Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Iberogast por.gtt.sol.1x20ml

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce a pohybu žaludku a střev. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Iberogast por.gtt.sol.1x20ml
Kód zboží: 3026102
ATC skupina: V11
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0203760
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 29.05.2018
Cena s DPH:
204 Kč (185 Kč bez DPH)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Iberogast

Perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Iberogast užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se při akutních potížích do 2-3 dnů a při chronických potížích do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Vpříbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Iberogast a k čemu se používá.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast užívat

3.Jak se přípravek Iberogast užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Iberogast uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBEROGAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce a motility žaludku a střev.

Tyto poruchy se projevují především příznaky jako je bolest žaludku, pocit plnosti, meteorismus, gastrointestinální křeče, nauzea a pálení žáhy.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Iberogast:

V případě přecitlivělosti (alergie) na léčivé látky přípravku Iberogast.

Není určen dětem do 6 let.

Upozornění a opatření:

Pokud v případě prvního užití Iberogastu příznaky nadále přetrvávají i po týdnu, měli byste se poradit s lékařem, aby vyloučil organické příčiny. V případě, že se příznaky zhoršují, zatímco užíváte Iberogast nebo jste zpozorovali nové příznaky, je důležité poradit se s lékařem.

V případě dětí mladších 6 let věku s bolestmi břicha by měl být lékař konzultován ve všech případech.

Obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu, tj. do 257 mg v jedné dávce 20 kapek, což odpovídá 6,5 ml piva nebo 2,7 ml vína. Možnost zdravotního rizika u nemocných s těžkými poruchami jaterních funkcí, u epileptiků, alkoholiků a nemocných s poruchami mozkových funkcí.

Další léčivé přípravky a přípravek Iberogast

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Iberogast s jídlem a pitím:

K dnešnímu dni nejsou známy žádné interakce.

Těhotenství a kojení

Pro použití v těhotenství a období kojení nelze dovodit z dostupných údajů o toxicitě žádné nebezpečí. Nicméně, přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení. Lékař by měl být konzultován před užitím přípravku Iberogast během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se užije v souladu s pokyny, doporučená dávka Iberogastu by neměla zhoršit schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhahovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Iberogast přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí 3x denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle.

Dávkování pro děti od 6 let stanoví lékař. Pokud neurčí jinak, obvyklé dávkování je 3krát denně 10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle.

Přípravek při akutních potížích užívejte bez porady s lékařem 2-3 dny, při chronických potížích 7 dnů. Pokud nedojde ke zlepšení stavu nebo problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře. Pokud se bolest břicha bude v průběhu 6 hodin zvětšovat nebo se přidá zvracení, zvracení krve (může se jevit jako hnědá), nezvykle tmavá či černá stolice, krev ve stolici, teplota nebo pocity slabosti, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast než jste měl(a), měli byste vzít další dávku přípravku Iberogast jak Vám doporučil Váš lékař nebo jak je uvedeno v příbalové informaci. Žádné případy předávkování hlášeny k dnešnímu dni nebyly. V úvahu je pouze třeba vzít obsah alkoholu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Iberogast

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku. Vezměte si následující dávku dle příbalové informace nebo doporučení Vašeho lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Iberogast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých pacientů se ve velmi vzácných případech může projevit alergická reakce, jako je svědění kůže, dušnost nebo kožní reakce. V těchto případech přerušte užívání přípravku.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a poraďte se s ním o dalším užívání.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBEROGAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 250C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a

světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Spotřebujte do 8 týdnů po otevření.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 

 

   

Co přípravek Iberogast obsahuje:

Léčivé látky ve 100 ml přípravku:

 

Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5)

 

extrahováno ethanolem 50% V/V

15,0

ml

 

Angelicae radicis extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

 

Matricariae extractum fluidum (1:2-4)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

20,0

ml

 

Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

 

Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

 

Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

 

Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

5,0

ml

 

Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

 

Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5)

 

extrahováno ethanolem 30% V/V

10,0

ml

1 ml odpovídá 20 kapkám

Pomocnou látkou je ethanol (jako součást extraktů).

Jak přípravek Iberogast vypadá a co obsahuje toto balení:

Tmavě hnědý roztok, čirý až slabě zakalený, charakteristického pachu.

Balení obsahuje 20 (50 nebo 100) ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH, Havelstrasse 5, D64 295 Darmstadt, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

20.8.2014

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách: www.sukl.cz

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků