Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Již 17 výdejních míst v EUC lékárnách po celé ČR!

Nakupte do 30. 4. 2019 vybrané výrobky Acutil, Aulin, Micetal, Levopront, Tantum Verde, Rosalgin, Feminella Hyalsoft a další a vyhrajte jeden ze 3 gourmet balíčků s pochutinami La Chinata! Klikněte pro více informací.

Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x9ml-70dáv

Přípravek se používá pro sezónní a celoroční alergickou rinitidu a pro prevenci recidiv nosních polypů po polypektomii. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x9ml-70dáv
Kód zboží: 6432100009579
ATC skupina: R01AD01
Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy - Beklometason
Výrobce:
Kód SUKL:
0102421
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Pondělí 29.04.2019
Běžná cena:
150 Kč
Cena s DPH:
115 Kč
Ušetříte
35 Kč (23%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Beclomet Nasal Aqua 50 μg,
nosní sprej, suspenze
Beclomethasoni dipropionas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Beclomet Nasal Aqua 50 μg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do tří týdnů, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je Beclomet Nasal Aqua 50 μg a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua 50 μg používat
3.Jak se Beclomet Nasal Aqua 50 μg používá
4.Možné nežádoucí účinky
5 Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg uchovávat
6.Další informace

1.CO JE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na nosní sliznici snižují její zánět a otok.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg POUŽÍVAT

Neužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku Beclomet Nasal Aqua 50 μg

Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua 50 μg je zapotřebí
-jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest
-jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
-jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
-jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci (zánět způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)
-jestliže máte astma léčené steroidy
-jestliže máte tuberkulózu
U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.

Těhotenství a kojení
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým lékařempokud otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal Aqua 50 μg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý a může způsobit kožní reakce a bronchospasmus.

3.JAK SE BECLOMET NASAL AQUA 50 μg POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg přesně podle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Celková denní dávka by neměla překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). K zajištění efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.
Beclomet Nasal Aqua 50 μg se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.
Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na možnost ovlivnění růstu.
Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 μg nejdéle 3 týdny. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3 týdny je možné pouze po poradě s lékařem.
Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.
Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.

Návod na použití
Úvod:
1.Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
2.Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
3.Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Použití:
1.Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.
2.Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
3.Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.
4.Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.
5.Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká, jemně nosem vdechněte.
6.Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
7.Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
8.Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.

Čištění:
1.Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
2.Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
3.Důkladně vysušte.
4.Po vysušení oba díly opět složte.

Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 μg, než jste měl(a)
Je důležité, abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.
Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu. Dodržujte dávkování, které Vám bylo doporučeno.
Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 μg
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte následující dávku v pravidelném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ dovolené nebo cestování.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Beclomet Nasal Aqua 50 μg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.
Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1 000) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice, perforaci (protržení) nosní přepážky, krvácení z nosu a bolest hlavy.
Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý zákal), alergické reakce zahrnující kožní vyrážku, kopřivku, svědění nebo zarudnutí kůže, otok obličeje, rtů nebo krku, dechovou tíseň a/nebo dušnost.
Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.

Ihned informujte svého lékaře, pokud:
-cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)
-máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména bolest nebo rozmazané vidění

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK BECLOMET NASAL AQUA 50 μg UCHOVÁVAT
Uzavřená lahvička: Chraňte před chladem nebo mrazem.
Otevřená lahvička: Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co Beclomet Nasal Aqua 50 μg obsahuje

-Léčivou látkou je beklometason-dipropionát. 1 dávka obsahuje 50 mikrogramů beclometasoni dipropionas
-Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa, benzalkonium-chlorid, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.

Jak Beclomet Nasal Aqua 50 μg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.
Velikost balení: 9 ml = 70 dávek 10 ml = 80 dávek
23 ml = 200 dávek

Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012


Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků