Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Naše tipy na dárky Naše tipy na dárky pro ženy Naše tipy na dárky pro muže Naše tipy na dárky pro děti Naše tipy na dárky pro seniory Objedenejte nejpozději do 16.12.2018!

Emoxen gel drm. gel 50g

Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Emoxen gel drm. gel 50g
Kód zboží: 2881523
ATC skupina: M02AA12
Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci - Naproxen
Výrobce:
Kód SUKL:
0201701
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 17.12.2018
Běžná cena:
107 Kč
Cena s DPH:
82 Kč (75 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení


EMOXEN GEL

Gel

Naproxenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Emoxen Gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat

3.Jak se přípravek Emoxen Gel používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat

6.Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Emoxen Gel obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových stavů, jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach a svalových úponů. K léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze Emoxen Gel použít pouze na doporučení lékaře. Používá se i v rehabilitační léčbě.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Emoxen gel


-jestliže jste alergický/á na léčivou látku naproxen, jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Emoxen Gel;

-jestliže jste někdy měl/a po užití kyseliny salicylové nebo jiných protizánětlivých přípravků alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka nebo obtíže s dýcháním;

-jestliže máte poraněnou kůži, rány nebo kožní infekci na místě, které potřebujete ošetřit;

-jestliže jste v třetí třetině těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emoxen Gel je zapotřebí

-jestliže máte onemocnění jater, ledvin, srdce nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku, poraďte se před používáním přípravku Emoxen Gel s lékařem;

-během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. Nesmíte proto během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích.

Přípravek by neměly používat děti do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen Gel.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí tento léčivý přípravek užívat. Ženy v první a druhé třetině těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by jej však aplikovat dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže.

Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.JAK SE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Emoxen Gel přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání.

Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděniny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) aplikujte přiměřené množství gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.

Gel jemně vetřete do kůže, aby se lépe vstřebával.

Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.

Přípravek nesmíte nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se tak stalo, umyjte postiženou oblast a oči vypláchněte větším množstvím vody.

Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně.

Jestliže jste použil/a více přípravku Emoxen Gel, než jste měl/a


Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Emoxen Gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně závažnějšího charakteru. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže, které se projevuje kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním, ojediněle se může objevit přecitlivělost na světlo.

Během dlouhodobého používání přípravku nanášeného na velké plochy kůže se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení.

V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otoky v obličeji a dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL UCHOVÁVAT

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Emoxen Gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Emoxen Gel obsahuje


-Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.

-Pomocnými látkami jsou chloral-hydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný a čištěná voda

Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Česká republika

Výrobce

EMO-FARM Sp. z o.o.

Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

28.8.2013
Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků