Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Gaviscon Liquid Peppermint por.susp.1x300ml

Gaviscon liquid peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí, a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludečních šťáv do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Gaviscon Liquid Peppermint por.susp.1x300ml
Kód zboží: 5000158066359
ATC skupina: A02BX
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity - Jiná léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jí
Pouze k osobnímu odběru, položku nelze zaslat.
Výrobce:
Kód SUKL:
0107033
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 18.06.2018
Běžná cena:
140 Kč
Cena s DPH:
94 Kč (85 Kč bez DPH)
Ušetříte
46 Kč (33%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Gaviscon Liquid Peppermint
perorální suspenze

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK
Natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sodík, methylparaben a propylparaben.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

100 ml láhev
150 ml láhev
200 ml láhev
300 ml láhev
500 ml láhev

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
Reg. číslo: 09/637/00-C

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pálení žáhy a nevolnost

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 – 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním.
Děti 6 – 12 let: 5 – 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.

Před použitím dobře protřepejte.
Rychlá úleva a dlouhotrvající účinek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívat
3.Jak se přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod.
Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá.
Přípravek působí rychle a dlouhodobě. Vytvořený gel opouští žaludek až po úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint:

-jestliže, že jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) včetně metylparabenu a propylparabenu.

Upozornění a opatření:
Tento lék obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličitanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto minerálů, poraďte se prosím se svým lékařem. Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Přípravek je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Další léčivé přípravky a Gaviscon Liquid Peppermint:

Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny.

3.JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Před použitím dobře protřepejte.

Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou:
Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.
Děti 2 - 6 let: Pouze na doporučení lékaře: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Liquid Peppermint, než jste měla:
Můžete mít pocit plného žaludku nebo plynatosti. Poraďte se s lékařem, jestliže tento pocit nezmizí do několika hodin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon Liquid Peppermint:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky:
Velmi vzácně se může objevit alergická reakce na některou ze složek přípravku, obvykle kopřivka nebo dýchací potíže.
V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

4.JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.
200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem.
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje:

Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.
Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda.

Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.10.2014


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků