Dále je nutné ve zprávě uvést, druh závady a nárok, který vůči Prodávajícímu Kupující uplatňuje (tzn. výměna zboží za náhradní, dodání chybějícího zboží, odstoupení od smlouvy - vrácení zboží) datum a podpis Kupujícího. Pokud Kupující chce odstoupit od smlouvy, uvede ve zprávě také číslo svého bankovního účtu.
 • Reklamované zboží Kupující doručí spolu s daňovým dokladem (fakturou nebo její kopií) v originálním obalu, ideálně se všemi dokumenty (návody apod.) dodanými se zbožím na adresu Prodávajícího uvedenou výše.
 • Prodávající nebude Kupujícímu účtovat žádné poplatky ani poštovné.
 • Kupující má nárok na náhradu nákladů (dopravné), které mu reklamací vznikly, pokud požije běžný způsob dopravy. Pro uznání nákladů je nutné zaslat Prodávajícímu doklad nebo jeho kopii od dopravce (fyzicky nebo e-mailem).
 • Prodávající je povinen zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí Kupujícímu žádné náklady. Prodávající tedy nepodmiňuje vyřízení reklamace léčivého přípravku zasláním přípravku, bez náhrady nákladů (dopravného) s tím spojených.
 • Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dní, při nedodržení termínu má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.
 • V případě oprávněné reklamace Prodávající převede částku za zboží a případné náklady spojené s reklamací na účet uvedený Kupujícím.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 PRaha 2, internetová adresa : http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktnm místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně Nařízení (ES) č.2006/2004 a Směrnice 2009/22/ES (Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Záruka a servis:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu.
 • Daňový doklad (faktura) slouží jako záruční list.
 • Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců, pokud není na zboží uvedeno jinak. Záruční doba u zboží zakoupeného na IČ (firmu) je 12 měsíců.
 • Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Ochrana osobních údajů:

 • Prodávající se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 • Kupující potvrzuje, že se jedná o údaje poskytnuté dobrovolně.
 • Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, dále je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Osobní údaje budou uloženy po dobu neurčitou a budou zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické podobě.
 • Kupující může požádat Prodávajícího o doplnění nebo likvidaci uložených osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 • Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána aniž by byla sdílena s aplikacemi třetích osob. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

Závěrečná ustanovení:

 • Internetová lékárna poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží k poradentství a zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků viz Kontakty.
 • Tyto podmínky platí od 31.10.2017.Podmínky Vánoční hry se Slevolékárnou

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Vánoční hry se Slevolékárnou (dále jen „Hra") je společnost Medifin - zdravotní služby, a.s. sídlem Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10, IČ 01918028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22953, provozovatel internetového obchodu Slevolekarna.cz (dále jen „Pořadatel").

 2. Hra je určena zákazníkům Pořadatele, kteří se v souladu s těmito podmínkami registrují k účasti ve Hře na internetové stránce www.slevolekarna.cz. Hra jim poté umožňuje získávat výhody podle části těchto podmínek v odstavci „Výhody".

 3. Hra se vztahuje jen na web www.slevolekarna.cz, nevztahuje se na jiné provozovny Pořadatele, tj. lékárny ači ordinace Medifin - zdravotní služby,a.s..

II. Registrace do Hry

 1. Účastníkem Hry se může stát fyzická či právnická osoba, která:

  1. je zaregistrována a má zřízen zákaznický účet na webu www.slevolekarna.cz, má řádně a úplně vyplněné údaje dle registračního formuláře včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky Hry se vztahují k zákaznickému účtu a jeho prostřednictvím k osobě, která je uvedena v registračním formuláři k zákaznickému účtu na www.slevolekarna.cz

  2. se přihlásí k účasti ve Hře potvrzením účasti na svém uživatelském účtu anebo na internetové stránce Hry na www.slevolekarna.cz, potvrzením své účasti potvrzuje souhlas s těmito podmínkami Hry.

(dále jen „Účastník").

 1. Účast ve Hře vzniká Účastníkovi okamžikem splněním podmínek v čl.II, odst.1.

 2. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob do Hry. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zamítnout registraci zájemce o účast ve Hře v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů dle registračního formuláře pro vytvoření zákaznického účtu na webu www.slevolekarna.cz, či podezření na nekalé jednání Účastníka. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence účasti ve Hře rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

III. Účast ve Hře

 1. Registrací do Hry Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Hry, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

 2. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů bezodkladně, a to na svém zákaznickém účtu na webu www.slevolekarna.cz. Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů, uvedených Účastníkem.

 3. Potvrzení účasti a podmínek Hry Pořadatele slouží k identifikaci Účastníka při nákupech na webu www.slevolekarna.cz a k uplatnění výhod, vyplývajících z účasti ve Hře. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti se zneužitím nebo ztrátou přihlašovacích údajů na zákaznický účet je vyloučena.

 4. Účastnit Hry se může jakákoliv osoba, která se přihlásí na zákaznický účet na www.slevolekarna.cz s použitím přihlašovacích údajů Účastníka.

 5. V případě ztráty přihlašovacích údajů je Účastník oprávněn požádat o jejich obnovení na webu www.slevolekarna.cz kliknutím na odkaz Zapomenuté heslo a zadání přihlašovacího jména, údaje jsou mu zaslány na jeho e-mailovou adresu.

 6. Při každém nákupu, který je uskutečněn Účastníkem hry, zaznamenává Pořadatel informace o Účastníkovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod, vyplývajících ze účasti ve Hře.


IV. Pravidla Hry

 1. Účastník Hry získává body za své nákupy webu www.slevolekarna.cz a za další aktivity uvedené v článku 3.

 2. Body se zákazníkovi přičítají a evidují na jeho zákaznickém účtu webu www.slevolekarna.cz pod účtem, pod kterým je registrován a pod kterým nákup či jinou aktivitu uskutečnil.

 3. Účastník může získat body následovně:

  1. Za každých 100 Kč z hodnoty objednávky získává Účastník na svůj účet 10 bodů. Podmínkou připsání bodů na je uhrazení objednávky. Do výše hodnoty objednávky se nepočítá hodnota dopravného, balného a dobírkovné.

  2. Uvítací bonus za první potvrzení Účasti ve hře 20 bodů, pro účastníky předchozí hry 40 bodů.

  3. Prémiové body lze získat dle aktuálních pravidel vyhlášených Pořadatelem kdykoliv v průběhu Hry. Variantu oznámení může Pořadatel zvolit dle svého uvážení.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipsat či zpětně odebrat body Účastníkovi v případě, že Účastník:

  1. objednávku či její část ve stanovené lhůtě a zvoleným způsobem neuhradil,

  2. objednávku nebo její část stornoval či ve lhůtě nevyzvedl,

  3. objednávku či její část vrátil v zákonné 14.denní lhůtě nebo reklamoval, a to až do vyřízení reklamace,

  4. porušil jakoukoliv podmínku Hry,

  5. porušil Obchodní podmínky uvedené na internetové stránce https://www.slevolekarna.cz/index.php?page=obchodni-podminky

 5. Získané body může Účastník kdykoliv v průběhu Hry vyměnit za odměny. V takovém případě se mu z jeho bodového konta odečte počet bodů odpovídající určené bodové hodnotě dané odměny.

 6. Body jsou Účastníkovi na jeho bodové konto připisovány od počátku Hry, tj. od 15.11.2017 0:00 hod., až do skončení Hry, tj. do 31.12.2017 23:59 hod. Rozhodující je datum a čas odeslání objednávky Účastníkem.

 7. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky Hry a termíny. Žádná změna však nemůže mít zpětnou platnost.


V. Odměny a jejich čerpání

 1. Aktuální odměny a jejich bodové hodnoty jsou uvedeny na stránce Hry, kde je Účastník po přihlášení na zákaznický účet také informován o aktuálním stavu svého bodového konta.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit odměny a jejich bodové hodnoty kdykoliv v průběhu hry.

 3. Nárok na zvolenou odměnu vzniká až okamžikem odeslání objednávky s odměnou. Pokud není Pořadatel schopen zajistit doručení zvolené odměny, nabídne zákazníkovi alternativní či jiný produkt ve stejné nebo vyšší hodnotě. Účastník je v tomto případě také oprávněn požádat o vrácení bodové hodnoty zvolené odměny zpět na bodové konto.

 4. Volbu odměny provede zákazník kliknutím na ikonu odměny na grafickém poli na stránce Hry. Zvolená odměna je po potvrzení, že má zájem o čerpání této odměny, přidána do jeho nákupního košíku.

 5. Po vložení do nákupního košíku je Účastníkovi daná bodová hodnota odměny ihned odečtena z jeho bodového konta.

 6. Odměny může Účastník čerpat neomezeně až do vyčerpání aktuálního stavu svého bodového konta.

 7. Odměny Účastník může čerpat a body získávat až do konce Hry následovně:

  1. Získávat body může Účastník od 15.11.2017, 0:00 hodin, až do 31.1.2018, 23:59 hodin, rozhodující je datum a čas odeslání objednávky

  2. Odměny může Účastník čerpat kdykoliv v průběhu hry, nejpozději však do 11.2.2018. Po uvedeném datu bude bodové konto vymazáno bez nároku na odměny či jiné náhradní čerpání.

 8. Odměna je zákazníkovi zaslána běžnou cestou dle Obchodních podmínek internetového obchodu www.slevolekarna.cz jako běžná objednávka.

 9. Odměna může být zákazníkovi doručena s jeho nejbližší objednávkou anebo samostatně.

 10. Požadavek na zaslání odměny vložené do košíku provede Účastník potvrzením objednávky, volbou dopravy a platby jako u běžných objednávek.

 11. Čerpání a zasalání vybrané odměny, kterou si zákazník vybral dle pravidel Hry, není podmíněno dalším nákupem.

 12. Na doručování odměn ze Hry se vztahují stejná pravidla pro dopravu a platbu jako na běžné objednávky, tedy včetně cen dopravného a dobírečného.

 13. Body ani jednotlivé odměny nelze měnit za finanční hotovost ani za jiné produkty, které nejsou součástí odměn ve Hře.


VI. Ukončení účasti ve Hře

 1. Účastník může svoji účast ve Hře kdykoliv ukončit, a to na svém zákaznickém účtu webu www.slevolekarna.cz anebo po přihlášení na účet přímo na internetové stránce Hry.

 2. V případě ukončení Účasti ve hře je bodové konto Účastníka vymazáno bez náhrady, a to i v případě, že se do Hry opětovně přihlásí.

 3. Účastník, který svoji účast zrušil, se může opět do kdykoliv Hry přihlásit. V takovém případě ale ztrácí nárok na uvítací bonus a body získává až od okamžiku opětovného přihlášení do Hry.

 4. Ukončení účasti ve Hře není zrušen zákaznický účet Účastníka na www.slevolekarna.cz.


VII. Zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti s Účastí ve Hře nejsou požadovány žádné další osobní údaje Účastníka, zpracování osobních údajů je řešeno při registraci pro získání zákaznického účtu na internetové stránce https://www.slevolekarna.cz/index.php?page=obchodni-podminky#14a.


VIII. Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky Hry. Nové podmínky jsou platné a účinné dnem uveřejnění na internetových stránkách www.slevolekarna.cz. Poté, co nové podmínky nabydou účinnosti, se má za to, že Účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem uskutečnění dalšího nákupu na webu www.slevolekarna.cz

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu Hru ukončit.

 3. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Hry určené spotřebitelům, tj.Účastníkům. Tyto podmínky mohou být kdykoliv pozměněny a platí od okamžiku uveřejnění na webu www.slevolekarna.cz.

 4. Pořadatel tímto informuje Účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 5. Platnosti a účinnosti tyto podmínky nabývají dnem 14. 11. 2017.