Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Calgel orální gel 10 g

Calgel je určen ke zmírnění bolesti způsobené prořezáváním zubů, ke zklidnění bolestivých dásní dítěte. Calgel má rovněž mírné antiseptické účinky. Přípravek Calgel je určen kojencům od 5 měsíců. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Calgel orální gel 10 g
Kód zboží: 3574660530865
ATC skupina: A01AD11
Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní - Různá jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní
Výrobce:
Kód SUKL:
0046200
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Středa 24.10.2018
Běžná cena:
101 Kč
Cena s DPH:
83 Kč (75 Kč bez DPH)
Ušetříte
18 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníCALGEL

orální gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do sedmi dnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Calgel a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calgel používat

3.Jak se přípravek Calgel používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Calgel uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Calgel a k čemu se používá

Calgel je orální gel s obsahem lokálního anestetika lidocaini hydrochloridum monohydricum (látky určené k místnímu znecitlivění)

a antiseptika cetylpyridinii chloridum monohydricum (látky, která zastavuje nebo omezuje růst choroboplodných zárodků).

Calgel je určen ke zmírnění bolesti a ke zklidnění bolestivých dásní dítěte při prořezávání zubů, a zároveň působí mírně antisepticky.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calgel používat

Nepoužívejte přípravek Calgel

-Jestliže je Vaše dítě alergické na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-Nepoužívejte u dětí mladších než 5 měsíců.


Upozornění a opatření

Při používání přípravku Calgel dodržujte doporučené dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Calgel

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, nebo které možná bude užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calgel

Heřmánek, který je jednou ze složek bylinné přísady, může být rovněž zdrojem alergických reakcí.

U přecitlivělých jedinců, kteří dříve požívali bylinné přípravky nebo čaje obsahující heřmánek, se z tohoto důvodu může dostavit alergická reakce, projevující se dýchacími obtížemi. U citlivých jedinců se mohou vyskytovat reakce. V případě výskytu těchto obtíží ukončete neprodleně používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

3.Jak se přípravek Calgel používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Calgel je určen dětem od pěti měsíců.

Malé množství gelu, přibližně v délce 7,5 mm (0,22 g), vytlačte na čistý koneček prstu a jemně vtírejte do dásně v místě růstu zubů.

V případě potřeby opakujte nejdříve po 2 hodinách, nejvýše šestkrát denně.

Jestliže Vaše dítě použilo více přípravku Calgel než mělo

můžete pozorovat žaludeční nevolnost, útlum a vždy se neprodleně poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i Calgel nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Calgel je obvykle dobře snášen, ale mohou se dostavit velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně samostatných hlášení:

projevy přecitlivělosti a reakcí v místě podání, např. místní otoky, zarudnutí, kopřivka nebo vyrážka. V tomto případě ukončete podávání přípravku a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Calgel uchovávat


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calgel obsahuje

Léčivými látkami jsou:

lidocaini hydrochloridum monohydricum (monohydrát lidokain-hydrochloridu) 3,3 mg, cetylpyridinii chloridum monohydricum (monohydrát cetylpyridinium-chloridu) 1,0 mg v 1 g gelu.

Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70 %, xylitol, ethanol 96 %, glycerol, hyetelóza, hydrogenricinomakrogol 2000, lauromakrogol 450, makrogol 300, sodná sůl sacharinu, levomenthol, bylinné aroma, karamel, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Jak přípravek Calgel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Calgel je vyráběn v lékové formě orálního gelu žlutohnědé barvy. Balení: lakovaná, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty. Velikost balení: 10 g

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson, Ltd.

Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce

FAMAR ORLEÁNS

5, Avenue de Concyr

45071 Orléans Cedex 2

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 11.12.2013

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků