Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Drill Růžový Med Pastilky orm.pas.24

Lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce a současně snižuje lokální bolest. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Drill Růžový Med Pastilky orm.pas.24
Kód zboží: 1952556
ATC skupina: R02AA05
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika - Chlorhexidin
Výrobce:
Kód SUKL:
0015066
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
136 Kč
Cena s DPH:
111 Kč (101 Kč bez DPH)
Ušetříte
25 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníDRILL RŮŽOVÝ MED PASTILKY pastilky


(chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte „ Drill růžový med pastilky“ užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů ( u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

Indikační skupina

OTORINOLARYNGOLOGIKUM (lokální antiseptikum/ lokální anestetikum)

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Drill růžový med pastilky a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill růžový med pastilky užívat

3.Jak se přípravek Drill růžový med pastilky užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Drill růžový med pastilky uchovávat

6.Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK DRIL RŮŽOVÝ MED PASTILKY

Jedná se o kombinovaný přípravek s účinkem antiseptickým a lokálně anestetickým. Chlorhexidin( léčivá látka) ze skupiny biguanidů, je účinné antiseptikum již při nízkých koncentracích. Působí na téměř veškeré patogeny vyskytující se v dutině ústní a hltanu(oropharynx). Na gramnegativní i grampositivní bakterie, kvasinky i plísně.Rychle se naváže na povrch bakterie, čímž způsobí její narušení až zničení. Tetrakain (léčivá látka) je lokální anestetikum, které rychle tlumí lokální bolest. Po odeznění tohoto účinku se však citlivost vrací do původního stavu, což potvrzuje bezpečnost jeho použití. Přítomná aroma se rovněž podílejí na účinnosti přípravku ve smyslu desinfekce, zjemnění a klidnění podrážděných sliznic.

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (jako je bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), při nachlazení a chřipce. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest.

Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků . V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE DRIL RŮŽOVÝ MED PASTILKY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Drill růžový med pastilky jestliže jste alergický (přecitlivělý) na lokální anestetika, chlorhexidin a ostatní složky přípravku. Vyvolaná alergie může mít podobu kopřivky, otoků, Quinkeho edém.

Nepodávejte dětem mladším než 6 let- přípravek nesmějí užívat děti do 6 let věku ( možnost vdechnutí).

Sportovci , diabetici a pacienti s dietou s nízkým obsahem cukru – viz. Důležité informace o složkách přípravku.

Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

Zvýšené opatrnosti při použití přípravku Drill je zapotřebí pokud přípravek užívá dítě mladší 12-ti let .

Léčba by neměla trvat déle než 5 dní u dospělých pacientů a 3dny u dětí.Po delší době užívání by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory v ústech (běžně přítomných mikrobů) ve prospěch choroboplodných( způsobujících sekundárně onemocnění)- bakterií nebo kvasinek.

Několikrát opakovaná léčba těsně za sebou nebo dlouho prodlužovaná léčba lokálním anestetikem může vyvolat křeče porušením funkce centrální nervové soustavy Mohlo by dojít i k porušení srdeční činnosti.

Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují ještě po 5dnech (hnisavé vykašlávání, přetrvávající nepříjemné pocity při polykání), poraďte se o další léčbě s lékařem. Při vysoké teplotě a silných bolestech v krku nebo zhoršení poranění v ústech navštivte lékaře okamžitě. Drill však můžete použít jako doplňující léčbu i v tomto případě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Současně nebo následně neužívejte jiné přípravky k desinfekci ústní dutiny či nosohltanu, vzhledem k možné vzájemné reakci přípravků anebo předávkování některé z obsažených stejných látek. Nedoporučuje se ani kombinace s látkami povrchově aktivními (laurylsulfát).

Prosím, informujte svého lékaře ( lékárníka) o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.Nepoužívat těsně před jídlem a pitím!

Těhotenství a kojení

Během těhotenství a kojení není doporučeno přípravek používat. V případě nutnosti se poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po požití přípravku nebylo zjištěno snížení pozornosti (řidiči, obsluha těžkých strojů).

Důležité informace o některých složkách přípravku

Obsažený chlorhexidin zbarvuje krátkodobě zuby a jazyk dohněda.

Lokální anestetikum může při předávkování navodit poruchu nervového nebo kardiovaskulárního systému(křeče nebo porucha srdeční činnosti nebo i zástava). Sportovci by měli vzít v úvahu možné zjištění positivní dopingové zkoušky po požití Drillu díky léčivé látce.

Diabetici nebo dieta s nižším obsahem cukru- každá pastilka obsahuje med a 2,5g cukru!

Pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí galaktózy, nedostatkem Lapp laktózy nebo malabsorpcí glukózy nesmí tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DRIL RŮŽOVÝ MED PASTILKY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Drill růžový med pastilky podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem ( lékárníkem). Obvyklá dávka přípravku je následující:

Dospělí:

Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 4x denně.

Děti od 6 do 15 let věku:

Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 2 - 3x denně.

Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.

Nepoužívat déle než 5 dní. Ne těsně před jídlem či pitím. Sportovci-viz Upozornění.

Jestliže jste ( nebo dítě) užil více pastilek Drill než jste měl(a,o), poraďte se ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill , pokračujte v doporučeném dávkování Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i příparvek Drill růžový med pastilky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce na chlorhexidin a lokální anestetika (tetrakain)- svědění,kopřivky, otoky, Quinkeho edém.

Přechodné zhnědnutí jazyka či zubů způsobené ( chlorhexidinem), které se odstraní zvýšenou ústní hygienou.

U některých jedinců může dojít i k dočasnému lehkému ztuhnutí jazyka. Proto bezprostředně po vycucání pastilky není dobré jíst ani pít ( možnost zalknutí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím léčbu přerušte a sdělte to svému lékaři ( lékárníkovi).

5. JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pastilky uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 30C, aby byly chráněny před vlhkem.

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce ( Použitelné do:).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Chlorhexidini digluconas…………………………………… 3,000mg Tetracaini hydrochloridum……………………………………..0,200mg Pomocnými látkami jsou:

Natrium-askorbát, sacharosa, glukosa, čištěný med, amonium-glycyrrhizát, suchý lékořicový extrakt, přírodní růžové aroma.

v 1 pastilce 2,5g

Jak přípravek Drill růžový med pastilky vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté pastilky světle hnědé barvy 12 pastilek ( 1 blistr)

24 pastilek ( 2 blistry), krabička.

Držitel registračního rozhodnutí

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance

92 654 Boulogne Cedex, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production Site Diétetique et Pharmacie,

Z.I. de la Coudette,

32 290 Aignan, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

11.8.2011

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků