Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Vánoční hra
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Dulcolax čípky rct.sup.6x10mg

DULCOLAX čípky pro podporu defekce. Bílé nebo lehce nažloutlé čípky torpédovitého tvaru s hladkým nebo lehce mastným povrchem. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Dulcolax čípky rct.sup.6x10mg
Kód zboží: 2656727
ATC skupina: A06AB02
Farmakoterapeutická skupina: Kontaktní laxativa - Bisakodyl
Výrobce:
Kód SUKL:
0158261
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 21.11.2017
Běžná cena:
86 Kč
Cena s DPH:
64 Kč (58 Kč bez DPH)
Ušetříte
22 Kč (26%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

DULCOLAX
čípky
(Bisacodylum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DULCOLAX čípky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je DULCOLAX čípky a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DULCOLAX čípky užívat
3.Jak se DULCOLAX čípky užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak DULCOLAX čípky uchovávat
6.Další informace

1.CO JE DULCOLAX čípky A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DULCOLAX čípky je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici. DULCOLAX čípky se používá
-u pacientů trpících zácpou
-k přípravě na diagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění vyprazdňování stolice

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DULCOLAX čípky UŽÍVAT

Neužívejte DULCOLAX čípky
-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku DULCOLAX čípky;
-při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;
-při náhlých břišních onemocněních (včetně zánětu slepého střeva) a při akutních zánětlivých onemocněních střev;
-při závažné dehydrataci;
-jestliže trpíte těžkými bolestmi v oblasti břicha spojenými s nevolností a zvracením (příznaky závažného onemocnění);
-v případě vzácného vrozeného onemocnění, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz kapitola „Důležité informace o některých složkách přípravku DULCOLAX čípky“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DULCOLAX čípky je zapotřebí
Podobně jako všechna projímadla by DULCOLAX čípky neměl být užíván každodenně nebo po delší dobu, protože dlouhodobé každodenní užívání nadměrného množství může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu), hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi). Pokud potřebujete užívat projímadla každodenně nebo delší dobu, měl/a byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy.
Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu), která může být nebezpečná u starších pacientů a u pacientů s onemocněním ledvin. K příznakům dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. Pokud pozorujete tyto příznaky, je nutné podávání přípravku DULCOLAX čípky přerušit a poradit se se svým lékařem.
Může dojít k výskytu krve ve stolici (hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí. Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.
Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku DULCOLAX čípky, není však prokázána souvislost s užíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené s tlačením při stolici nebo bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla.
Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Užívání čípků může vést k pocitu bolesti a místnímu dráždění, obzvláště u anální fisury (malé, bolestivé trhlinky v oblasti konečníku) a vředovitého zánětu konečníku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S ohledem na možné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se před užitím přípravku poraďte s lékařem, pokud užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky s účinky podobnými hormonům kůry nadledvin) nebo srdeční glykosidy. Současné užívání zvýšených dávek přípravku DULCOLAX čípky s diuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu, např. digoxin).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jako všechny léky lze DULCOLAX čípky v průběhu těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.
Během kojení lze DULCOLAX čípky užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

3.JAK SE DULCOLAX čípky UŽÍVÁ
Vždy užívejte DULCOLAX čípky přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti by měly užívat bisakodyl jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 4 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Krátkodobá léčba zácpy:
Dospělí a děti nad 10 let:1 čípek (10 mg) pro okamžitý účinek, maximálně jedenkrát za den
Obvykle jsou čípky účinné asi za 10 až 30 minut. Je třeba je nejprve rozbalit a potom vložit do konečníku.
Pro děti ve věku 4 - 10 let je k dispozici přípravek DULCOLAX ve vhodnější lékové formě (enterosolventní tablety).
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a předoperačně:
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační péči by měl být DULCOLAX čípky užíván pod dohledem lékaře.

K dosažení úplného vyprázdnění střeva se doporučuje:

Dospělí a děti nad 10 let:
  Přípravek Dulcolax tablety - 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg) večer před vyšetřením
   následované podáním 1 čípku ráno před vyšetřením.
Děti 4 – 10 let:   
  Přípravek Dulcolax tablety - 1 tableta (5 mg) večer před vyšetřením, následovaná podáním projímadla pro děti s okamžitým účinkem (např.čípek) ráno před vyšetřením.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DULCOLAX čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pro stanovení četnosti nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:
velmi časté:
  u více než 1 z 10 léčených pacientů;
časté:
  u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů;
méně časté:
  u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů;
vzácné:
  u více než 1 z 10 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů;
velmi vzácné:
  u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
není známo:
  z dostupných údajů nelze určit

Gastrointestinální poruchy
Časté: křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost
Méně časté: břišní obtíže, zvracení, krev ve stolici, potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru
Není známo: zánět tlustého střeva

Poruchy metabolismu a výživy:
Není známo: ztráta vody v organismu

Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Vzácné: mdloby
Závrať a mdloby souvisejí se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí být důsledkem podání bisakodylu.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: reakce přecitlivělosti
Není známo: otok kůže a sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém), rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK DULCOLAX čípky UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C.
DULCOLAX čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co DULCOLAX čípky obsahuje
-Léčivou látkou je: Bisacodylum 10 mg v jednom čípku
-Pomocnou látkou je čípkový základ W 45

Jak DULCOLAX čípky vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo lehce nažloutlé čípky torpédovitého tvaru s hladkým nebo lehce mastným povrchem. Velikosti balení: 6, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Istituto de Angeli S.p.A.
Regello, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
14.2.2012


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků