Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Claritine por.sir. 1x120ml

Čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic. Claritine je indikovaný pro symptomatickou léčbu alergické rinitidy a chronické idiopatické kopřivky. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2697994
ATC skupina: R06AX13
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci - Loratadin
Výrobce:
Kód SUKL:
0191954
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 06.12.2016
Běžná cena:
154 Kč
Cena s DPH:
126 Kč (115 Kč bez DPH)
Ušetříte
28 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

CLARITINE
sirup
loratadinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Claritine a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
3. Jak se Claritine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Claritine uchovávat
6. Další informace

1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.
Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.
Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).
Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT
Neužívejte Claritine

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí
Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,
- jestliže trpíte onemocněním jater
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Užívání přípravku Claritine jídlem a pitím
Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine
Claritine, sirup, obsahuje sacharosu; proto jestli Vám sdělil Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.
Laboratorní testy
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší 12 let
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
Děti ve věku 2 až 12 let
- s tělesnou hmotností více než 30 kg
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
- s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně
Užívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
Pacienti se závažným poškozením jater
Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
Děti s tělesnou hmotností méně než 30 kg:
Užívat jednu odměrku (5 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.
Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku.
Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu sirupu, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Claritine obsahuje

- Léčivou látkou je loratadin 1 mg v 1 ml sirupu.
- Pomocné látky jsou: propylenglykol; glycerol; monohydrát kyseliny citronové; natrium-benzoát; sacharosa; broskvové aroma; čištěná voda.Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto baleníPopis přípravku Claritine, sirup: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic.

Sirup je ve skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem; 120 ml sirupu v jednom balení s 5 ml odměrkou.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Do 30.9.2012:
SP Europe,
Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles,
Belgie

Od 1.10.2012:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Výrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Datum poslední revize textu 8.3.2012
Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků