Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 14x20mg

Jedna enterosolventní tableta APO-PANTO obsahuje 20 mg pantoprazolum. APO-PANTO je určen pro krátkodobou léčbu refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2741578
ATC skupina: A02BC02
Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory protonové pumpy - Pantoprazol
Výrobce:
Kód SUKL:
0192800
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 22.05.2018
Běžná cena:
150 Kč
Cena s DPH:
121 Kč (110 Kč bez DPH)
Ušetříte
29 Kč (19%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
HodnoceníAPO-PANTO 20 mg

enterosolventní tablety

Pantoprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek APO-PANTO musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Musíte se poradit s lékařem, pokud se vaše příznaky zhorší, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 2 týdnech.

-Bez porady s lékařem APO-PANTO neužívejte déle než 4 týdny.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je APO-PANTO a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO užívat

3.Jak se APO-PANTO používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak APO-PANTO uchovávat

6.Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK APO-PANTO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-PANTO obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje

žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku. APO-PANTO se používá se ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.

Reflux je zpětný tok kyseliny ze žaludku do jícnu („trávicí trubice“), který se může zanítit a bolet. Může dojít k rozvoji příznaků jako pocit bolestivého pálení na hrudi vystřelujícího až do krku (pálení žáhy) a kyselá chuť v ústech (kyselá regurgitace).

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PANTO POUŽÍVAT

Neužívejte APO-PANTO:


-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, substituované benzimidazoly, sojový olej nebo na kteroukoliv složku přípravku APO-PANTO (čtěte část 6. „Co přípravek APO- PANTO obsahuje“).

-jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce),

-jestliže jste mladší 18 let

-jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití APO-PANTO je zapotřebí

Nejprve se poraďte s lékařem, jestliže:

-jste byl/a léčen/a pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více týdnů,

-je Vám více než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže,

-je Vám více než 55 let a máte nové příznaky nebo se Vaše příznaky změnily,

-jste v minulosti měl/a žaludeční vřed nebo operaci žaludku,

-máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí),

-pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažným zdravotním potížím nebo onemocněním,

-máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test.

Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě tímto přípravkem zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění:

-neúmyslný úbytek hmotnosti (bez diety či cvičení),

-zvracení, zejména opakované,

-zvracení krve; může se projevit jako černá kávová zrna ve zvratcích,

-zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled,

-obtíže při polykání nebo bolest při polykání,

-vypadáte bledý/á a cítíte se slabý/á (anémie),

-bolesti hrudi

-bolesti žaludku

-silný a/nebo neustupující průjem, protože APO-PANTO byl spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření.

Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Nepoužívejte jej jako preventivní lék.

Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte pravidelně docházet na kontroly k lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

APO-PANTO může narušit správné působení některých léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující některou z následujících léčivých látek:

-ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)

-warfarin and fenprokoumon (na zředění krve a zabránění tvorby sraženin). V takovém případě můžete potřebovat další krevní testy

-atazanavir (k léčbě HIV infekce). Nesmíte přípravek APO-PANTO užívat, jestliže užíváte atazanavir.

Neužívejte přípravek APO-PANTO současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo

H2 antagonisty (např. rantidin, famotidin).

Můžete ale používat APO-PANTO s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace) je-li potřeba.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků nebo homeopatik.

Užívání přípravku APO-PANTO s jídlem a pitím


Tablety se polykají celé s trochou tekutiny před jídlem.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek APO-PANTO, jestliže jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná, nebo jestliže kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky, jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl/a byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PANTO

APO-PANTO obsahuje sójový lecithin. Neužívejte toto léčivo, jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju.

3.JAK SE APO-PANTO POUŽÍVÁ

Vždy užívejte APO-PANTO přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu denně.

Tento přípravek byste měl/a užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 dnů.

Jakmile Vaše příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek APO-PANTO užívat.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem APO-PANTO, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.

Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem. Neužívejte APO-PANTO bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

Užívejte tablety ve stejnou dobu denně před jídlem. Tablety by se měly polykat celé a zapít trochou tekutiny, neměly by se žvýkat ani drtit.

Děti a dospívající

APO-PANTO nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste použila více přípravku APO-PANTO, než jste měl/a


Ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud možno si s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci. Příznaky předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PANTO

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku si vezměte následující den v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-PANTO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek APO-PANTO užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék:

-Závažné alergické reakce (vzácné): Hypersenzitivní reakce, tzv. anafylaktická reakce, anafylaktický šok a angioedém. Typické příznaky jsou: otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo krku, který může vyvolat potíže při polykání či dýchání, kopřivka, silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silné pocení.

-Závažné kožní reakce (četnost není známa): vyrážka s otokem, puchýři na kůži či

olupováním kůže, olupování kůže a krvácení kolem očí, nosu, úst či pohlavních orgánů a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo vyrážka při kontaktu se slunečním zářením.

- Další závažné reakce (četnost není známa): zežloutnutí kůže a očí (v důsledku závažného poškození jater) nebo problémy s ledvinami, např. bolestivé močení a bolest v bedrech s horečkou.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována takto:

velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů

časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů

není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

-Méně časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka či kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů při krevních testech.

-Vzácné nežádoucí účinky:

změna nebo úplná ztráta chuti; poruchy vidění jako je rozmazané vidění, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvýšený bilirubin a hladiny tuků v krvi (je patrné v krevních testech), zvětšení prsů u mužů; vysoká horečka

a prudký pokles cirkulujících granulovaných bílých krvinek (je patrné v krevních testech).

-Velmi vzácné nežádoucí účinky:

ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat častější krvácení nebo tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; koexistující abnormální snížení počtu červených a bílých krvinek, stejně jako i krevních destiček (je patrné v krevních testech).

-Četnost není známa:

halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky již v minulosti vyskytly), snížená hladina sodíku v krvi; snížená hladina hořčíku v těle.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK APO-PANTO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek APO-PANTO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a

na blistru za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-PANTO obsahuje


- Léčivá látka je pantoprazolum. Jedna tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum).

Další pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Maltitol (E965), krospovidon typu B, sodná sůl karmelózy, bezvodý uhličitan sodný, kalcium-stearát

Potahová vrstva:

Polyvinyl alkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecithin, žlutý oxid železitý (E 172), bezvodý uhličitan sodný, disperze kopolymeru MA/EA (1:1), natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, triethyl-citrát

Jak přípravek APO-PANTO vypadá a co obsahuje toto balení

APO-PANTO jsou oválné, žluté tablety.

APO-PANTO je dodáván v blistrech po 7 a 14 tabletách a v lahvičkách po 7 a 14 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.

Cacém

Portugalsko

Rottendorf Pharma GmbH

Ennigerloh

Německo

Advance Pharma GmbH

Berlin

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvy:


Belgie: Ippracid® 20 mg maagsapresistente tabletten

Česká republika: Apo-Panto 20 mg enterosolventní tablety

Germany: Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten

Nizozemsko: Apotex Pantoprazol 20 mg

Polsko: Panzol Pro

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2014

Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou napomoci zmírnit výskyt pálení žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením.

-Vyhýbejte se přejídání

-Jezte pomalu

-Nekuřte

-Omezte požívání alkoholu a kávy

-Zhubněte (pokud máte nadváhu)

-Vyvarujte se těsného oblečení, nenoste pásek

-Jezte naposledy nejméně 3 hodiny před ulehnutím

-Spěte se zvýšenou polohou hlavy (máte-li noční příznaky)

-Snižte příjem potravy, která může vyvolat pálení žáhy. To je například čokoláda, mentol, máta peprná, tučná a smažená jídla, kyselá jídla, kořeněná jídla, citrusy a ovocné šťávy, rajčata.

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků