Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Halicar drm.ung.1x25g

Halicar se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů a neurodermitid (svědivá kožní onemocnění). Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Halicar drm.ung.1x25g
Kód zboží: 4029917003412
ATC skupina: V11
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0125103
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 25.04.2018
Běžná cena:
110 Kč
Cena s DPH:
85 Kč (77 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníHalicar, mast

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Halicar mast a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Halicar mast užívat
3.Jak se Halicar mast užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Halicar mast uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK Halicar mast A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mast se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů, k léčbě neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Halicar mast UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Halicar mast:


-jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Halicar mast se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Halicar mast

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení


Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení

3.JAK SE Halicar mast POUŽÍVÁ


Mast je určena ke kožnímu podání.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Doporučená dávka: mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno užívat méně často.

Použití u dětí

Přípravek může být používán i u batolat a dětí.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při objevení jakýchkoliv neobvyklých reakcí přerušte užívání a poraďte se s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky: u citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí.

5.JAK Halicar mast UCHOVÁVAT

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Halicar mast obsahuje


-Léčivou látkou je Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti

-Pomocnými látkami jsou Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol, čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin.

Jak Halicar mast vypadá a co obsahuje toto balení

Halicar je nažloutlá až zelenavě žlutá homogenní mast slabého aromatického zápachu

Velikost balení: 25,50g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24 76227 Karlsruhe

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Dr.Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 1

140 00 Praha CZ

Tel: +420 241 740 540 e-mail: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:


3.8.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků