Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Euphorbium Comppos. Heel Nasentropf.L spr.nas.20ml

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních). Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Euphorbium Comppos. Heel Nasentropf.L spr.nas.20ml
Kód zboží: 9003568000087
ATC skupina: V12
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Homeopatika (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0066913
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 26.04.2018
Běžná cena:
184 Kč
Cena s DPH:
145 Kč (132 Kč bez DPH)
Ušetříte
39 Kč (21%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníEUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L, nosní sprej, roztok

Homeopatický léčivý přípravek

Léčivé látky: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM- HEEL NASENTROPFEN L používat
3.Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L je homeopatická specialita.

Indikace jsou odvozeny z obrazu léku. Mezi ně patří: Rýma infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma). Akutní či chronická sinusitida (zánět vedlejších dutin nosních)

Rýma infekčního původu se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý.

Alergická rýma je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností.

Akutní sinusitida postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle alespoň částečně hnisavý.

Chronická sinusitida se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. Průchodnost dýchacích cest bývá snížena.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT


Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L:

-Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření


Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může přípravek vyvolat zúžení průdušek.

Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení

Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje benzalkonium-chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Dospělí                Děti                                        Dávkování

                (děti starší 12 let)                   2-5 let                        6-11 let      

Běžné    3-5x denně 1-2 vstřiky do    3-4x denně 1 vstřik do    3-5x denně 1 vstřik do každého

dávkování      každého nosního            každého nosního               nosního otvoru.

                        otvoru                          otvoru.      

Akutní nebo    První den: Každou ˝ až 1    První den: Každou ˝ až 1    První den: Každou ˝ až 1 počáteční          hodinu 1-2                             hodinu 1                          hodinu 1

dávkování    vstřiky do každého nosního    vstřik do každého nosního    vstřik do každého nosního

                 otvoru. Nejvýše však 8x         otvoru. Nejvýše však 5x     otvoru. Nejvýše však 8x        

                         denně.                                  denně.                               denně.     

                    Další den přejít na běžné     Další den přejít na běžné    Další den přejít na běžné 
                           dávkování.                        dávkování.                           dávkování.Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte prosím lékaře.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje


Léčivými látkami jsou:

- Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g

Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy

Konzervační látka: benzalkonium-chlorid

Velikost balení: 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr.Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tel: 241740540

Fax: 241740553

Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

2.5.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků