Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Excipial U Lipolotio drm.eml.1x200ml

Přípravek je určen speciálně pro velkoplošné použití k ochraně a ošetřování citlivé nebo mírně podrážděné suché až velmi suché kůže. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 7680496200127
ATC skupina: D02AE01
Farmakoterapeutická skupina: Přípravky obsahující ureu - Urea
Výrobce:
Kód SUKL:
0016462
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pátek 19.04.2019
Běžná cena:
198 Kč
Cena s DPH:
151 Kč
Ušetříte
47 Kč (24%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Excipial U Lipolotio
kožní emulze

(urea)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

-     Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-     Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 Co naleznete v této příbalové informaci:

1.     Co je Excipial U Lipolotio a k čemu se používá

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial U Lipolotio používat

3.     Jak se Excipial U Lipolotio používá

4.     Možné nežádoucí účinky

5      Jak Excipial U Lipolotio uchovávat

6.     Obsah balení a další informace

 1. CO JE EXCIPIAL U LIPOLOTIO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Excipial U Lipolotio je přípravek určen k ochraně a ošetřování pokožky. Zlepšuje a normalizuje její stav hydratací a tvorbou přirozeného ochranného filmu z lipidů. Tím vyhlazuje její drsný povrch a napomáhá jí udržovat si svou elasticitu a odolnost proti vnějším vlivům.

Excipial U Lipolotio je vhodný speciálně pro velkoplošné použití k ochraně a ošetřování citlivé nebo mírně podrážděné kůže. Přípravek je určen pro suchou až velmi suchou kůži a jako podpůrný prostředek při kožních onemocněních, jejichž důsledkem je vysušená pokožka. Používá se také při doplňkové místní léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, kterou určí lékař (např. za dne Excipial U Lipolotio, na noc přípravky s obsahem kortikoidů) a při péči o pokožku při doléčování kožních onemocnění.

Excipial U Lipolotio mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin. Přípravek se může používat i v době těhotenství a kojení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXCIPIAL U LIPOLOTIO POUŽÍVAT

 Nepoužívejte Excipial U Lipolotio
-     jestliže  jste  alergický(á)  na  močovinu  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku
    (uvedenou v bodě 6).
Další léčivé přípravky a Excipial U Lipolotio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O současném používání přípravku Excipial U Lipolotio s jinými léčivými přípravky nanášenými na kůži se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Excipial U Lipolotio používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékáře.
3. JAK SE EXCIPIAL U LIPOLOTIO POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat.

Jestliže se do doby 6 týdnů od zahájení léčby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Excipial U Lipolotio může způsobovat následující nežádoucí účinky:

 
MedDRA třída orgánového systému    Frekvence                Nežádoucí reakce      
Poruchy kůže a podkožní tkáně          Vzácné                      přecitlivělost                                                                              (≥1/10 000 až <1/1 000)   (zarudnutí, pálení a svědění)  

   Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK EXCIPIAL U LIPOLOTIO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použ. do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Excipial U Lipolotio obsahuje

-  Léčivou látkou je urea.
    1 ml emulze obsahuje 40 mg močoviny.

Pomocnými látkami jsou roztok mléčnanu sodného 60 %, kyselina mléčná, triklosan, chlorhexidin-dihydrochlorid, glycerol- a sorbimakrogol-isostearát, ester makrogolu, kopolymer

methomakrogolu s dodekandiolem, lehký tekutý parafin, střední nasycené triacylglyceroly, dimetikon, myristyl-laktát, parfém, čištěná voda.

Jak Excipial U Lipolotio vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial U Lipolotio je bílá, homogenní, jemně parfémovaná emulze.
Balení obsahuje 200 ml emulze v bílé lahvičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.7.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků