Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Glob.vag.cum natr.tetrabor.CSC 10x3g-0.6g

Přípravek se použivá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida.Léčivá látka přípravku je mírně lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a tím umožňuje obnovení přírozené poševní mikroflóry. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 8595047100032
ATC skupina: G01AX
Farmakoterapeutická skupina: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika - Jiná antiinfektiva a antiseptika
Pouze k osobnímu odběru, položku nelze zaslat.
Výrobce:
Kód SUKL:
0044315
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
134 Kč
Cena s DPH:
110 Kč (100 Kč bez DPH)
Ušetříte
24 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
natrii tetraboras decahydricus
vaginální kuličky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používat
3.Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá

Přípravek se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida. Léčivá látka přípravku je mírné lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a tím umožňuje obnovení přirozené poševní mikroflóry.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat ženy a dívky od 16 let.

Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou:
-zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy
-zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
-výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh)

K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří:
-léčba antibiotiky
-nošení nevhodného spodního prádla
-koupání ve znečištěné vodě
-užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů
-nadměrná konzumace sladkostí
-cukrovka

Další infekci lze předcházet dodržováním následujících opatření:
- vyvarujte se častého nošení těsných spodních kalhotek ze syntetických materiálů a přiléhavých kalhot
-ke každodenní hygieně používejte mýdla s nižším pH, ne silně parfémovaná
-otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používat

Nepoužívejte přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC

-jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Interakce dosud nejsou známy. Bez porady s lékařem neužívejte jiné přípravky určené k podání do pochvy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento přípravek nesmí používat kojící matky.
Těhotné ženy mohou tento přípravek používat pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

3.Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
V době menstruace je používání přípravku nevhodné. Léčba by měla být ukončena před začátkem menstruace.

Zavádí se jedna vaginální kulička 1 x denně, obvykle na noc hluboko do pochvy, nejlépe v poloze na zádech, po dobu 6 – 10 dnů. Lékař může zvýšit dávkování na 2 vaginální kuličky denně a prodloužit délku užívání až na 10 dní.     
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od doporučení v této příbalové informaci.     
K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí.

Jestliže jste použila více přípravku GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Jestliže jste použila více než 1 vaginální kuličku (nebo v případě požití přípravku ústy nebo požití přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněla použít přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 20 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Z důvodu snadnějšího zavádění přípravku doporučujeme vaginální kuličky před použitím uchovávat v chladničce při teplotě asi +5 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na stripu a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC obsahuje

Léčivou látkou je tetraboritan sodný dekahydrát. Jedna vaginální globule obsahuje 600 mg natrii tetraboras decahydricus.
Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC vypadá a co obsahuje toto balení
Průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého tvaru. Balení obsahuje 100, 500 nebo 1000 vaginálních kuliček.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: 224 817 862
Fax: 222 327 126
www.vakosxt.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.2.2015.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků