Obsah košíku: 0,- Kč
Uživatelské jméno
Heslo

Apo-Ibuprofen Rapid 400mg por.cps.mol.10x400mg

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků, NSAID), zmírňuje bolest a snižuje horečku. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Detailní obrázek
Kód zboží: 2669266
ATC skupina: M01AE01
Farmakoterapeutická skupina: Deriváty kyseliny propionové - Ibuprofen
Výrobce:
Kód SUKL:
0170267
Dostupnost:
skladem
Distribuce:
Úterý 19.02.2019
Běžná cena:
51 Kč
Cena s DPH:
42 Kč (38 Kč bez DPH)
Ušetříte
9 Kč (18%)
Kusů:


Popis
Alternativy
Příbalový leták
Hodnocení

Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules

měkké tobolky

K použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let)

Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky a migrény, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules používat

3.Jak se Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules používá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules uchovávat

6.Další informace

1.CO JE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje léčivou látku ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků, NSAID), zmírňuje bolest a snižuje horečku.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je určen k použití u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let) k úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolesti hlavy, akutní migréně (s aurou nebo bez aury), bolestech svalů, menstruační bolesti, horečce a bolesti spojené s běžným nachlazením.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVAT

Prosím, přečtěte si následující informace.

Nepoužívejte Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoliv složku přípravku (viz bod 6)

jste v minulosti měl/a dušnost, astma, rýmu, otok nebo (svědivou) vyrážku po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirin) nebo jiných podobných léků proti bolesti (NSAID)

jste v minulosti při léčbě nesteroidními antirevmatiky trpěl/a krvácením z trávicího traktu či jeho perforací (proděravěním)

trpíte (nebo jste v minulosti měla dvě či více takových příhod) opakovaným peptickým vředem nebo krvácením z trávicího traktu

trpíte poruchou krevní srážlivosti nebo máte jinou krvácivou poruchu

trpíte závažným selháváním jater, ledvin či srdce

trpíte mozkovým či jiným aktivním krvácením

trpíte poruchami krvetvorby nezjištěné příčiny

trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle v důsledku zvracení, průjmu či nedostatečného příjmu tekutin)

jste v posledních 3 měsících těhotenství

již užíváte jiné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antiflogistik (včetně inhibitorů COX-2) nebo kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules nepoužívejte u mladistvých s hmotností nižší než 40 kg a u dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je zapotřebí

Před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékárníkem či lékařem, jestliže:

trpíte systémovým lupus erythematodes (SLE), což je onemocnění imunitního systému postihující pojivové tkáně, které vyvolává bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných orgánů, nebo smíšenou kolagenózou

trpíte závažnými kožními reakcemi, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules by mělo být okamžitě ukončeno při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí či jiných projevech alergických reakcí

trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie)

máte nebo jste v minulosti měl/a onemocnění střeva či střevní problémy (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)

máte nebo jste měl/a astma či alergické reakce, neboť se může vyskytnout dušnost

trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním onemocněním dýchacích cest, jelikož v takovém případě existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se mohou projevit jako astmatický záchvat (tzv. alergické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka.

jste ve vyšším věku, neboť v takovém případě je pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků

trpíte onemocněním ledvin či jater

nedávno jste prodělal/a velkou operaci

trpíte otoky (edém), vysokým krevním tlakem (hypertenze) nebo onemocněním srdce

snažíte se otěhotnět (ibuprofen patří do skupiny nesteroidních antiflogistik, která mohou narušit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby přípravkem)

jste v prvních 6 měsících těhotenství

užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně).

Nežádoucí účinky lze omezit používáním nejnižší možné dávky co možná nejkratší dobu.

Léky jako je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules mohou mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (4 dny u bolesti nebo 3 dny u horečky a migrény). Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že máte rizikové faktory pro rozvoj cévních

příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules by neměl být používán u planých neštovic.

Při dlouhodobém podávání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je nutná pravidelná kontrola jaterních hodnot, funkce ledvin a krevního obrazu.

Dlouhodobé používání jakýchkoli léků proti bolesti u bolestí hlavy může vést k jejich zhoršení. V takovém případě nebo při podezření na takovou situaci byste měl/a ukončit užívání tohoto přípravku a vyhledat lékaře.

Časté užívání (některých druhů) léků proti bolesti může obecně vést k závažným ledvinovým problémům. Riziko může být zvýšeno při tělesném vyčerpání v důsledku ztráty solí a tekutin. Pokud se domníváte, že trpíte dehydratací (nedostatek tekutin v těle), neužívejte tento přípravek.

Použití nesteroidních antiflogistik může zakrýt příznaky infekce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Čeho bych se měl/a vyvarovat při užívání tohoto léčivého přípravku?

Některé antikoagulační léky (léky proti krevní srážlivosti) (např. kyselina acetylsalicylová/aspirin, warfarin, tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (inhibitory ACE, např. kaptopril, beta-blokátory) i některé další léky mohou ovlivnit nebo být ovlivněny léčbou ibuprofenem. Proto se poraďte s lékařem, dříve než začnete užívat ibuprofen současně s jinými léky.

Neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte:

jiná nesteroidní antiflogistika (včetně inhibitorů COX-2)

kyselinu acetylsalicylovou v dávce nad 75 mg denně.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména to platí v případě, že užíváte některý z následujících léků:

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně)

Diuretika (močopudné léky)

Antikoagulancia, např. warfarin, heparin a antiagregancia jako klopidogrel a tiklopidin (léky ředící krev)

Antihypertenziva (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, např, kaptopril nebo propranolol)

Lithium, digoxin, fenytoin nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, např. fluoxetin – léky k používané k léčbě poruch nálady)

Metotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a některých druhů rakoviny)

Zidovudin (používaný k léčbě HIV)

Kortikosteroidy (protizánětlivé léky, např. prednison)

Cyklosporin či takrolimus (používané k potlačení funkce imunitního systému)

Chinolonová antibiotika (používané k léčbě řady infekcí, např. ciprofloxacin)

Probenecid a sulfinpyrazon (používané k léčbě dny)

Moklobemid (používaný k léčbě deprese)

Aminoglykosidy (antibiotika)

Cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu)

Deriváty sulfonylurey (používané k léčbě cukrovky)

Jiné přípravky obsahující ibuprofen nebo léky na bolest ze skupiny nesteroidních antiflogistik včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Proto se před současným užíváním ibuprofenu s jinými léčivy vždy poraďte s lékařem.

Užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules s jídlem a pitím

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules můžete užívat nalačno. U některých lidí však může tento lék vyvolat mírné zažívací problémy. Pokud pociťujete mírné zažívací obtíže, doporučuje se, abyste lék užíval/a s jídlem či mlékem, neboť tím se předchází trávicím obtížím.

Některé nežádoucí účinky, např. účinky postihující trávicí trakt, mohou být pravděpodobnější při současném pití alkoholu s přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, informujte lékaře.

Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, před použitím přípravku /Smyšlená název/ se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules přechází do mateřského mléka, ale může být používán při kojení v doporučených dávkách, po co nejkratší dobu.

Jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, neužívejte tento lék, neboť by mohl způsobit problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace během porodu.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules patří do skupiny léčiv (nesteroidní antiflogistika), která mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po ukončení léčby příprakem. Je nepravděpodobné, že by tento přípravek při občasném použití ovlivnil Vaše šance na otěhotnění, před použitím se však poraďte se svým lékařem, pokud máte problém otěhotnět.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules zaznamenáte závrať, ospalost, točení hlavy nebo problémy se zrakem, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Informace o některých složkách přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules

Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje sorbitol. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním těchto tobolek s lékařem.

3.JAK SE APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

K perorálnímu podání.

Pouze ke krátkodobému použití.

Je nutno používat nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu nutnou k dosažení úlevy od příznaků onemocnění. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky a migrény, poraďte se s lékařem.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky se polyká nerozkousaný a zapíjí se větším množstvím tekutiny.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules tobolky nesmí užívat mladiství s hmotností nižší než 40 kg a děti.

Doporučená dávka u dospělých a mladistvých s hmotností nad 40 kg (od 12 let) je:

1 tobolka (400 mg ibuprofenu) až 3x denně dle potřeby. Užívejte pouze dávku nutnou k dosažení úlevy od příznaků onemocnění a dodržujte odstup nejméně 6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Neužívejte více než tři tobolky (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.

Jestliže jste použil/a více přípravku Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules, než jste měl/a

Pokud nedopatřením užijete nadměrné množství tobolek, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Vezměte si s sebou zbývající tobolky a ukažte je lékaři. Příznaky užití většího množství tobolek, než je doporučená dávka (předávkování) jsou následující: nevolnost, bolest žaludku, zvracení s obsahem krve či hnědých hrudek (jako kávová sedlina), průjem, hučení v uších, bolest hlavy, závrať, ospalost, zmatenost, ztráta orientace a vzácně ztráta vědomí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže kdykoli během léčby zaznamenáte některý z následujících stavů, PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

Krev ve stolici

Černá dehtovitá stolice

Zvracení krve či tmavých částic připomínajících kávovou sedlinu

Nevysvětlitelné hvízdavé dýchání, dušnost, kožní vyrážka (která může být závažná včetně tvorby puchýřů či olupování kůže), svědění či tvorba modřin, motání hlavy, zrychlený srdeční tep či zadržování tekutin, např. otok kotníků, málo časté močení

Ztuhlost šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka a ztráta orientace

Otok obličeje

PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento lék a informujte lékaře, jestliže zaznamenáte:

Zažívací obtíže či pálení žáhy

Bolest břicha (bolest žaludku) či jiné neobvyklé příznaky v oblasti břicha

Zežloutnutí očí a/nebo kůže

Silná bolest v krku s vysokou horečkou či nevysvětlitelným krvácením, tvorbou modřin a únavou.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících četností výskytu:

velmi časté

postihují více než 1 pacienta z 10

časté

postihují 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté

postihují 1 až 10 pacientů z 1000

vzácné

postihují 1 až 10 pacientů z 10000

velmi vzácné

postihují méně než 1 pacienta z 10000

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Infekce

Velmi vzácné: Zhoršení zánětu spojeného s infekcí (např. nekrotizující fascitida), aseptická meningitida (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou

či poruchou vědomí. Výskyt je zřejmě častější u pacientů s autoimunitním onemocněním (lupus, smíšená kolagenóza).

Poruchy krve

Velmi vzácné: Problémy s tvorbou krvinek, jejichž prvními projevy jsou: horečka, bolest v krku, vřídky na ústní sliznici, chřipkové příznaky, silná únava, krvácení z nosu a do kůže. V takovém případě musíte ihned přestat tento přípravek užívat a vyhledat lékaře.

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním a astmatickými záchvaty. Je nutno přestat přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules užívat a neprodleně informovat lékaře.

Velmi vzácné: Těžké reakce z přecitlivělosti – projevy mohou být následující: otok obličeje, jazyka a krku, dušnost, bušení srdce, těžký šok. Při výskytu některého z prvních příznaků, což může nastat již při prvním použití, je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné: Psychotické projevy, deprese, nervozita

Poruchy nervového systému

Méně časté: Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost a únava

Poruchy oka

Méně časté: problémy se zrakem

Poruchy ucha a rovnovážného aparátu

Vzácné: Zvonění v uších

Srdeční poruchy

Velmi vzácné: bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu

Cévní poruchy

Velmi vzácné: vysoký tepenný krevní tlak

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: Astma, dušnost a hvízdavé dýchání

Poruchy žaludku a střeva

Časté: Žaludeční obtíže jako zažívací problémy, pálení žáhy, bolest žaludku a nevolnost, průjem, zvracení, nadýmání (plynatost) a zácpa a mírné krvácení do žaludku a/nebo střeva, které může výjimečně vyvolat anémii (chudokrevnost).

Méně časté: Proděravění v trávicím traktu či krvácení do trávicího traktu, černé zbarvení stolice a zvracení krve, zhoršení stávajícího střevního onemocnění (ulcerózní kolitida či Crohnova choroba), zánět žaludku.

Velmi vzácné: Zánět jícnu, zánět slinivky, zúžení střeva typu přepážky

Poruchy jater

Velmi vzácné: Poškození jater (prvním příznakem by bylo zbarvení kůže), akutní hepatitida (zánět jater)

Poruchy kůže

Méně časté: Různé kožní vyrážky

Velmi vzácné: Těžké formy kožních reakcí se zčervenáním a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův syndrom a odumření tkáně. Výjimečně závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně při planých neštovicích.

Poruchy ledvin

Vzácné: Bolesti v boku a/nebo v břiše, krev v moči a horečka mohou být projevem poškození ledvin (papilární nekróza). Zvýšené množství močoviny v krvi.

Velmi vzácné: Neobvykle malé množství tvořené moči, otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které může vést k akutnímu selhání ledvin.

Vyšetření

Velmi vzácné: Nízká hladina hemoglobinu (anémie).

Léky jako je Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules mohou být spojeny s malým zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) či cévní mozkové příhody.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK APO-IBUPROFEN RAPID 400 MG SOFT CAPSULES UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules obsahuje

Léčivá látka je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.

Pomocné látky jsou: Makrogol 600 Hydroxid draselný Čištěná voda

Obal tobolky

Želatina

Tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (420)

Potisk tobolky

Opacode WB black NS-78-17821*

*černý inkoust obsahuje: černý oxid železitý, hypromelosa 2910/6

Jak přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules jsou průhledné bezbarvé oválné měkké želatinové tobolky.

Přípravek Apo-Ibuprofen Rapid 400 mg soft capsules je dodáván v PVC/PE/PVdC/Al blistrech. Balení obsahují 4, 10, 12, 15, 16, 20 a 30 tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Banner Pharmacaps Europe B.V. De Posthoornstraat 7

5048 AS Tilburg Nizozemsko

Výrobci

Banner Pharmacaps Europe B.V.

De Posthoornstraat 7

5048 AS Tilburg

Nizozemsko

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.7.2012

Zobrazit celý popis ▼
Skrýt celý popis ▲

hodnotit
Hodnocení:
Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena.

Obrázek produktu je ilustrační a může se odlišovat od skutečnosti.
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků