Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Dokumenty

Na této stránce naleznete důležité dokumenty pro pohyb a nákup na našich stránkách. Seznámit se s nimi můžete níže.Obchodní podmínky

obchodní a reklamační řád internetové lékárny www.slevolekarna.cz.

OBSAH

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Provoz internetové lékárny www.slevolekarna.cz (dále jen "internetová lékárna") se řídí platnou legislativou ČR a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami.
 • Tento obchodní a reklamační řád definuje podmínky pro nákup a reklamaci zboží na internetových stránkách internetové lékárny.
 • Realizací objednávky Kupující (objednatel) akceptuje tento obchodní řád. Vztahy Kupujícího a prodávajícího se řídí tímto řádem a podmínkami z něho vyplývajícími. Podmínky jsou pro obě strany závazné.

 

PROVOZOVATEL

  • Provozovatelem internetové lékárny (dále jen "Prodávající") je:
  Provozovatel: EUC Lékárna, poliklinika Opatovská
Ulice a číslo popisné: Opatovská 1763/11
Město a PSČ: Praha 11 - Chodov, 149 00

Název společnosti: EUC Klinika Praha a.s.
IČO: 01918028
DIČ: CZ699002423
Zapsaná: Městský soud v Praze
Spisová značka: 22953 oddíl B
Číslo účtu: 1756862/0800
 

 

 

REGISTRACE

 • Internetová lékárna umožňuje svým zákazníkům registraci pod vlastním uživatelským jménem a heslem (dále jen "uživatelský účet").
 • Při registraci v internetové lékárně a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Registrace není povinná ani nutná, přesto Vám ji doporučujeme. Je možné nakupovat i bez registrace.

Výhody registrace:

 • Pohodlnější a rychlejší nákup.
 • Můžete si prohlédnout historii vašich objednávek a další užitečné informace.

 

CENY

 • Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto veškeré ceny uvedené v nabídce internetové lékárny jsou uváděny včetně DPH.
 • Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • Ceny uvedené v potvrzené objednávce jsou ze strany Prodávajícího závazné.
 • Ceny a Akční ceny uvedené na internetové lékárně jsou platné jen a pouze na internetové lékárně a liší se od cen v "kamenných" EUC Lékárnách.
 • Klientská karta EUC Lékáren se vztahuje pouze na nákup v "kamenných" EUC Lékárnách, nelze ji využít pro slevy na www.slevolekarna.cz.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 

KUPNÍ SMLOUVA A OBJEDNÁVKA

Objednávka:

 • Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto veškeré ceny uvedené v nabídce internetové lékárny jsou uváděny včetně
 • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetové lékárny.
 • Objednávkový formulář obsahuje informace o:
  1. objednávaném zboží
  2. ceny zboží a způsob uhrazení
  3. údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
  4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil.
 • Před odesláním objednávky musí kupující odsouhlasit tyto obchodní podmínky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Návod, jak nakoupit v internetové lékárně naleznete zde.
 • Zboží nelze vyzvedávat bez objednávky. Kupující musí vytvořit objednávku a počkat na potvrzení její připravenosti k odběru.

Kupní smlouva:

 • Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto veškeré ceny uvedené v nabídce internetové lékárny jsou uváděny včetně
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva (dále jen smouva) vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího potvrzovacím e-mailem.
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě  tj. – potvrzené objednávce.
 • Prodávající předem odmíta jakékoliv dodatky uvedené Kupujícím v objednávce (např. v poznámce), bez jejich konkrétního písemného potvrzení.
 • Prodávající se zavazuje, že dodá zboží Kupujícímu vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR bez vad a s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
 • Prodávající je oprávněn žádat Kupujícího o autorizování objednávky (e-mailem) v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, apod...). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se smlouva v neautorizované části za neuzavřenou.
 • Prodávající garantuje dodání zboží ve Výprodeji a Doprodeji jen, pokud bylo potvrzeno v objednávce na e-mail Kupujícího. Kupující má na objednání zboží ve Výprodeji a Doprodeji pouze 60 minut od vložení do košíku, poté je zboží z košíku odstraněno a vloženo zpět do nabídky. V případě vyprodání všech kusů zboží ve Výprodeji a Doprodeji nemůže Kupující požadovat jeho dodání, pokud ho nemá v potvrzené objednávce.

Stornování objednávky:

 • Stornovat objednávku lze do 24 hodin od odeslání objednávky (pouze pokud si ji Kupující ještě nevyzvedl), a to e-mailem na info@slevolekarna.cz. V předmětu zprávy prosím uveďte vždy STORNO a číslo objednávky.

Změna objednávky:

 • Pokud Kupující již potvrdil objednávku, lze ji změnit do 24 hodin od potvrzení objednávky (pouze pokud si ji kupující ještě nevyzvedl), a to na info@slevolekarna.cz. V předmětu zprávy uveďte prosím vždy ZMĚNA OBJEDNÁVKY a číslo objednávky. Díky změně může dojít k prodloužení dodací lhůty až o 24 hodin.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele:

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží již není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že Prodávající nebude schopen Kupujícímu objednané zboží vyexpedovat, neprodleně kontaktuje Kupujícího na jeho e-mail.
 • Objednáka je také zrušena, pokud Kupující objedenávku nevyzvedne ve stanovené době, uvedené v e-mailu zaslaném na adresu Kupujícího.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 • Na internetové lékárně jsou stručné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeny na stránce Doprava a platba.
 • V nejbližším možném termínu po obdržení objednávky zkontroluje Prodávající dostupnost požadovaného zboží.
 • Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly a to nejpozději do 2 pracovních dnů tak, aby byly dodány do 3 pracovních dnů od objednávky.
 • V případě, že nelze objednávku v této lhůtě dodat, bude Kupující o této skutečnosti ve stejné lhůtě informován.
 • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

Osobní odběr v lékárnách:

 • Kupující si může zboží vyzvednout osobně na odběrných místech Prodávajícího a musí při vyzvednutí uvést číslo objednávky (doplňkově přijmení). Bez čísla objednávky není možné objednávku dohledat a vyzvednout.
 • V případě dodání zboží na jiné odběrné místo než je EUC Lékárna, poliklinika Opatovská se doba expedice může prodloužit až o 1 pracovní den.

Přeprava Česká pošta:

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu využít pro dodání objednávky v rámci ČR jednu z následujících služeb České pošty - Balík Do ruky a Balík Na poštu.
 • Česká pošta garantuje dodání Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, nebo na poštu následující pracovní den po podání.
 • Při použití služby Balík Na poštu doporučujeme ověřit si zda je Kupujícím zvolená pošta určená k ukládání balíků. Ověřit poštu můžete ZDE. Stačí vyplnit jméno obce a zatrhnou volbu ukládání balíku na poštu. Pokud Kupující vyplní poštu, která není určená k ukládání balíků, bude Prodávající o této situaci Kupujícího informovat. Bez uvedení pošty určené k ukládání balíků není možné objednávku odeslat!
 • Kupujícího informuje Česká pošta o doručování objednávky prostřednictvím SMS a e-mailem již v den podání.
 • Pokud v době doručení zásilky nebude Kupující na doručovací adrese, obdrží do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté Kupující bude moci vyzvednout na nejbližší pobočce České pošty. Doba uložení je 7 dnů.
 • Cena dopravy - Česká pošta:

  Hodnota Vaší objednávky v Kč s DPH
    do 700 Kč 701 - 1.700 Kč od 1.701 Kč
  Balík Do ruky 89 Kč 79 Kč zdarma

  Balík Na poštu

  79 Kč 69 Kč zdarma

 • Ceny jsou platné při váze do 25 kg, při větší váze může být zákazníkovi dodatečně naúčtován poplatek za nadměrnou váhu či velikost.

Přeprava Zásilkovna:

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu využít pro dodání objednávky v rámci ČR dále také služeb Zásilkovny.
 • Dodání na odběrné místo uvedné v objednávce Kupujícím probíhá dva pracovní dny.
 • O přijetí zásilky Zásilkovnou i jejím doručení na výdejní místo bude Kupující informován ze strany Zásilkovny. Na vyzvednutí zásilky v zásilkovně má kupující následně 7 dní.
 • Cena dopravy - Zásilkovna:

    Hodnota Vaší objednávky v Kč s DPH
    do 700 Kč 701 - 1.700 Kč od 1.701 Kč
  Objednávka do 5 kg[1] 49 Kč 29 Kč zdarma

 • [1] Ceny jsou platné při váze objednávky do 5 kg a maximální součet rozměrů všech tří stran je do 120 cm.
 • Objednávky těžší než 5 kg nebo maximální součet rozměrů všech tří stran větší než 120 cm nelze zasílat zásilkovnou.

Přeprava Geis:

 • Prodávající umožňuje Kupujícímu využít pro dodání objednávky v rámci ČR jednu z následujících služeb Geis - Doručení na adresu a Geis Point.
 • Dodání na odběrné místo či adresu uvedenou v objednávce Kupujícím probíhá obvykle následující pracovní den po podání.

Geis - Doručení na adresu

 • Při převzetí zásilky Geisem bude Kupujícímu zasláno SMS avízo obsahující základní informaci o odesílateli, číslo zásilky, výši dobírky (pokud je zboží na dobírku) a možnosti přesměrování zásilky do výdejního místa Geis Point.
 • SMS a e-mailové avízo bude Kupujícímu zasláno také v den doručení s upřesněním času doručení.
  Pokud kurýr Geis Kupujícího nezastihne, bude mu zásilku doručovat znovu následující pracovní den.
 • Zásilku Geis Kupujícímu doručí za první uzamykatelné dveře.
 • Cestu zásilky může Kupující sledovat v reálném čase (Track & Trace).

Geis Point

 • O uložení zásilky na vybraném výdejním místě bude Kupující informován ze strany Geis prostřednictvím SMS. 
 • Výdej zásilky je zabezpečen čtyřmístným náhodně vygenerovaným PIN kódem, který od Geisu obdrží Kupující formou SMS.
 • Pokud si balík Kupující nevyzvednete po zaslání prvního avíza, pošle mu Geis až dvě další upozornění.
 • Uložení ve výdejním místě je bezplatné a balík zde může počkat až 7 dní.
 • Cena dopravy - Geis:

Hodnota Vaší objednávky v Kč s DPH
  do 700 Kč 701 - 1.700 Kč od 1.701 Kč
Geis - Doručení na adresu 69 Kč 59 Kč zdarma

Geis Point [1]

59 Kč 49 Kč zdarma
 • [1] Na Geis Point je možné zasílat pouze objednávky do 15 kg a do max. rozměrů 80 cm x 60 cm x 42 cm

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupující může využít pro platbu objednávky jeden ze čtyř níže uvedených způsobů platby. Možnost volby platby při objednávce je ovšen omezena zvolenou dopravou.
 • Platba hotově nebo kartou, pouze při osobním odběru. Cena platby je 0 Kč.
 • Platba dobírkou, při vyžití dopravy Českou poštou, Zásilkovnou nebo Geisem. Cena platby je 39 Kč.
 • Platba pomocí platební brány ThePay, při vyžití dopravy Českou poštou, Zásilkovnou nebo Geisem. Cena platby je 0 Kč. Dokud není platba Kupujícím dokončena, není objednávka Prodávajícím potvrzena.
 • Platba pomocí platební brány Benefity.cz, při vyžití dopravy Českou poštou, Zásilkovnou nebo Geisem. Cena platby je 0 Kč. Dokud není platba Kupujícím dokončena, není objednávka Prodávajícím potvrzena.
 • Platba předem převodem na bankovní účet Prodávajícího. Platební údaje obrží Kupující na e-mail po objednání. Cena platby je 0 Kč.
 • V případě, že Kupující zvolí úhradu objednávky předem na bankovní účet Prodávajícího a neuhradí objednávku do 4 dnů, od jejího učinění, je objednávka automaticky stornována.
 • Objednávka je také stornována do 4 dnů, pokud Kupující nevyplní, případně chybně vyplní, variabilní symbol nebo cenu při platbě na bankovní účet Prodávajícího. V takovém případě nedojde ke spárovaní platby s objednávkou, tudíž je objednávka vedena jako neuhrazená.
 • Pokud Kupující provedl platbu s chybným variabilním symbolem případně cenou, neprodleně po zjištění této skutečnosti informuje Prodávajícího, aby mohla být platba Kupujícímu odeslána zpět na bankovní účet ze kterého dorazila.
 • Poukázky k platbě použít nelze.

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu oznámeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na email info@slevolekarna.cz.
 • Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu podle občanského zákoníku jako je tomu např. u většiny ostatního spotřebního zboží (obdobně jako je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).
 • V předmětu uvede Odstoupení od smlouvy č. (kde č. smlouvy je číslo objednávky), ve zprávě Kupující uvede: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne datum, číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (číslo účtu kupujícího). Datum a podpis kupujícího"
 • Zboží musí být vráceno Prodávajícímu nepoškozené, nespotřebované a v originálním balení do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající má 14 dní na přezkum, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Ve stejné lhůtě vrátí peníze Kupujícímu a to bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že zboží s hygienickým obalem lze vrátit pouze neporušené (např. pleny, blistr či dóza s léčivem). Teplocitlivé zboží (uchovávané v lednici) nelze po převzetí zboží vrátit.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

REKLAMACE

 • Vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@slevolekarna.cz. Informace o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je Prodávajícímu neprodleně nahlásit.
 • Kupující je povinen zkontrolovat si zboží co nejdříve po jeho převzetí. O reklamaci informuje Kupující Prodávajícího nejlépe e-mailem na info@slevolekarna.cz nebo písemně dopisem na adresu provozovatele. Kupující uvede v předmětu zprávy REKLAMACE a číslo objednávky. Dále je nutné ve zprávě uvést, druh závady a nárok, který vůči Prodávajícímu Kupující uplatňuje (tzn. výměna zboží za náhradní, dodání chybějícího zboží, odstoupení od smlouvy - vrácení zboží) datum a podpis Kupujícího. Pokud Kupující chce odstoupit od smlouvy, uvede ve zprávě také číslo svého bankovního účtu.
 • Reklamované zboží Kupující doručí spolu s daňovým dokladem (fakturou nebo její kopií) v originálním obalu, ideálně se všemi dokumenty (návody apod.) dodanými se zbožím na adresu Prodávajícího uvedenou výše.
 • Prodávající nebude Kupujícímu účtovat žádné poplatky ani poštovné.
 • Kupující má nárok na náhradu nákladů (dopravné), které mu reklamací vznikly, pokud použije běžný způsob dopravy. Pro uznání nákladů je nutné zaslat Prodávajícímu doklad nebo jeho kopii od dopravce (fyzicky nebo e-mailem).
 • Prodávající je povinen zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí Kupujícímu žádné náklady. Prodávající tedy nepodmiňuje vyřízení reklamace léčivého přípravku zasláním přípravku, bez náhrady nákladů (dopravného) s tím spojených.
 • Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dní, při nedodržení termínu má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.
 • V případě oprávněné reklamace Prodávající převede částku za zboží a případné náklady spojené s reklamací na účet uvedený Kupujícím.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 PRaha 2, internetová adresa : http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktnm místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně Nařízení (ES) č.2006/2004 a Směrnice 2009/22/ES (Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

ZÁRUKA A SERVIS

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu.
 • Daňový doklad (faktura) slouží jako záruční list.
 • Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců, pokud není na zboží uvedeno jinak. Záruční doba u zboží zakoupeného na IČ (firmu) je 12 měsíců.
 • Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Internetová lékárna poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží k poradentství a zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků viz Kontakty.
 • Tyto podmínky platí od 22.2.2019.

PŘEDCHOZÍ VERZE A DALŠÍ PODMÍNKY

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

OBSAH

 

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 5. Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
 6. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 7. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 8. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 9. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.
 10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 11. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

  1.11.1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 3x týdně, a zároveň

  1.11.2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

  1.11.3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na info@slevolekarna.cz.

 12. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
 13. Poskytovatel zjišťuje spokojenost uživatele s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop provozovatele zapojen. Dotazníky uživateli provozovatel zasílá po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti uživatel neodmítne zasílání obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení provozovatel využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely provozovatel může předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA A POVINNOSTI MEZI SPRÁVCEM A ZPRACOVATELEM (ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA)

 1. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.slevolekarna. cz (dále jen „licenční smlouva") uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.
 3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
 4. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu: běžné osobní údaje, zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.
 5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy internetové lékárny formou licenční smlouvy.
 6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.
 7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 8. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu Czechia.com společnost ZONER software, a.s.. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  2.9.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy internetové lékárny formou licenční smlouvy.

  2.9.2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

  2.9.3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

  2.9.4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

  2.9.5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

  2.9.6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

  2.9.7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

  2.9.8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

  2.9.9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

 10. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.
 2. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 731 546 921 email: Jiří Benedikt.
 5. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.