Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Excipial mast s mandlov.olejem drm.ung.1x100g

Všechny produkty Excipial se používají jako masťové základy pro individuální přípravu mastí. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 1529750
ATC skupina: D02AC
Farmakoterapeutická skupina: Emoliencia a protektiva - Měkký parafin a tukové produkty
Výrobce:
Kód SUKL:
0016466
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
169 Kč
Cena s DPH:
138 Kč (125 Kč bez DPH)
Ušetříte
31 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Excipial mast s mandlovým olejem
mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci
1.Co je Excipial mast s mandlovým olejem a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast s mandlovým olejem používat
3.Jak se Excipial mast s mandlovým olejem používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Excipial mast s mandlovým olejem uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je Excipial mast s mandlovým olejem a k čemu se používá
Masťový základ Excipial mast s mandlovým olejem je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.
Excipial mast s mandlovým olejem je určena pro suchou až velmi suchou pokožku. Zvlášť je vhodná pro dětskou pokožku. Intenzivně promašťuje, neobsahuje vodu a není vodou smývatelná.
Excipial mast s mandlovým olejem se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast s mandlovým olejem používat

Nepoužívejte Excipial mast s mandlovým olejem:

-jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a Excipial mast s mandlovým olejem
Excipial mast s mandlovým olejem může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku. Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Excipial mast s mandlovým olejem se může používat i v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se Excipial mast s mandlovým olejem používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů)
-příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití
Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Excipial mast s mandlovým olejem uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Jestliže dojde při uchovávání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem k vytékání oleje z tuby, není toto pro uživatele závada a při dalším zpracování pro individuální přípravu mastí nebo při roztírání přípravku na pokožku dojde okamžitě k jeho promíchání s ostatními složkami přípravku.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Excipial mast s mandlovým olejem obsahuje

-Excipial mast s mandlovým olejem je masťový základ bez obsahu léčivé látky.
-Pomocnými látkami jsou čištěný mandlový olej, oxid zinečnatý, hydrogenovaný ricinový olej, glycerol-monostearát, bílá vazelína, parfém, koncentrovaný olejový roztok tokoferolů.

Jak Excipial mast s mandlovým olejem vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial mast s mandlovým olejem je bílá homogenní mast se slabou vůní. Excipial mast s mandlovým olejem je dostupná v tubě obsahující 100 g masti. Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015.


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků