Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Diky 4% drm.spr.sol.25g

Kožní sprej, roztok. Používá se k lokálnímu symptomatickému zmírnění mírné až střední bolesti a zánětu při akutním tupém poranění malých a středně velkých kloubů a periartikulárních struktur. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2446129
ATC skupina: M02AA15
Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci - Diklofenak
Výrobce:
Kód SUKL:
0169567
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 23.04.2019
Běžná cena:
253 Kč
Cena s DPH:
193 Kč
Ušetříte
60 Kč (24%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

DIKY 4%,
kožní sprej, roztok
diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek DIKY 4% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek DIKY 4% a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIKY 4% používat
3.Jak se přípravek DIKY 4% používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DIKY 4% uchovávat
6.Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK DIKY 4% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DIKY 4% obsahuje léčivou látku diklofenak sodný, která patří do skupiny nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých látek, NSAID). Přípravek se používá k místní léčbě akutní bolesti a otoků postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DIKY 4% POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek DIKY 4%

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak sodný, arašídy, sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku DIKY 4%.
Pokud jste v minulosti měli alergickou reakci na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky (NSAID) jako např. ibuprofen, spojenou s dýchacími obtížemi, kožní vyrážkou a rýmou.
V posledních třech měsících těhotenství – prosím přečtěte si odstavec o těhotenství a kojení.
Přípravek nesmí být nanášen na oblast prsů u kojících žen.
U dětí a mladistvých mladších 14 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIKY 4% je zapotřebí
Pokud máte nebo jste v minulosti měli žaludeční nebo duodenální vředy, jaterní či ledvinové obtíže, sklony ke krvácení či zánětlivé onemocnění střeva.
Pokud jste někdy trpěli průduškovým astmatem či alergiemi.
Vyhněte se nanášení na velkou plochu kůže po delší dobu, pokud Vám to nedoproručí lékař
Nenanášejte přípravek do očí, nosu či úst, v oblasti genitálií a na otevřené rány či zanícenou kůži. Pokud se vám omylem dostane trochu spraye do očí, pečlivě si je vypláchněte čistou vodou a řekněte to svému lékaři.
Nikdy nepolykejte přípravek DIKY 4%.
Při použití tohoto přípravku se neopalujte a nechoďte do solárií.Pokud se vyskytne jakákoliv kožní vyrážka, přestaňte DIKY 4 % používat.
Nezakrývejte ošetřované oblasti těsnými (voděodolnými nebo neprodyšnými) obvazy nebo náplastmi.

Pokud si něčím nejste jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat přípravek DIKY 4%:
Pokud užíváte tablety, tobolky či čípky k léčbě bolesti obsahující diklofenak sodný, kyselinu acetylsalicylovou či jiný protizánětlivý lék, např. ibuprofen. Užívání dalších NSAID (včetně kyseliny acetylsalicylové a ibuprofenu) současně s používáním přípravku DIKY 4% může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste žena, která se snaží otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat DIKY 4 %.
DIKY 4 % se nesmí používat během posledních 3 měsíců těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu.
DIKY 4 % se může používat pouze na doporučení lékaře během prvních 6 měsíců těhotenství a dávka musí být co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
DIKY 4 % se může používat pouze na doporučení lékaře během kojení, protože diklofenak sodný prostupuje v malém množství do mateřského mléka. DIKY 4 % se však nesmí nanášet na oblast prsou kojících matek nebo na rozsáhlé oblasti kůže a nesmí se používat dlouhodobě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud jste těhotná nebo kojící.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kožní podání DIKY 4% nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuDIKY 4%
Tento léčivý přípravek obsahuje:
propylenglykol (E1520), který může způsobit mírné místní podráždění pokožky u některých pacientů
silici máty peprné, která může vyvolat alergické reakce.,
sóju, pokud jste alergický/á na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek

3.JAK SE PŘÍPRAVEK DIKY 4% POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DIKY 4% přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší 14 let: Obvyklá dávka přípravku je 4 až 5 střiků DIKY 4% 3× denně. Počet nutných dávek závisí na rozsahu postižené oblasti. Maximální počet střiků pumpičky je 15 denně. Maximální jednorázová dávka by neměla překročit 5 střiků pumpičky.

Sejměte ochranný uzávěr.
Naneste 4 až 5 střiků přípravku DIKY 4% 3x denně na bolestivou či oteklou oblast.
DIKY 4% se jemně vmasíruje do pokožky. Po použití si pečlivě umyjte ruce, pokud nejsou léčenou oblastí.
Nechte přípravek DIKY 4% zaschnout, teprve poté se oblékejte či místo obvazujte. Je-li gel ještě vlhký, může dojít k zašpinění vašeho oděvu.
Až se vaše příznaky (bolest a otok) zlepší, přestaňte přípravek používat.
Nepoužívejte jej déle než 7 dní bez porady s lékařem.
Pokud se vaše příznaky nezlepší do 3 dnů nebo pokud se zhorší,navštivte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DIKY 4%, než jste měl(a)
Pokud použijete větší množství přípravku, než jste měli, setřete nadměrné množství přípravku DIKY 4% papírovým kapesníkem.
Pokud sprej polknete, okamžitě to řekněte svému lékaři nebo navštivte nejbližší pohotovost. Vezměte s sebou lahvičku a tuto příbalovou informaci.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DIKY 4%
Použijte sprej, jakmile si vzpomenete, ale nenanášejte větší než doporučené množství najednou. Potom pokračujte jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DIKY 4% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, přerušte používání přípravku DIKY 4%. Po aplikaci topických (na kůži nanášených) přípravků s diklofenakem byly často zaznamenány reakce v místě podání. Ty zahrnují vyrážky, svědění, zarudnutí, pocity pálení nebo olupování kůže

Pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících příznaků alergie, PŘESTAŇTE používat DIKY 4 % a sdělte to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi:
o Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000).
o Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (vyskytuje se přibližně u méně než 1 osoby z 10 000).
o Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (vyskytuje se přibližně u méně než 1 osoby z 10 000).
o Časté nežádoucí účinky (vyskytují se přibližně u 1 až 10 pacientů ze 100):

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže
o Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se přibližně u méně než 1 pacienta z 10 000)
Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.
o Nežádoucí účinky jejichž četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
Reakce v místě podání, suchá kůže, pocit pálení

Je-li přípravek podáván dlouhodobě (déle než tři týdny) a/nebo na rozsáhlé kožní oblasti, mohou se vyskytnout celkové nežádoucí účinky jako např. bolest žaludku a žaludeční obtíže, pálení žáhy a ledvinové obtíže.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK DIKY 4% UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek DIKY 4% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
Nepoužívejte přípravek DIKY 4% po uplynutí doby 6 měsíců od prvního otevření.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DIKY 4% obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum natricum (diklofenak sodný) 4% (m/m).
Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, sójový lecitin, bezvodý ethanol, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, propylenglykol (E1520), silice máty peprné, askorbyl-palmitát, kyselina chlorovodíková 10% (m/m) nebo roztok hydroxidu sodného 10% (m/m) (pro úpravu pH) a čištěná voda.

Jak přípravek DIKY 4% vypadá a co obsahuje toto balení
DIKY 4% je zlatožlutý, průhledný roztok, jehož konsistence se po aplikaci změní na gelovitou. Každá lahvička obsahuje 7,5 g, 12,5 g nebo 25 g kožního spreje, roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH
Rudolfsplatz 2/1/8
1010 Vídeň
Rakousko

Výrobce
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
45731 Waltrop, Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků