Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Spuštěna nová výdejní místa

Espumisan kapky 100mg-ml por.gtt.eml.1x30ml

Espumisan je léčivý přípravek, který účinně odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit plnosti a plynatost. Espumisan může být užíván dlouhodobě, nemá vliv na trávení, i bez zapití se snadně polyká a je bezpečný i pro těhotné ženy a kojící matky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2433267
ATC skupina: A03AX13
Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva k terapii funkčních poruch GIT - Silikony
Výrobce:
Kód SUKL:
0130719
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 27.03.2019
Běžná cena:
171 Kč
Cena s DPH:
132 Kč (120 Kč bez DPH)
Ušetříte
39 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


Espumisan kapky 100 mg/ml,

perorální kapky, emulze

Léčivá látka: simeticonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat

3.Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat

6.Další informace

 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá

Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

Použití

Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

-k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích

-k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat

Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml


-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml je zapotřebí

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina těchto obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.

Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím

Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádná zvláštní upozornění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

 3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:

-uzávěr s kapátkem

-odměrku se stupnicí v mililitrech (ml)

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách.

Dávkování

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.

Obvyklé dávkování je následující:

Při zažívacích obtížích způsobených plyny

Věková skupina                                               Dávkování v kapkách   
Kojenci                                                  5–10 kapek se dá do každé lahvičky s    kojeneckou             výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením     

1–6 let                                                  10 kapek 3–5krát denně     

6–14 let                                                 10–20 kapek 3–5krát denně

Mladiství a dospělí                                    20 kapek 3–5krát denně   

 

 

Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.

Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také před spaním, je-li třeba.

Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu přetrvávání obtíží. Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu lékaře. Viz také bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost“.

 

K přípravě na zobrazovací vyšetření

Dávkování v ml (odměrka)

1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření


Jako doplněk suspenzí kontrastních látek

Dávkování v ml (odměrka)


2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení

K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)

Dávkování v ml (odměrka)

2–3 ml před endoskopií

Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny

 

Způsob a délka užívání

Před použitím dobře protřepejte!

 

Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek):

Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:

K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.

Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl/a

Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky 100 mg/ml mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží. Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml

V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml

Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml nebyly dosud zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za „použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po dobu 6 následujících měsíců.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Další informace

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je simeticonum.

1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40-50, kyselina sorbová, hydroxid sodný (k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), karbomer, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.

Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení

Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30 ml a 50 ml lahvičkách z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a odměrným víčkem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie (RMS) - Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion

Bulharsko - Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки,емулсия

Česká republika - Espumisan kapky 100 mg/ml

Estonsko - Espumisan 100 mg/ml

Finsko - Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio

Maďarsko - Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió

Lotyšsko - Espumisan 100 mg/ml emulsija iekšķīgai lietošanai

Polsko - Espumisan 100 mg/ml

Rumunsko - Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie

Slovinsko - Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija

Slovenská republika - Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:26.2.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
10.12.2013Jana Veselá hodnoceni
S kapičkami Espumisan jsme moc spokojeni. Zkoušeli jsme i kapičky jiné, ale dcerce (2měs) zabral až espumisan. Dávali jsme pravidelně 5 kapek před každým jídlem. Příjemně nás překvapila nízká cena (oproti probiotickým kapičkám) ;-)
02.12.2013Klárka hodnoceni
Za mě a našeho prcka,jsou tyto kapičky to nejlepší co jsme mohli prckovi koupit.Malinkej se kroutil a brečel,pak mi kamarádka doporučila právě Espumisan.Řekla bych,že zabral skoro okamžitě,stačilo 5 kapiček před každým jídlem.
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků