Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Cicaderma ung.30g

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému, povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Cicaderma ung.30g
Kód zboží: 3352713023102
ATC skupina: V11
Farmakoterapeutická skupina: Různé přípravky - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
Výrobce:
Kód SUKL:
0097947
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 19.02.2019
Běžná cena:
149 Kč
Cena s DPH:
114 Kč (104 Kč bez DPH)
Ušetříte
35 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

CICADERMA,
mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však mast CICADERMA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je mast CICADERMA a k čemu se používá.
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete mast CICADERMA používat.
3.Jak se mast CICADERMA používá.
4.Možné nežádoucí účinky.
5 Jak mast CICADERMA uchovávat.
6.Další informace.

1.CO JE MAST CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže.
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAST CICADERMA POUŽÍVAT

Nepoužívejte mast CICADERMA

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti CICADERMA.

Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebí
pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně). V takovém případě navštivte lékaře.
Místa ošetřená mastí CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko fotosensibilizace).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Není známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ
Kožní podání.
Vždy používejte mast CICADERMA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i mast CICADERMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout kožní reakce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK MAST CICADERMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
   
6.DALŠÍ INFORMACE

Co mast CICADERMA obsahuje
100 g masti obsahuje
Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA..... 97, 0 g    
Ledum palustre - tinctura basica a. u. h .........................1, 5 g    
Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h ......................1, 5 g     

Složení extraktu:
Calendulae herba recens ................................................20, 0 g    
Hyperici herba recens ...................................................10, 0 g    
Millefolii herba recens...................................................10, 0 g    
Vaselinum album .........................................................100, 0 g

Pomocnými látkami jsou vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur)

Jak CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení
CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující tubu o obsahu 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2014

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků