Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Dermazulen ung.1x30g

Dermazulen se používá při infekci nezávažných povrchových poranění kůže jako jsou oděrky a drobná poranění. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Dermazulen ung.1x30g
Kód zboží: 8594739017887
ATC skupina: D03AX
Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu ran a vředů - Jiná léčiva podporující tvorbu jizev
Výrobce:
Kód SUKL:
0000843
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 23.10.2018
Běžná cena:
140 Kč
Cena s DPH:
114 Kč (104 Kč bez DPH)
Ušetříte
26 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Dermazulen
mast
Guaiazulenum/Matricariae etheroleum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinkůsdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat
3.Jak se přípravek Dermazulen používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Dermazulen uchovávat
6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá

Léčebný účinek Dermazulenu je založený na hojivém, protizánětlivém a mírném dezinfekčním působení azulenů obsažených v heřmánkové silici.
Dermazulen se používá při infekci nezávažných povrchových poranění kůže, jako jsou oděrky a drobná poranění, na ošetření kůže před a po ozáření rentgenovými a radiovými paprsky. Dermazulen je vhodný k promaštění suché pokožky a při opruzeninách a jejich prevenci u dětí a dospělých.
Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů), nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat

Nepoužívejte přípravek Dermazulen:

jestliže jste alergický(á) na heřmánek nebo jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých a lanolin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Dermazulen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Dermazulen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Vzájemné ovlivnění účinku Dermazulenu a jiných současně používaných přípravků není známo.

Přípravek Dermazulen s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Těhotné a kojící ženy mohou používat přípravek Dermazulen mast pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pozornost není použitím masti Dermazulen ovlivněna.

Přípravek Dermazulen obsahuje tuk z ovčí vlny
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3.Jak se přípravek Dermazulen používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělým i dětem se Dermazulen nanáší v přiměřené vrstvě na postižené místo 1-2krát denně a podle potřeby se převáže. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny. Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů, u infikovaných poranění do 3 dnů, nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.
Při použití přípravku na rozsáhlejší plochy kůže se o užívání přípravku poraďte s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dermazulen než jste měl(a)
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti nebo zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dermazulen
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v zavedeném schématu terapie.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Dermazulen se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (jejichž frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit). Přecitlivělost na některou složku přípravku, se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevem drobných pupínků a puchýřků s mokváním.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Dermazulen uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Dermazulen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Po první otevření spotřebujte do 1 měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dermazulen obsahuje

Léčivou látkou je Guaiazulenum a Matricariae etheroleum.
Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, bílá vazelína.

Jak přípravek Dermazulen vypadá a co obsahuje toto balení
Dermazulen je mast modré barvy.
Velikost balení: 30 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.2.2014.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků