Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo
Vánoční hra
Maxibalní kojeneckých mlék od 1098 Kč!

Dicloreum supp.10x100mg

Dicloreum (diklofenak) je lék působící účinkem protizánětlivým, tlumícím bolest a snižujícím horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Dicloreum supp.10x100mg
Kód zboží: 8020030016101
ATC skupina: M01AB05
Farmakoterapeutická skupina: Deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva - Diklofenak
Výrobce:
Kód SUKL:
0097632
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Čtvrtek 23.11.2017
Běžná cena:
149 Kč
Cena s DPH:
122 Kč (111 Kč bez DPH)
Ušetříte
27 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

DICLOREUM 50, čípek
DICLOREUM 100, čípek
(diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek maximálně 7 dní.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek a k čemu se užívá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek užívat
3.Jak se přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek uchovávat
6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek patří mezi přípravky, které se nazývají nesteroidní antirevmatika. Léčivou látkou přípravku je diklofenak, který tlumí tvorbu látek, jež se podílí na rozvoji zánětu.
Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších dávkách aplikovaných několik dnů. Odstraněním svalové ztuhlosti a otoků kloubů umožňuje zlepšení subjektivního stavu.
Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů, hlavy, zad a menstruačních bolestech
Na doporučení lékaře se diklofenak používá k léčbě bolesti a otoků způsobených revmatickými onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubní (např. zánět šlach, šlachového váčku, kloubního pouzdra), k léčbě akutního záchvatu dny, bolestivých postižení v oblasti ušní, nosní a krční a při gynekologických zánětech.
Přípravek Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek mohou dospělí pacienti užívat bez doporučení lékaře.
Děti a mladiství mohou užívat Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek po doporučení lékařem pouze v indikaci juvenilní idiopatická artritida.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

–Jestliže jste přecitlivělý/á na diklofenak nebo na kteroukoli další složku přípravku.
–Jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik (léků proti bolesti a revmatismu) objevila alergická reakce (např. průduškové astma nebo kopřivka).
–Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení).
–Pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.
–Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater.
–Při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení.
–Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.
–Pokud trpíte proktitidou (zánět sliznice konečníku).
–Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
–Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek je zapotřebí
–Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou chorobu žaludku či střev, krvácení nebo proděravění. Riziko krvácení trávicího traktu, vzniku vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob.
–Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie – dědičná metabolická porucha).
–Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin.
–Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu - léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko se zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené dávkování a dobu léčby.
–Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení).
–Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstání či vyklenutí nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího traktu (zejména ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu).
–Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, poškození sliznice nebo jakékoliv jiné známky alergie).
–Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, prosím, kontaktujte ihned svého lékaře.

Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:
–kouříte
–máte diabetes (cukrovku)
–máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce (vzájemné působení léků) a nežádoucí účinky:
–Lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění)
–Digoxin (používaný k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti)
–Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku
–Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a protialergickým účinkem)
–Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin)
–SSRI (léky proti depresím)
–Antidiabetické léčivé přípravky
–Methotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění)
–Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu)
–Chinolonová chemoterapeutika (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí)
–Fenytoin (lék na epilepsii)
–Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi – hypolipidemika)
–Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon)

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Neužívejte diklofenak v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období může ovlivnit Vaše dítě a může zpozdit porod.
Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství.
Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace, svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Určeno pouze k zavádění do konečníku.
Pokud je to možné, použijte toaletu a vyprázdněte střeva před zavedením čípku do konečníku.

Dicloreum 50, čípek:
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek 1 - 2 krát denně.

Dicloreum 100, čípek:
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek denně.

Děti a mladiství
Děti a mladiství užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě. Dávkování musí vždy určit lékař.
U dětí s hmotností nad 20 kg se pohybuje denní dávka mezi 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti. Přesné dávkování určí lékař dle závažnosti onemocnění.

Přípravek Dicloreum je dostupný také ve formě tablet o síle 50 mg a 100 mg.
Léčbu tabletami a léčbu čípky lze na doporučení lékaře kombinovat tak, aby denní dávka nepřekročila 150 mg léčivé látky. Podává se nejlépe 1 čípek večer a l enterosolventní tableta Dicloreum 50 ráno po snídani.

Bez doporučení lékaře nepřekračujte celkovou denní dávku 100 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek než jste měl/a

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte neprodleně lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100 čípek
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku a pokračujte v předepsaném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže.

Krvácení trávicího traktu může mít někdy fatální následky, zejména u starších osob. Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce s následující četností výskytu:
Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1,000, <1/100); vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné
Agranulocytóza (pokles počtu granulocytů – typ bílé krvinky – v krvi a ksotní dřeni),
chudokrevnost (včetně hemolytické a aplastické chudokrevnosti – z důvodu nedostatečné tvorby     krevních buněk nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek),
trombocytopenie (snížené množství krevních destiček v krvi),
leukopénie (snížené množství bílých krvinek v krvi -změny krevního obrazu).

Poruchy imunitního systému
Vzácné
Hypersenzitivita (přecitlivělost),
anafylaktické a anafylaktoidní reakce (alergické reakce včetně
nízkého krevního tlaku a šoku).

Velmi vzácné
Angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa).

Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné
Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychické obtíže.

Poruchy nervového systému
Časté
Bolesti hlavy, závratě.

Vzácné
Spavost.

Velmi vzácné
Parestézie (mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan), poruchy chuti, cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková příhoda, mozkové infarkty, mozkové krvácení).

Poruchy oka
Velmi vzácné
Poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění.

Poruchy ucha a labyrintu
Časté
Závrať.

Velmi vzácné
Tinitus (ušní šelest), poruchy sluchu.

Srdeční poruchy
Velmi vzácné
Zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy
Velmi vzácné
Vysoký krevní tlak, zánět cév.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné
Astma (včetně dušnosti).

Velmi vzácné
Pneumonitida (zánět plicní tkáně).

Gastrointestinální poruchy
Časté
Nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie
(ztráta chuti k jídlu).

Vzácné
Zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, krvácivý průjem, černá stolice, vřed v trávicím traktu (s nebo bez
krvácení a proděravění).

Velmi vzácné
Zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením, zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou - chronické zánětlivé onemocnění nejčastěji v počáteční části tlustého střeva), zácpa, zánět ústní dutiny (včetně vředů), zánět jazyka, poruchy v oblasti jícnu, diaphragm-like (příčné) zúžení střev, zánět žlučníku.

Poruchy jater a žlučových cest
Časté
Zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy).

Vzácné
Zánět jater, žloutenka, poruchy jater.

Velmi vzácné
Prudce probíhající zánět jater, nekróza jater (odumření), selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté
Vyrážka.

Vzácné
Kopřivka.

Velmi vzácné
Puchýřky na kůži, ekzém, zčervenání, multiformní erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův syndrom – poléková vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom – poléková vyrážka), zánět kůže s odlupováním částeček kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, purpura (tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická purpura, svědění.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné
Akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, nefrotický syndrom (soubor příznaků provázející různé typy onemocnění ledvin - přítomnost bílkoviny v moči, snížení množství bílkovin v krvi, otoky a některé další příznaky), intersticiální nefritida (zánět mezibuněčných ledvinných prostorů), renální papilární nekróza (odumření tkáně).

Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace
Vzácné
Otoky.

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Zrychlená srdeční činnost, otoky víček, otoky v oblasti jícnu, generalizovaný edém (otok rozšířený na celý orgán nebo organismus), zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, diabetes mellitus (cukrovka), svalová bolest, neuróza (psychická porucha), stav zmatenosti, krátké bezvědomí, snížené množství vylučované moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zánět kůže, cirkulační kolaps (selhání krevního oběhu).

Léky jako je Dicloreum mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek obsahuje

Dicloreum 50, čípek:
-Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg v 1 čípku.
-Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk.

Dicloreum 100, čípek:
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg v 1 čípku.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk.

Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravky jsou ve formě krémově bílých čípků torpédovitého tvaru. Velikost balení: 10 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.11.2013

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků